ตอบ

คำเตือน - มีกระทู้ตอบใหม่ 4 กระทู้ ขณะที่คุณกำลังอ่านหัวข้อนี้ อยากให้คุณแสดงตัวอย่างก่อนตั้งกระทู้
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
กัน-ละ-ยา-นะ-มิด เขียนเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องว่าอย่างไรครับ:
คุณเชื่อในศรัทธาของความดีไหมครับ ( เลือกตอบแค่ เชื่อ กับ ไม่เชื่อ ครับผม):
ถ้าเราโกรธใคร ธรรมะจะเป็นหนทางผ่อนคลายความโกรธนั้นลงได้ใช่ไหม ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม ):
คุณเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า ความดีนำทาง:
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า ใต้ร่มธรรม:
เปล่งวาจาว่าสาธุ เป็นการอนุโมทนาต่อพระสงฆ์ที่วัด หรือมีใครทำบุญแล้วมาบอกให้ทราบ ทราบแล้วยกมือขึ้น (สาธุ) กรุณาพิมพ์คำนี้ครับ  สาธุ:
เว็บใต้ร่มธรรมเป็นเว็บเล็กๆในโลกออนไลน์ใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
โดยปกติชน นิ้วมือของคนเรา มีกี่นิ้ว (ตอบเป็นภาษาไทยครับ):
คุณพ่อคุณแม่เปรียบดั่งพระอรหันต์ในบ้าน พิมพ์คำว่า "คุณพ่อคุณแม่ฉันรักและเคารพท่านดุจพระอรหันต์":
ระหว่าง (ผู้ที่เรียนรู้ธรรมะเพื่อเอาชนะผู้อื่น) กับ (ผู้ที่เรียนรู้ธรรมะเพื่อเอาชนะตัวเอง)  ท่านจะเลือกเป็น:
กล่าวคำดังนี้  "ให้อภัยนะ":
ในโลกออนไลน์หรือโลกแห่งจิต ไม่มีใครทำอะไรเราได้ นอกเสียไปจาก (คนพาล) หรือ (ใจของเราเอง):
ธรรมะคือ ธรรมชาติ พิมพ์คำว่า (ธรรมะชาติ) ครับ:
พิมพ์คำว่า (แสงธรรมนำทางธรรมะนำใจ) ครับ:
รู้สึกระอายใจไหมที่เราทำร้ายคนอื่นด้วยวาจาหรือสำนวนที่ไม่สุภาพ โดยที่คนคนนั้นเค้าเคยเป็นผู้มีพระคุณต่อเรามา (ไม่ละอายใจ)หรือ(ละอายใจ):
สำนวนไทยที่ว่า แต่ละคนต่างมีรสนิยมแตกต่างกัน หรือไม่ตรงกัน  พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ลางเนื้อชอบลางยา):
ขนทรายเข้าวัดคือ พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ทำบุญทำกุศลโดยวิธีนำหรือหาประโยชน์เพื่อส่วนรวมมิได้ทำเพื่อตนเอง):
ไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้น พิมพ์เป็นประโยคภาษาอังกฤษครับ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ เว้นวรรคคำด้วยครับ (It is never too late to mend):
ผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสของความขมขื่น จะไม่รู้ว่าความหวานชื่นคืออะไร พิมพ์เป็นประโยคภาษาอังกฤษครับ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ เว้นวรรคคำด้วยครับ (He who has never tasted bitterness does not know what is sweet):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: sithiphong
« เมื่อ: มกราคม 11, 2020, 08:08:43 PM »

นำมาให้ชม ชุดเต็มๆ  อีกรอบ
.
พระชัย(ชนะ)สุโขทัย เนื้อทองคำ
.
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นผู้ที่ให้ดำเนินการจัดสร้างขึ้น
.
มีผู้ที่อัญเชิญองค์ผู้อธิษฐานจิต  ซึ่งท่านผู้อัญเชิญ ผมบอกได้ว่า สุดยอดจริงๆ
.
การอาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ , พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ , พระอรหันต์ทุกๆพระองค์ และ พระมหาโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ มาอธิษฐานจิต พระขัย ชุดนี้
.
วาระการสร้าง เพื่อเฉลิมฉลองการขับไล่ขอมสบาดโขลญลำพงออกจากกรุงสุโขทัย
.
การขับไล่ขอมสบาดโขลญลำพงออกจากกรุงสุโขทัย  องค์กษัตริย์ที่ยกกองทัพเข้าไปตีขอมฯ คือ พ่อขุนผาเมือง เมื่อตีได้แล้ว ได้ยกเมืองสุโขทัยให้กับ พ่อขุนบางกลางหาว (หรืออีกชื่อ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์)
.
ผมบอกได้อย่างเดียวว่า ไม่สามารถที่จะหาพระเครื่องในลักษณะนี้ได้อีกแล้วในโลกนี้ ครับ
.
ในปัจจุบัน พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  ได้กลับชาติมาเกิดเป็นชาติสุดท้ายแล้ว  เป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา  ผมได้มีโอกาสพา พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ หลายๆท่าน ไปกราบท่านมาแล้ว ครับ
.
ก่อนหน้านี้ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  ได้เวียนว่ายตายเกิดตามหลักกฎแห่งกรรมของพระพุทธศาสนา
.
รูปสงวนลิขสิทธิ์
.

.
#พระชัยชนะสุโขทัย
#พระชัยสุโขทัย
#พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
#พ่อขุนบางกลางหาว
#พ่อขุนผาเมือง
#ผู้อธิษฐานจิต
#องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์
#พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ 
#พระอรหันต์ทุกพระองค์
#พระมหาโพธิสัตว์ทุกพระองค์
#วาระการสร้าง
#เฉลิมฉลองการขับไล่ขอมสบาดโขลญลำพงออกจากกรุงสุโขทัย
#ขอมสบาดโขลญลำพง
#กฎแห่งกรรมของพระพุทธศาสนา
.
.--------------------------------------------------
.
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัย  เสวยราชสมบัติตั้งแต่ พ.ศ. ๑๗๙๒ ถึงปีใดไม่ปรากฏ พระนามเดิมคือพ่อขุนบางกลางหาว มีมเหสีคือนางเสือง มีพระราชโอรส ๓ พระองค์ พระราชธิดา ๒ พระองค์ พระราชโอรสองค์ใหญ่สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ส่วนพระราชโอรสองค์ที่ ๒ และ ๓ คือพ่อขุนบานเมืองและพ่อขุนรามคำแหงทรงครองราชย์ต่อมาตามลำดับ เดิมพ่อขุนบางกลางหาวทรงเป็นเจ้าเมืองอยู่ที่ใดไม่ปรากฏ แต่ข้อความในศิลาจารึกหลักที่ ๒ ทำให้ทราบว่าอยู่ใต้เมืองบางยางลงไป มีผู้เสนอความเห็นว่าพ่อขุนบางกลางหาวน่าจะอยู่แถวกำแพงเพชร
.
            ก่อนราชวงศ์พระร่วงอาณาจักรสุโขทัยมีราชวงศ์พ่อขุนศรีนาวนำถุมครองอยู่ ในรัชสมัยของพ่อขุนศรีนาวนำถุมซึ่งเริ่มประมาณ พ.ศ. ๑๗๖๒ อาณาจักรสุโขทัยครอบคลุมถึงเมืองฉอด (ใกล้แม่น้ำเมย) ลำพูน น่าน พิษณุโลก ต่อมาอาณาจักรสุโขทัยตกอยู่ใต้อำนาจขอมสบาดโขลญลำพง จนกระทั่งพ่อขุนผาเมืองโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถุมทรงร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวขับไล่ขอมสบาดโขลญลำพงไป   พ่อขุนบางกลางหาวทรงยึดเมืองศรีสัชนาลัยได้และทรงเวนเมืองให้พ่อขุนผาเมือง พ่อขุนผาเมืองจึงอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์สุโขทัย พ่อขุนผาเมืองซึ่งเป็นพระชามาดา (ลูกเขย)ของกษัตริย์ขอมทรงยกพระนามศรีอินบดินทราทิตย์ซึ่งพระองค์ได้รับมาจากกษัตริย์ขอมมอบให้แก่พ่อขุนบางกลางหาว แต่พ่อขุนบางกลางหาวทรงใช้พระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ บางทีอาจจะทรงเห็นว่าพระนามเดิมมาจากคำ อินทรปัต + อินทร + อาทิตย์ แสดงว่าอยู่ใต้อินทรปัตซึ่งเป็นเมืองหลวงของขอม (ดังปรากฏในจารึกหลักที่ ๒) ก็เป็นได้
.
