ผู้เขียน หัวข้อ: ทรัพย์ คือ คุณความดีที่มีในสันดานอย่างประเสริฐ เรียก อริยทรัพย์  (อ่าน 2005 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ซุปเปอร์เบื๊อก

 • ต้นกล้า
 • **
 • กระทู้: 67
 • กิจกรรม:
  0%
 • พลังกัลยาณมิตร 21
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 3.0.13 Firefox 3.0.13
  • ดูรายละเอียด
  • Awards


อริยทรัพย์ 7

ทรัพย์ คือ คุณความดีที่มีในสันดานอย่างประเสริฐ เรียก อริยทรัพย์ มี 7 อย่าง คือ
   
   1. สัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ
   
   2. ศีล รักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย
   
   3. หิริ ความละอายต่อบาปทุจริต
   
   4. โอตตัปปะ สะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริต
   
   5. พาหุสัจจะ ความเป็นคนเคยได้ยินได้ฟังมาก คือ ความทรงจำธรรมและรู้ศิลปวิทยามาก
   
   6. จาคะ สละให้ปันสิ่งของ ๆ ตน แก่คนที่ควรให้ปัน
   
   7. ปัญญา รอบรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แลไม่เป็นประโยชน์

   
   
   อริยทรัพย์ 7 ประการนี้ ดีกว่าทรัพย์ภายนอก เช่น เงินทอง เป็นต้น ควรแสวงหาไว้ให้มีในสันดานฯ
   
   1. ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อ มี 2 ประการ คือ เชื่อโดยได้ตริตรองเหตุผลโดยถ่องแท้แล้ว และเชื่อโดยไม่ได้ตริตรองเหตุผล ศรัทธาเป็นอริยทรัพย์หมายเอาศรัทธาที่ได้ตริตรองเหตุผลแล้ว
   
   2. ศีล มี 2 อย่างคือ อาคาริยศีล ศีล 5 ศีล 8 และกรรมบถ 10 ศีลของคฤหัสถ์ และอนาคาริยศีล ศีล 227 ศีลของบรรพชิต
   
   3. หิริ พึงละอายต่อบาป
   
   4. โอตตัปปะ เกรงกลัวภัยจะเกิดจากการทำบาป
   
   5. พาหุสัจจะ เพียรศึกษาหาความรู้
   
   6. จาคะ คือการยอมสละปันของของตนแก่ผู้ควรให้
   
   7. ปัญญา มี 2 อย่าง คือ โลกียปัญญา ปัญญาของปุถุชนและโลกุตรปัญญา ปัญญาของพระอริยเจ้า

   
   http://www.skn.ac.th/skl/project/budis79/main36.htm
   http://agaligohome.fix.gs/index.php?topic=2214.0 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham