ผู้เขียน หัวข้อ: ยอดธรรมยอดคาถา หลวงพ่อดาบส สุมโน  (อ่าน 2054 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 42.0.2311.135 Chrome 42.0.2311.135
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
เมื่อศึกษา ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร และ วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร แล้วพึงศึกษา ยอดธรรมยอดคาถา โดยท่านพระคุณเจ้า หลวงพ่อดาบส สุมโน ด้วยจะทราบว่า
ธรรมที่ท่าน แสดง ก็เป็น ศูนยตวาที ศูนยตวาทะ เหมือน การกล่าวใน ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร เลยทีเดียว
เช่นนั้นเอง | | |

ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1460357134184561&set=a.1472751769611764.1073741926.100006308642013&type=3&theater

วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร
https://www.facebook.com/skch.sokocho/media_setยอดธรรมยอดคาถา
ให้ศรัทธาท่องบ่นจดจำ ยอดธรรมยอดคาถานี้ ให้แม่นยำ
จัดเป็นการช่วยตัวเอง ให้รอดพ้นจากมวลทุกข์ ฯ

โดยท่านพระคุณเจ้า หลวงพ่อดาบส สุมโน
อาศรมเวฬุวัน บ้านลูกกลอน อ.เมือง จ.เชียงราย

ยอดธรรมยอดคาถา
เวลาจะภาวนา ให้ว่ายอดธรรมยอดคาถานี้ก่อน ถ้าหลายคนว่าพร้อมกัน

ยะโขธัมมัง วรังตัสสะ
เยชะนาเต ชะนาวะรัง
โกจิตตังสัง ขะตังมุตโต
เอโสปาระโม ทุกขังขะโย

ยะโขธัมมัง……ธรรมใดแล, เป็นธรรมไม่มีที่ภายในและที่ภายนอก, ไม่มีที่ล่วงมาแล้วและที่ยังมาไม่ถึง, ไม่มีทั้งที่กำลังเป็นอยู่, เป็นธรรมกวมทั่ว,ผ่องใส ปราศจากอารมณ์ต่างๆ อันจักถึงติดต้อง,เป็นธรรมว่างเปล่าจากปวงสังขตะที่เกิดดับ,

วะรังตัสสะ…….ธรรมนั้นแล, เป็นธรรมจักพึงประจักษ์เฉพาะตน, อันบุคคลจักพึงเห็นเอง, คือ พระนิพพาน เป็นที่หลุดรอด, ที่เรียกว่าฝั่ง, ล่วงวังวน เป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตาย, อันบุคคลข้ามได้แสนยาก, เป็นธรรมประเสริฐ, อันพระตถาคตเจ้า ตรัสแสดงไว้ดีแล้ว ฯ

เยชะนาเต…….บรรดามนุษย์ทั้งหลาย, ชนเหล่าใด ที่เป็นผู้พ้นทุกข์เข้าถึงฝั่ง, ล่วงวังวน เป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตาย, อันบุคคลข้ามได้แสนยาก ชนเหล่านั้นมีประมาณน้อย, ส่วนหมู่สัตว์คือ ชนนอกจากนี้ๆ, ย่อมเลาะเลียบไปตามชายฝั่ง, คือไปแล้วในอารมณ์ต่างๆ, ตามเห็นรูป รส โผฏฐัพพะ เสียง กลิ่น อยู่นั่นแหละ เหมือนหลับอยู่, ก็ชนทั้งหลายเหล่าใด ประพฤติตามธรรม, ในธรรมที่พระตถาคตตรัสแสดงไว้ดีแล้ว, ชนทั้งหลายเหล่านั้น จักเป็นผู้พ้นทุกข์ เข้าถึงฝั่ง, ล่วงวังวน เป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตาย, อันบุคคลข้ามได้แสนยากนั้น ฯ