             การที่พ่อขุนผาเมืองทรงยกสุโขทัยและอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์ อาจจะทรงเห็นว่าสุโขทัยในขณะนั้นเป็นเมืองเล็กกว่าศรีสัชนาลัย หรืออาจจะเป็นเพราะว่านางเสือง พระมเหสีของพ่อขุนบางกลางหาวเป็นพระภคินี (พี่สาว) ของพ่อขุนผาเมือง พ่อขุนบางกลางหาวจึงทรงมีสิทธิที่จะได้ครองเมืองก่อนพ่อขุนผาเมืองก็เป็นได้
.
             พ่อขุนผาเมืองเป็นเจ้าเมืองราด มีพระอนุชาคือพระยาคำแหงพระรามครองเมืองสระหลวงสองแคว (พิษณุโลก) โอรสของพระยาคำแหงพระราม คือ มหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนี เมื่อเป็นฆราวาสมีฝีมือในการสู้รบ ได้ชนช้าชนะหลายครั้ง รู้ศิลปศาสตร์หลายประการ ขณะอายุ ๓๐ ปีมีบุตรแต่เสียชีวิต มหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีจึงออกบวช ได้ไปปลูกต้นโพธิ์ สร้างพิหาร อาวาส และซ่อมแซมพระศรีรัตนมหาธาตุทั้งในและนอกประเทศ เช่น พม่า อินเดีย และลังกา
.
            อนึ่ง เมืองราดตั้งอยู่ที่ใดมีผู้สันนิษฐานไว้ต่างๆ กันสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าเมืองราดน่าจะอยู่ที่เพชรบูรณ์และเมืองลุมคือเมืองหล่มเก่าแต่ผู้เขียน(ประเสริฐ ณ นคร) วางตำแหน่งเมืองราดเมืองสะค้าและเมืองลุมบาจายไว้ที่ลุ่มแม่น้ำน่านด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
.
จากจารึกหลักที่ ๒ ทำให้ทราบว่าเมืองราดเมืองสะค้าและเมืองลุมบาจายเป็นกลุ่มเมืองที่อยู่ใกล้กันพ่อขุนผาเมืองอยู่เมืองราดและกษัตริย์น่านมีพระนามผานองผากองและผาสุมแต่กษัตริย์เมืองอื่นไม่ใช้“ผา”นำหน้าพระนามเลยพ่อขุนผาเมืองจึงน่าจะเป็นกษัตริย์น่าน(คือเมืองราดนั่นเอง)นอกจากนี้ยังมีพระราชโอรสของกษัตริย์น่านมีพระนามว่าบาจายอาจจะแสดงว่าน่านมีอำนาจเหนือบาจายแบบพระนามกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์แสดงว่ากรุงเทพฯมีอำนาจเหนือราชบุรีนั่นเอง
.
              อีกประการหนึ่ง จารึกหลักที่ ๘ กล่าวถึงไพร่พลของพระเจ้าลิไทยว่ามีทั้งชาวสระหลวงสองแควพระบางฯลฯเริ่มตั้งแต่เมืองทางทิศตะวันออกของสุโขทัยแล้วกวาดไปทางใต้ทางทิศตะวันตกทางทิศเหนือจนกลับมาจบที่ทิตะวันออกตามเดิมจารึกหลักอื่นเช่นหลักที่ ๓๘ และจารึกวัด อโสการาม (หลักที่๙๓) ก็ใช้ระบบเดียวกันโดยถือตามพระพุทธศาสนาว่าตะวันออกเป็นทิศหน้าแล้ววนตามเข็มนาฬิกาเริ่มจากสระหลวงสองแควคือพิษณุโลกไปปากยม(พิจิตร)พระบางไปชากังราวสุพรรณภาวกำแพงเพชรรวม ๓ เมืองที่กำแพงเพชรบางพาน(อำเภอพานกระต่ายกำแพงเพชร)ต่อไปจะถึงราดสะค้า ลุมบาจายซึ่งจะอยู่ระหว่างทิศเหนือกวาดมาทางทิศตะวันออกของสุโขทัยและย่อมจะอยู่เหนือสระหลวงสองแควขึ้นไป จารึกหลักที่ ๑ วางลุมบาจายและสะค้าไว้ระหว่างพิษณุโลกกับเวียงจันทน์
.
               อีกประการหนึ่ง ตอนพ่อขุนผาเมืองยกมาช่วยพ่อขุนบางกลางหาวรบกับขอมสบาดโขลญลำพงที่สุโขทัยถ้าหากพ่อขุนผาเมืองอยู่แถวเพชรบูรณ์คงจะมาช่วยไม่ทันสินชัยกระบวนแสงจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรพบใบลานที่วัดช้างค้ำเมืองน่านกล่าวถึงเหตุการณ์สมัยรัชกาลที่ ๒ ว่า เจ้าผู้ครองน่านขึ้นตามแม่น้ำน่านไปถึงอำเภอท่าปลา (ปัจจุบันคือจังหวัดอุตรดิตถ์) ใกล้ห้วยแม่จริม“เมืองราดเก่าหั้น”แสดงว่าสมัยต้นรัตนโกสินทร์ยังทราบกันดีว่าเมืองราดอยู่บนแม่น้ำน่านใกล้อำเภอท่าปลา
ที่มา http://historytactic.blogspot.com/2015/08/blog-post_29.html
.
----------------------------------------------------
.
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
.
ประวัติ
.
          ราชวงศ์สุโขทัยมีประวัติปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 2 (จารึกวัดศรีชุม) ใจความว่า ผู้ตั้งราชวงศ์มี 2 คน ด้วยกัน คือ พ่อขุนผาเมือง และพ่อขุนบางกลางหาว ได้ช่วยกันตั้งราชวงศ์ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1800 พ่อขุนผาเมืองเป็นลูกพ่อขุนศรีนาวนำถม ซึ่งเป็นเจ้าเมืองสุโขทัยในครั้งนั้นเมืองสุโขทัยยังเป็นเมืองประเทศราชของขอมอยู่
.
          พ่อขุนผาเมืองนั้น พระเจ้ากรุงกัมพูชาพระราชทานนามว่า กมรเตงอัญศรีอินทรปตินทราทิตย์ และได้พระราชทานพระราชธิดาองค์หนึ่งทรงพระนามว่า พระนางสิงขรมหาเทวี พ่อขุนผาเมืองเป็นเจ้าเมืองราด ส่วนพ่อขุนบางกลางหาวนั้นเป็นเจ้าเมืองบางยาง (แต่เดิมนั้น เรียกชื่อพ่อขุนบางกลางหาวว่า บางกลางทาว หรือ บางกลางท่าว ต่อมา ดร. ประเสริฐ ณ นคร ตรวจสอบอักษรที่จารึกใหม่พบว่า แท้ที่จริง จารึกเขียนว่า บางกลางหาว เพราะที่อ่านกันแต่เดิมนั้น เข้าใจผิดไปว่าเป็น "ท ทหาร" ที่แท้คือ " ห หีบ" และ"ไม้เอก" ก็ไม่มี) ครั้งนั้นเมืองสุโขทัยมีข้าหลวงเขมรชื่อ โขลญลำพง เป็นผู้รักษาเมืองหรือสำเร็จราชการอยู่ พ่อขุนบางกลางหาวเป็นมิตรสหายของพ่อขุนผาเมือง ทั้งสองได้ตั้งใจตีเมืองสุโขทัย พ่อขุนบางกลางหาวได้เมืองศรีสัชนาลัย ส่วนพ่อขุนผาเมืองเมื่อได้เมืองบางขลังแล้วก็นำพลมาทางเมืองราด เมืองศรีสัชนาลัยถึงเมืองสุโขทัย ข้าหลวงขอมไม่อาจสู้ได้ ต้องยอมแพ้และทิ้งเมืองสุโขทัยไป
.
          เมื่อได้เมืองสุโขทัยแล้วพ่อขุนผาเมืองได้นำพลออกและได้อภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวให้เป็นเจ้าเมืองสุโขทัย ถวายพระนามตามพระนามของตนที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้ากรุงกัมพูชาว่า "กมรเดงอัญศรีอินทรปตินทราทิตย์" (ในตอนต้นศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง เรียกโดยย่อว่า ศรีอินทราทิตย์ เป็นพระนามพระราชบิดาของพ่อขุนรามคำแหง) พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ในราชวงศ์สุโขทัยนั้น ในหนังสือชินกาลมาลินี และสิหิงคนิทาน เรียกว่า โรจนราช หรือสุรางคราช คือ พระร่วง (สำหรับพระนามพระร่วงนี้มีหลักฐานไม่แน่ชัดว่า หมายจำเพาะเจาะจงว่าเป็นองค์ใด บ้างก็ว่าหมายถึงพระเจ้าศรีอินทราทิตย์ บ้างก็ว่า หมายถึงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และบ้างก็ว่าหมายถึงกษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์พระร่วง)
ที่มา http://www.info.ru.ac.th/province/Sukhotai/pkr1.htm
.
---------------------------------------------
.
ประวัติพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
.
                      ตามพงศาวดาร และคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์  ได้กล่าวไว้ว่าพ่อขุนศรี  อินทราทิตย์มีพระนามเต็ม  คือ  กำมรเตงอัญศรีอินทรบดินทราทิตย์  พระนามเดิม  พ่อขุนบางกลางหาว (ไม่ใช่  “กล่างท่าว”)  ทรงเป็นปฐมวงศ์ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัย  ครองราชย์สมบัติ  ตั้งแต่  พ.ศ.  1782 - 1822 (30 ปี คำนวณศักราชจากคัมภีร์สุริยยาตรตามข้อเสนอของ  ศ.ประเสริฐ  ณ  นครและ  พ.อ.พิเศษ  เอื้อนมณเฑียรทอง)
.
                       เมื่อจุลศักราช 536 พระเจ้าสุริยราชา ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์ ได้ทรงตบแต่งซ่อมแซมแปลงเมืองพิจิตรปราการ(กำแพงเพชร)ขึ้นใหม่ครองราชย์สมบัติต่อไป มีพระอัครมเหสีทรงพระนามว่า สิริสุธาราชเทวี มีพระราชโอรสองค์หนึ่งด้วยพระอัครมเหสี ทรงพระนามว่าจันทกุมารพระเจ้าสุริยราชา เมื่อแรกได้ราชสมบัติพระชนม์ได้ 20 พรรษา อยู่ในราชสมบัติ 28 ปี เสด็จสวรรคตพระชนม์ได้ 47 พรรษา พระองค์ประสูติวันจันทร์ จุลศักราช 570 พระจันทกุมารราชโอรส ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติ ทรงพระนามว่า พระเจ้าจันทรราชาและตามพระราชพงศาวดารโยนก หน้า 80 วรรค 2 กล่าวไว้ว่ายังมีข้อความในหนังสือชินกาลมาลินี กล่าวถึงมูลประวัติของพระเจ้าโรจนราชผู้ได้ พระพุทธสิหิงค์มาจากศรีธรรมนครนั้นว่า บุรุษผู้หนึ่งหลงป่าที่บริเวณ บ้านโคณคาม(เข้าใจว่าบ้านโคนริมเมืองเทพนคร)และได้พบนางเทพธิดาแปลงเป็นมนุษย์(สาวชาวบ้านเมืองคณฑี)มาร่วมสมัครสังวาสเกิดบุตรได้มาเป็นเจ้ากรุงสุโขทัยทรงนามว่า โรจราช
.
                           ประวัติพระองค์ท่านจากคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์  หน้า  112-113  ตอนหนึ่งกล่าวถึงการประสูติของพระองค์ ได้ยินว่าที่บ้านโค  (บ้านโคน จังหวัดกำแพงเพชร  ในปัจจุบัน)  ยังมีชายคนหนึ่ง(จันทราชา)รูปงามมีกำลังมาก ท่องเที่ยวอยู่ในป่า  มีนางเทพธิดาองค์หนึ่ง(สาวชาวบ้านเมืองคณฑี)เห็นชายคนนั้นแล้ว  ใคร่ร่วมสังวาสด้วยจึงแสดงมารยาหญิง  ชายคนนั้นก็ร่วมสังวาสกับนางเทพธิดาองค์นั้น  เนื่องจากการร่วมสังวาสของทั้งสองคนนั้นจึงเกิดบุตรชายคนหนึ่ง  และบุตรชายคนนั้นมีกำลังมาก  รูปงาม  เพราะฉะนั้น  ชาวบ้านทั้งปวงจึงพร้อมใจกันทำราชาภิเษกบุตรชายคนนั้น  บุตรชายซึ่งครองราชย์สมบัติในเมืองสุโขทัยนั้น ปรากฏพระนามในครั้งนั้นว่า  โรจราช    ภายหลังปรากฏพระนามว่าพระเจ้าล่วง
.
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ทั้งหมดเชื่อได้ว่า  เมืองคณฑีโบราณ  หรือตำบลคณฑี
.
จังหวัดกำแพงเพชร  ในปัจจุบันนั้นอยู่ในอาณาจักร  สุโขทัย  เนื่องจากพระเจ้าสุริยราชา  (พระอัยกาของ  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ )  ครองราชย์สมบัติที่เมืองพิจิตปราการ  (เมืองกำแพงเพชร  ปัจจุบัน) หลังจากนั้นก็เสด็จสวรรคตและต่อมาพระจันทกุมารราชโอรส  (พระเจ้าจันทรราชา  พระราชบิดา  ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์)  ก็เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติต่อ  ระหว่างนี้เกิดปาฏิหาริย์หลายสิ่งมากมายจนกระทั่งได้มเหสีเป็นเชื้อชาตินางนาคกุมารี  และมีพระราชโอรสคือ  พระร่วง  (พ่อขุนศรีอินทราทิตย์)  นั่นเอง  เพราะอีกเหตุผลหนึ่งที่น่าเชื่อถือคือ  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  หรือพระนามเต็ม กำมรเตงอัญศรีอินทรบดินทราทิตย์  ชินกาลมาลีปกรณ์  ว่า  บ้านเดิมของพระองค์อยู่ที่  “บ้านโคน ” ในจังหวัดกำแพงเพชร  พระองค์ทรงนำชนชาติไทยต่อสู้กับชนชาติขอมซึ่งเป็นใหญ่อยู่ในสุวรรณภูมิ  อันเป็นที่ตั้งของประเทศไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงกรุงสุโขทัยด้วย  ทรงได้ชัยชนะขอมและประกาศอิสรภาพ  ตั้งราชอาณาจักรสุโขทัย  ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกและเป็นต้นราชวงศ์พระร่วง เป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย
.
ส่วนพระราชกรณียกิจที่สำคัญ
.
