ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 500 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
คนที่มีจิตใจอ่อนโยนส่วนใหญ่มัก คิดถึงสิ่งใดก่อนเสมอ  ( เลือกตอบแค่ ตัวเอง กับ คนอื่น ครับผม ):
คุณเชื่อในศรัทธาของความดีไหมครับ ( เลือกตอบแค่ เชื่อ กับ ไม่เชื่อ ครับผม):
คิดว่าความดีทำยากไหม( เลือกตอบแค่ ยาก กับ ไม่ยาก ครับผม):
ถ้าเราโกรธใคร ธรรมะจะเป็นหนทางผ่อนคลายความโกรธนั้นลงได้ใช่ไหม ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม ):
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า แสงธรรมนำใจ:
เปล่งวาจาว่าสาธุ เป็นการอนุโมทนาต่อพระสงฆ์ที่วัด หรือมีใครทำบุญแล้วมาบอกให้ทราบ ทราบแล้วยกมือขึ้น (สาธุ) กรุณาพิมพ์คำนี้ครับ  สาธุ:
โดยปกติชน นิ้วมือของคนเรา มีกี่นิ้ว (ตอบเป็นภาษาไทยครับ):
วัฒนธรรมไทยเมื่อเห็นผู้ใหญ่ท่านจะทำความเคารพ ด้วยการไหว้ท่านก่อนเสมอใช่หรือไม่:
ใต้ร่มธรรม เป็น แค่เว็บไซต์และจินตนาการทางจิต การทำดี สำคัญที่ใจเรา เริ่มความดีที่ใจเราก่อนเสมอ พิมพ์คำว่า "เริ่มความดีที่ใจเราก่อนเสมอ":
คุณพ่อคุณแม่เปรียบดั่งพระอรหันต์ในบ้าน พิมพ์คำว่า "คุณพ่อคุณแม่ฉันรักและเคารพท่านดุจพระอรหันต์":
บุคคลที่ไปหลายๆเว็บไซต์ โดยที่สวมบทบาทเป็นหลายๆคน โดยที่ไม่รู้ว่า แท้จริงใจเราต้องการอะไร เพื่อน หรือ ชัยชนะ:
กล่าวคำดังนี้  "ขอโทษนะ":
กล่าวคำดังนี้  "ให้อภัยนะ":
ในโลกออนไลน์หรือโลกแห่งจิต ไม่มีใครทำอะไรเราได้ นอกเสียไปจาก (คนพาล) หรือ (ใจของเราเอง):
เคยนวดฝ่าเท้าให้ คุณพ่อคุณแม่บ้างไหม ถ้ามีโอกาส เราควรทำหรือไม่ (ควรกระทำอย่างยิ่ง หรือ ไม่ควรทำ):
ธรรมะคือ ธรรมชาติ พิมพ์คำว่า (ธรรมะชาติ) ครับ:
รู้สึกระอายใจไหมที่เราทำร้ายคนอื่นด้วยวาจาหรือสำนวนที่ไม่สุภาพ โดยที่คนคนนั้นเค้าเคยเป็นผู้มีพระคุณต่อเรามา (ไม่ละอายใจ)หรือ(ละอายใจ):
สำนวนไทยที่ว่า แต่ละคนต่างมีรสนิยมแตกต่างกัน หรือไม่ตรงกัน  พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ลางเนื้อชอบลางยา):
ไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้น พิมพ์เป็นประโยคภาษาอังกฤษครับ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ เว้นวรรคคำด้วยครับ (It is never too late to mend):
ผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสของความขมขื่น จะไม่รู้ว่าความหวานชื่นคืออะไร พิมพ์เป็นประโยคภาษาอังกฤษครับ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ เว้นวรรคคำด้วยครับ (He who has never tasted bitterness does not know what is sweet):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: แก้วจ๋าหน้าร้อน
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 09:07:16 PM »

 :13: อนุโมทนาครับ ขอบคุณครับพี่ปู
ข้อความโดย: होशདངພວན2017
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 08:28:18 AM »