ชะนาวะรัง…….ก็ชนใด ทำจิตของตน, ไม่ให้มีที่ภายในและที่ภายนอก, ไม่ให้มี ที่ล่วงมาแล้วและที่ยังมาไม่ถึง, ไม่ให้มีทั้งที่กำลังเป็นอยู่, ไม่ให้ตามเห็นอารมณ์ต่างๆ, ให้ผ่องใส ปราศจากอารมณ์ต่างๆ อันมาติดต้อง, ให้ว่างเปล่าจากปวงสังขตะที่เกิดดับ, ชนนั้น จักเป็นผู้พ้นทุกข์ เข้าถึงฝั่ง, ล่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตาย, อันบุคคลข้ามได้แสนยากนั้น ฯ หรือมิฉะนั้น ชนใด, เป็นผู้กำหนดรู้อารมณ์ อันใดอันหนึ่งเป็นที่ตั้ง (มีรูปอารมณ์เป็นต้น) โดยความแยบคายแห่งจิตอยู่เฉพาะ, ชนนั้น ก็จะประจักษ์แจ้งอารมณ์ต่างๆ, ตามความเป็นจริงที่มันไม่จริง, คือว่างเปล่า, แล้วระอาท้อถอย, เหนื่อยหน่ายคลายวาง, เป็นผู้พ้นทุกข์เข้าถึงฝั่ง, ล่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตาย, อันบุคคลข้ามได้แสนยากนั้น ฯ

โกจิตตังสัง……..ก็จิตของเรานี้เล่า, มันเพลินเที่ยวไปแล้วในอารมณ์ต่างๆ, ตามเห็นรูป รส โผฏฐัพพะ เสียง กลิ่น อยู่เหมือนหลับอยู่,

ขะตังมุตโต……..ไฉนเล่า เราจักเป็นผู้พ้นทุกข์, จิตของเรา จักเข้าถึงฝั่ง, ล่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตาย, อันบุคคลข้ามได้แสนยากนั้นได้ ฯ

เอโสปาระโม…….เหตุนั้น กาลบัดนี้, เราจักทำจิตของเรา ไม่ให้มีที่ภายในและที่ภายนอก, ไม่ให้มีที่ล่วงมาแล้วและที่ยังมาไม่ถึง, ไม่ให้มีทั้งที่กำลังเป็นอยู่, ไม่ให้ตามเห็นอารมณ์ต่างๆ, ให้ผ่องใส ปราศจากอารมณ์ต่างๆอันมาติดต้อง, ให้ว่างเปล่าจากปวงสังขตะที่เกิดดับ,

ทุกขังขะโย…….. เป็นผู้พ้นทุกข์ เข้าถึงฝั่ง, ล่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตาย, อันบุคคลข้ามได้แสนยากนั้น ฯ หรือ มิฉะนั้น, เราจักกำหนด รู้อารมณ์อันใดอันหนึ่งเป็นที่ตั้ง,(มีรูปอารมณ์เป็นต้น) โดยความแยบคายแห่งจิตอยู่เฉพาะ, เพื่อประจักษ์แจ้งอารมณ์ต่างๆ ตามความเป็นจริงที่มันไม่จริง, คือ ว่างเปล่า, แล้วระอาท้อถอย, เหนื่อยหน่ายคลายวาง, เป็นผู้พ้นทุกข์เข้าถึงฝั่ง, ล่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตาย, อันบุคคลข้ามได้แสนยากนั้น, ซึ่งเป็นธรรมประเสริฐ, คือพระนิพพาน เป็นที่หลุดรอด, ตามที่พระตถาคตเจ้าตรัสแสดงไว้ดีแล้ว…….นั้นนั่นแล. ฯ

“บุคคลใด แม้มาเจริญ คือ สาธยายยอดธรรมยอดคาถานี้อยู่เนืองๆ บุคคลนั้น จักประสบประโยชน์ใหญ่หลวง เป็นผู้มีโชคใหญ่ จักไม่เข้าถึงความตาย ความตายจักไม่แลเห็นผู้นั้น จักบรรลุคุณวิเศษอันหาค่ามิได้”

ที่มา http://www.buddha-dhamma.com/index.php
>> F/B  โพธิ นิรันดร์ยะภาค 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham