ใต้ร่มธรรม

อริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมอันดี => มาลาบูชาครู => หลวงปู่ดุลย์ อตุโล => ข้อความที่เริ่มโดย: ฐิตา ที่ ตุลาคม 29, 2011, 05:43:14 AM

หัวข้อ: สอนศิษย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
เริ่มหัวข้อโดย: ฐิตา ที่ ตุลาคม 29, 2011, 05:43:14 AM

                   (http://1.bp.blogspot.com/_mbE_hJsNoHw/TMAB97qArpI/AAAAAAAABCM/o8tskj0jNm4/s320/%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C2.jpg)

สอนศิษย์
เป็นการดัดนิสัยหรือเปล่า ?


เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลา ๖ ปี ผลที่สงครามฝากไว้ให้ก็คือ ความยากจนข้นแค้นแสนเข็ญด้วยขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคได้แผ่ปกคลุมไปแล้วทุกหย่อมหญ้า โดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มขาดแคลนอย่างยิ่ง พระเณรในวัดต่างๆ มีสบงจีวรชุดเดียวก็บุญหนักหนาแล้ว พวกเราเป็นสามเณรอยู่กับหลวงปู่หลายรูป

วันหนึ่ง สามเณรพรมซึ่งเป็นหลานหลวงปู่รูปหนึ่งด้วย เห็นสามเณรชุมพลห่มจีวรใหม่และสวย จึงถามว่า จีวรนี้ท่านได้แต่ไหนมา เณรชุมพลตอบว่า เราเข้าไปทำวาระถวายหลวงปู่ หลวงปู่เห็นของเราขาดท่านจึงประทานให้มาผืนหนึ่งฯ

เมื่อถึงวาระเณรพรมจึงห่มจีวรขาดไปนวดเท้าหลวงปู่ ด้วยคิดว่าจะได้อย่างเขาบ้าง พอเสร็จวาระกำลังจะออกมา หลวงปู่เห็นจีวรขาด คงจะสงสารหลานจับใจ จึงลุกไปเปิดตู้หยิบเอาของมายื่นให้พร้อมกับสั่งว่า
“นี่เอาไปเย็บให้ดี อย่าห่มทั้งที่ขาดอย่างนี้.”

หลวงปู่ฝากไว้
:http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=457
อนุโมทนาสาธุที่มาทั้งหมดมากมายค่ะ