ธรรมมารมณ์ใด ๆ..สุภูติ..นี่คือการบำเพ็ญทานแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นที่โพธิสัตว์ทั้งหลายควร ดำเนิน....เพื่ออะไรเล่า ? เพราะการปฏิบัติแบบนี้ผลบุญที่เกิดจะมากมายมหาศาลอย่างหาประมาณมิได้....สุภูติ.เธอคิดว่าอย่างไร ?เธอสามารถวัดพื้นที่ว่างทางด้านทิศตะวันออกได้หรือไม่ ? ไม่สามารถพระเจ้าข้า..ท่านสุภูติทูลตอบ..สุภูติแล้วเธอสามารถ วัดพื้นที่ทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันตกและทิศอื่น ๆ ทุกทิศทุกทางได้หรือไม่ ?....ไม่สามารถพระเจ้าข้า....ท่านสุภูติ...ทูลตอบ..นั่นแหละ....สุภูติ..บุญอันบังเกิดแก่โพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญทานโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นดัง กล่าวมานั้นย่อมมีผลมากจนมีอาจคณานับเช่นกัน....สุภูติ....โพธิสัตว์ทั้ง หลายพึงเพียรปฏิบัติจิต ดังนี้แล.........


หลักแห่งสัจจะสูงสุด


สุภูติ.....เธอคิดอย่างไร ? การรู้จัก ตถาคต สามารถรู้โดยเห็นรูปลักษณ์ภายนอกได้หรือไม่ ?...ไม่พระเจ้าข้า....ตถาคตไม่สามารถรู้จักได้ด้วยการเห็นรูปลักษณ์ภายนอก ได้เพราะเหตุใด ?เพราะพระองค์เคยตรัสไว้ว่า รูปลักษณ์ภายนอกโดยความจริงแล้ว หาใช่รูปร่างที่แท้จริงไม่.....พระพุทธองค์ทรงตรัสต่อไปว่า.....สุภูติ รูปลักษณ์ภายนอกทั้งหลายล้วนเป็นมายาบุคคลใดรู้แจ้งชัดว่า รูปลักษณ์ ทั้งปวงโดยความจริงแล้ว ไร้รูปลักษณ์ บุคคลนั้นได้ชื่อว่าเห็นตถาคต...........

จบตอนที่ 1.....วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร


ได้พิมพ์คัดลอกมาจากหนังสือเท่าที่ค้นดูใน google ไม่ค่อยมีฉบับนี้ซึ่ง เรียบเรียงโดย


ท่าน ชยธมฺโม ภิกขุ


ข้อความโดย: होशདངພວན2017
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 08:22:12 AM »


ตถาคตได้ติดตามสั่งสอนแนะนำและเฝ้าเอาใจใส่ใน เหล่าโพธิสัตว์ทั้งหลายอย่างดียิ่งมาตลอด เธอจงใส่ใจฟังคำของเรา เราจักแสดงแก่เธอสิ่งที่กุลบุตร - กุลธิดาผู้ปรารถณาจะทำที่สุดแห่งกองทุกข์บรรลุถึง วิมุตติภาวะ อันยิ่งพึงปฏิบัติตนและเขาควรจะควบคุมความคิดความปรุงแต่งของเขาอย่างไร ? ท่านสุภูติทูลตอบ....ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์มีความปลาบปลื้ม ยินดีจะเฝ้ารับฟังอยู่พระพุทธเจ้าข้า............คำสอนที่แท้จริงของทางอันยิ่งใหญ่


