ใต้ร่มธรรม

แสงธรรมนำใจ => หยาดฝนแห่งธรรม => ข้อความที่เริ่มโดย: होशདངພວན2017 ที่ ธันวาคม 02, 2010, 12:51:16 PM

หัวข้อ: อรหันต์
เริ่มหัวข้อโดย: होशདངພວན2017 ที่ ธันวาคม 02, 2010, 12:51:16 PM
(https://a.lnwpic.com/kk2mga.jpg)

(https://a.lnwpic.com/an4zgq.jpg)

(https://a.lnwpic.com/9c2osn.jpg)

(https://a.lnwpic.com/5ho9hc.jpg)

(http://lh4.ggpht.com/_0PApGu2nb30/TO5GZRn4nXI/AAAAAAAAA_4/135AuEeqYWk/9610511-99.jpg)

(http://lh4.ggpht.com/_0PApGu2nb30/TEftE_dRx7I/AAAAAAAAAvM/YKFo3xwGYWw/buddha1-1.gif)

นรก สวรรค์มีจริงหรือไม่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องสวรรค์และนรก เพื่อให้เห็นว่ากรรมมี ผลของกรรมก็ย่อมมี กรรมดีเมื่อได้ทำ ผลก็ย่อมมี กรรมชั่วเมื่อได้ทำลงไป ผลก็ย่อมมีจากผลของการทำชั่วหากเราจะตัดสินสิ่งที่มีจริง ด้วยการเห็นเท่านั้น หากไม่ได้เห็นก็บอกว่าไม่มีจริง คงตัดสินแค่นั้นไม่ได้ สิ่งที่ไม่เห็นแต่มีจริงก็ได้  ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของเหตุผล และเมื่อบุคคลเห็นด้วยตาตัวเองแล้วจึงเชื่อแต่สำหรับผู้มีปัญญาแล้ว ย่อมเชื่อในสิ่งที่แม้ไม่ได้เห็น เพราะเป็นเรื่องของเหตุและผลที่เป็นไปตามความเป็นจริง ในโลกมนุษย์ที่เห็น ๆ กันอยู่ทำไม บางคนถึงได้รับ

ความสุข เกิดมาพบสิ่งดี ๆ เป็นส่วนมาก ทำไมบางคนถึงได้รับความทุกข์ทรมานทางกายมากกว่าคนอื่นทุกอย่างต้องมีเหตุ ไม่ใช่เกิด ขึ้นมาลอย ๆ ในการได้รับสุข ได้รับทุกข์ ผู้ทีได้รับความสุขทางกายที่ดี ก็ย่อมเกิดจากเหตุ ที่ดีคือการกระทำ กุศลกรรม ทำสิ่งที่ดี ผู้ที่ได้รับสิ่งที่ไม่ดีทางกาย หรือทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็ย่อมเกิดจากเหตุที่ไม่ดี เกิดจากการกระทำที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลกรรมนั่นเอง เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของเหตุและผล ทำกรรมดีก็ย่อมได้รับสิ่งที่ดี ทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับสิ่งที่ไม่ดี

(http://lh4.ggpht.com/_0PApGu2nb30/TEftE_dRx7I/AAAAAAAAAvM/YKFo3xwGYWw/buddha1-1.gif)

พระอรหันต์ คือผู้ที่อยู่จบ พรหมจรรย์ ในสมัยพุทธกาล

(http://lh4.ggpht.com/_0PApGu2nb30/TEftE_dRx7I/AAAAAAAAAvM/YKFo3xwGYWw/buddha1-1.gif)

(https://a.lnwpic.com/tn6fh3.jpg)

(https://a.lnwpic.com/khpu83.jpg)

(https://a.lnwpic.com/40yb3l.jpg)

(https://a.lnwpic.com/rdkm8a.jpg)

(https://a.lnwpic.com/khpu83.jpg)
หัวข้อ: Re: อรหันต์
เริ่มหัวข้อโดย: แก้วจ๋าหน้าร้อน ที่ ธันวาคม 02, 2010, 10:56:48 PM
 :13: อนุโมทนาครับพี่ปู