ใต้ร่มธรรม

แสงธรรมนำใจ => ดอกบัวโพธิสัตว์ => มหายาน => ข้อความที่เริ่มโดย: होशདངພວན2017 ที่ สิงหาคม 21, 2010, 10:36:05 AM

หัวข้อ: วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร ตอนที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: होशདངພວན2017 ที่ สิงหาคม 21, 2010, 10:36:05 AM
(http://i46.photobucket.com/albums/f112/thavee/Decorated%20images/RMU99.jpg)


เริ่มจาก พุทธยาน มาพลังจิต ปิดเขากะลา มาสุขใจ เข้าสู่ใต้ร่มธรรม

ความหลากหลายของจิตแท้จริงเป็นเพียงจิต


สุภูติ...เธอคิดอย่างไร ตถาคตมีดวงตาของมนุษย์ไหม ?
มีพระเจ้าข้า
ดีละ....เธอคิดว่าตถาคตมีตาทิพย์ไหหม ?
มีพระเจ้าข้า
เธอ คิดว่าตถาคตมีดวงตาแห่งธรรมไหม ?
มีพระเจ้าข้า
และเธอคิดว่าตถาคต มีดวงตาแห่งพุทธะอันเป็นสัพพัญญูไหม ?
มีพระเจ้าข้า
สุภูติ....เธอมี ความิตดเห็นอย่างไร ?พระพุทธเจ้าสอนเกี่ยวกับเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาไหม ?
ใช่พระเจ้าข้า ตถาคตได้ทรงสอนเกี่ยวกับเม็ดทรายในแม่น้ำคงคา
ดีละ......สุภูติ....ถ้าแม่น้ำคงคามีจำนวนมากมายเท่าเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาและแต่ละเม็ด ทรายของแม่น้ำคงคาทั้งหมดมีดินแดนแห่งพุทธภูมิอยู่ ดินแดนเหล่านั้นย่อมีมากมายไหม ?
มากมายมหาศาลพระเจ้าข้า
สุภูติ......ไม่ว่าสรรพสัตว์มากมายขนาดไหนในดินแดนแห่งพุทธภูมินั้นไม่ว่าจะ มี ความหลากหลายขนาดไหนของจิตของสรรพสัตว์เหล่านั้น ตถาคตย่อมหยั่งรู้และเข้าใจได้หมด เพราะเหตุใด เพราะเหตุว่า ตถาคตสอนว่าความหลากหลายทั้งหมดนั้นล้วนไม่ใช่จิตโดยแท้จริงมันเป็นเพียง สิ่งสมมุติเรียกว่าจิตเท่านั้น สุภูติ......มันเป็นไปไม่ได้ที่จะคงรักษาจิตในอดีต เป็นไปไม่ได้ที่จะถือครองจิตปัจจุบันนั้นไว้และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจับฉวย จิตในอนาคต
หัวข้อ: Re: วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร ตอนที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: होशདངພວན2017 ที่ สิงหาคม 21, 2010, 10:42:35 AM
(http://i46.photobucket.com/albums/f112/thavee/Decorated%20images/RMU99.jpg)


สัจจะความจริงเป็นเพียงสิ่งพื้นฐาน


สุภูติ.....เธอคิดอย่างไรถ้าบุคคลเติมเต็มดวงดาวทั้ง หมดอันหาประมาณมิได้ในอนันตะจักรวาลด้วยสมบัติทั้งเจ็ดแล้วเสียสละสมบัติ เหล่านั้นเป็นทานเขาจะได้รับบุญกุศลบุญมากมายมหาศาล
สุภูติ.....ถ้าบุญ ดังกล่าวนั้นเป้นจริง ตถาคตจะไม่แสดงว่ามันเป็นสิ่งยิ่งใหญ่มหาศาลอันใด แต่เพราะมันนอกเหนือสภาวะพื้นฐาน ตถาคตจึงแสดงว่ามันจะยิ่งใหญ่มหาศาล


:ความไม่จริงของความแปลกแยกแห่งปรากฏการณ์


สุภูติ.เธอคิดอย่างไรบุคคลสามารถรู้จักตถาคต โดยลักษณะรูปกายภายนอกที่สมบูรณ์กระนั้นหรือ ?
หามิได้พระเจ้าข้าบุคคล ไม่สามารถจะรู้จักตถาคตได้เลยโดยลักษณะรูปกายที่สมบูรณ์ เพราะตถาคตสอนว่าลักษณะรูปกายที่สมบูรณ์หาใช่ลักษณะรูปกายที่สมบูรณืไม่ มันเป็นเพียงชื่อที่สมมุติบัญญัติขึ้นเท่านั้น สุภูติ.เธอมีความคิด เห็นอย่างไร ตถาคตสามารถรูจักโดยความหมายแห่งลักษณะปรากฏการณ์ใด ๆ หรือไม่หามิได้พระเจ้าข้าตถาคตมิอาจรูจักได้โดยความหมายแห่งลักษณะ ปรากฏการณ์ใด ๆ เพราะตถาคตสอนว่าลักษณะ หาใช่ลักษระปรากฏการณ์ไม่ มันเป็นเพียงชื่อสมมุติบัญญัติไว้เท่านั้น


จบวัชรเฉทิกปรัชญาปรามิตาสูตรตอนที่เจ็ด

คัดลอก(พิมพ์)จาก หนังสือ วัชรเฉทิกปรัชญาปรามิตาสูตร เรียบเรียงโดย ชยธฺโม ภิกขุ

มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคน เทอญ......................

ลิงค์จากพลังจิตที่เคยโพสเอาไว้
หัวข้อ: Re: วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร ตอนที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: แก้วจ๋าหน้าร้อน ที่ สิงหาคม 21, 2010, 09:43:02 PM
 :13: อนุโมทนาสาธุครับ ขอบคุณครับพี่ปู