พระพุทธองค์ทรงรับสั่งว่า....ท่านสุภูตติ เหล่าปวงโพธิสัตว์ มหาสัตว์ทั้งหลายควรฝึกฝนจิตของตนดังนี้....สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น ภูมิใด เกิดจากไข่ เกิดจากครรภ์ เกิดจากความชื้นหรือแปลงรูปขึ้นมาเองก็ดี มีรูปหรือไม่มีรูปก็ดี พวกที่ยังอยู่ในสถานะที่ต้องใช้ความคิด(กามภพ)หรือไม่ต้องใช้ความคิด(รูปภพ )ก็ดี หรือพวกที่อยู่นอกเหนือความคิดโดยสิ้นเชิงแล้ว(อรูปภพ)ก็ดี เราจักแสดงธรรมอันเป็นไปเพื่อความวิมุตติหลุดพ้น เป็นไปเพื่อนิพพานอันยิ่ง แก่สรรพสัตว์เหล่านั้นและเมื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น อันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ได้บรรลุหลุดพ้นแล้ว แต่โดยแท้จริงแล้ว หามีสัตว์เหล่าใดบรรลุหลุดพ้นไม่ทำไม่ถึงเป็นเช่นนั้น..ท่าน สุภูติ..เพราะว่าโพธิสัตว์ที่แท้จริงย่อมไม่ยึดติดอยู่กับความคิดเห็น เรื่องอัตตา ตัวตน บุคคล สัตว์ หรือภพภูมิใด ๆ
แม้บำเพ็ญบุญกุศลการปฏิบัติก็ต้องมีสัมพันธ์ด้วยสุภูติ..นอกจากนี้การบำเพ็ญทาน โพธิสัตว์ก็มิควรยึดมั่นถือมั่นกล่าวคือ.เขาเหล่านั้นควรบำเพ็ญทาน โดยไม่ใส่ใจต่อปรากฏการณ์ใด ๆ คือไม่ใส่ใจต่อ รูป รส กลิ่น เสียง รส สัมผัสและ
ข้อความโดย: होशདངພວན2017
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 08:18:45 AM »

เข้าสู่ใต้ร่มธรรม


วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร ตอนที่ 1 การประชุมของคณะสงฆ์


วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553 เรียบเรียงโดย ชยธมฺโม ภิกขุ

ข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ว่า...สมัยหนึ่งพระ ผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ เชตวนารมวรวิหาร อุทยานของ อาถบิณฑกะเศรษฐี ใกล้กรุง สาวัตถี พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จำนวน 1, 250 รูป วันหนึ่งเมื่อได้เวลาออกบิณฑบาตร พระพุทธองค์ก็ทรงครองผ้าไตรจีวร ทรงบาตร เสด็จออกภิกขาจารในนคร สาวัตถี ทรง -บิณฑบาตรไปตามลำดับบ้าน ตามหลักพระธรรมวินัยอันดีงาม เมื่อเสร็จกิจทรงเสด็จกลับที่ประทับ เพื่อฉันภัตตาหาร เมื่อฉันเสร็จทรงปลดผ้าไตรจีวร เก็บบาตร ชำระพระบาท จัดเตรียม อาสนะแล้วเสด็จประทับนั่งอยู่................


ตอบข้อถามของพระเถระ.....สุภูติ


ท่ามกลางหมู่สงฆ์ท่าน...สุภูติมหาเถร...ได้ลุกขึ้นทรงจีวรเฉวียนบ่าคุกเข่าพนมมือด้วยความเคารพแล้วทูลถามพระพุทธองค์ว่า...ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างสูงสุดที่ พระองค์ได้ทรงติดตามสั่งสอนแนะนำและเฝ้าเอาใจใส่ในเหล่าโพธิสัตว์ทั้งหลาย อย่างดียิ่งมาตลอดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากกุลบุตร - กุลธิดาปรารถณาจะทำที่สุดแห่งกองทุกข์ บรรลุซึ่งวิมุตติภาวะ อันยิ่งเขาเหล่านั้นควรปฏิบัติตนเช่นไร? และเขาควรจะควบคุมความคิดปรุงแต่งของเขาอย่างไรพระพุทธเจ้าข้า ? พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่า ดีมากท่านสุภูติ ดังที่ ท่านกล่าว.....


+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham