ใต้ร่มธรรม

บล็อก => บทความ (Blog) => ข้อความที่เริ่มโดย: होशདངພວན2017 ที่ เมษายน 16, 2018, 08:00:31 PM

หัวข้อ: ความหมายของผ้าป่า
เริ่มหัวข้อโดย: होशདངພວན2017 ที่ เมษายน 16, 2018, 08:00:31 PM
(https://www.mediafire.com/convkey/356d/qn7654877vqf0s16g.jpg)

(https://www.mediafire.com/convkey/b0fd/6jqwa5199j4ol416g.jpg)

(https://www.mediafire.com/convkey/df25/66f5fldn8gg8qdg6g.jpg)

(https://www.mediafire.com/convkey/436e/7a2186knvomwpx96g.jpg)

(https://www.mediafire.com/convkey/a031/f8ngwq00ckbzuz36g.jpg)

(https://www.mediafire.com/convkey/3ca7/jitgrtk749iau1g6g.jpg)

(https://www.mediafire.com/convkey/eb57/7iuvws1c722gsc86g.jpg)

ถ่ายภาพโดย.....होशདངພວན2017


ผ้าป่านั้น เป็นคำในภาษาไทย ซึ่งเมื่อเทียบเคียงสอบทานกับพระไตรปิฎกแล้ว หมายถึง ผ้าบังสุกุล ซึ่งแปลว่า ผ้าเปื้อนฝุ่น ซึ่งเป็นผ้าที่ไม่มีเจ้าของ ที่พระภิกษุท่านแสวงหาด้วยการเก็บตามป่าช้าบ้าง ตามกองขยะบ้าง ตามสถานที่ที่บุคคลนำไปทิ้งแล้วบ้าง เป็นต้น เก็บรวบรวมมาทำเป็นผ้าจีวรสำหรับนุ่งห่ม ผ้าบังสุกุลจะไม่มีผู้ถวาย แต่เป็นการแสวงหาอย่างถูกต้องของพระภิกษุนี้ จึงเป็นลักษณะของผ้าป่า หรือ ผ้าบังสุกุล

(https://www.mediafire.com/convkey/eb57/7iuvws1c722gsc86g.jpg)

(https://s26.postimg.cc/qagrp55w9/chuvit_28_12_05.jpg) (https://postimages.org/)

(http://www.mediafire.com/convkey/e35d/481u79pzc8kkkddzg.jpg)

(https://www.mediafire.com/convkey/521a/aynbemvos77r7io6g.jpg)