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เมื่อครั้งยังเป็นพ่อขุนบางกลางหาวได้ร่วมกับพ่อขุนผาเมือง  เจ้า  เมืองราด  แห่งราชวงศ์ศรีนาวนำถมรวมกำลังพลกัน  กระทำรัฐประหารขอมสบาดโขลญลำพง  โดยพ่อขุนบางกลางหาวตีเมือง  ศรีสัชนาลัย  และเมืองบางขลงได้  และยกทั้งสองเมืองให้พ่อขุนผาเมือง  ส่วนพ่อขุนผาเมืองตีเมืองสุโขทัยได้  ก็ได้มอบเมืองสุโขทัยให้พ่อขุนบางกลางหาว  พร้อมพระขรรค์ชัยศรีและยกพระกนิษฐา(นางเสือง)ให้เป็นมเหสีอีกด้วยส่วนพระนาม  “ศรีอินทรบดินทราทิตย์”  ซึ่งได้นำมาใช้เป็นพระนาม  ภายหลังได้กลายเป็น  ศรีอินทราทิตย์  โดยคำว่า “บดินทร” หายออกไป  เชื่อกันว่าเพื่อเป็นการแสดงว่ามิได้  เป็น  บดีแห่งอินทรปัต  คืออยู่ภายใต้อิทธิพลของเขมร  (เมืองอินทรปัต)  อีกต่อไป การเข้ามาครองสุโขทัยของพระองค์  ส่งผลให้  ราชวงศ์พระร่วง  เข้ามามีอิทธิพลในเขตนครสุโขทัยเพิ่มมากขึ้น  และได้แผ่ขยายดินแดนกว้างขวางมากออกไป  แต่เขตแดนเมืองสลวงสองแคว  ก็ยังคงเป็นฐานกำลังของราชวงศ์ศรีนาวนำถมอยู่ในกลางรัชสมัย  ทรงมีสงครามกับขุนสามชน  เจ้าเมืองฉอด  ทรงชนช้างกับขุนสามชน  แต่ช้างทรงพระองค์  ได้เตลิดหนีดังคำในศิลาจารึกว่า  “หนีญญ่ายพ่ายจแจ” ขณะนั้นพระโอรสองค์เล็ก  ทรงมีพระปรีชาสามารถ  ได้ชนช้างชนะขุนสามชนภายหลังจึงทรงเฉลิมพระนามพระโอรสว่า  รามคำแหงในยุคประวัติพ่อขุน
.
ศรีอินทราทิตย์มีพระราชโอรสและพระธิดารวม  5 พระองค์  ได้แก่
.
1.       พระราชโอรสองค์โต  (ไม่ปรากฏนาม)  เสียชีวิตตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
.
2.       พ่อขุนบานเมือง
.
3.       พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  (พระนามขณะที่ยังทรงพระเยาว์ไม่ปรากฏ)
.
4.       พระธิดา  (ไม่ปรากฏนาม)
.
5.       พระธิดา  (ไม่ปรากฏนาม)
.
วิธีการคิดปั้นรูปหล่อ(จินตนาการ)พ่อขุนศรีฯ
.
เมื่อเทียบเคียงวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ของหลักฐานที่มีอยู่ จัดแบ่งลำดับขั้นตอนความสำคัญที่มีลักษณะเด่นเฉพาะ โดยนำมาประมวลออกแบบสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมขององค์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ซึ่งกำหนดลักษณะตามแบบอย่างพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องพระอิสริยยศทรงจอมทัพไทย ประทับยืนทรงถือพระแสงขรรค์ชัยศรีด้วยพระหัตถ์ทั้งสองข้าง พระพักตร์ทอดพระเนตรเบื้องหน้าเสมือนกับทรงดูแลอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขขณะเดียวกันก็ยังคงดูลักษณะการประทับยืนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นท่าประทับยื่นที่สง่างามกว่าทุกพระองค์) ประกอบไปด้วย
.
                เมื่อได้ลักษณะของรูปแบบจากความคิดแล้วออกแบบเขียนภาพร่าง โดยคัดเลือกคนผู้เป็นหุ่นยืนเป็นแบบเพื่อดูลักษณะการยืน ดูกล้ามเนื้อ ดูโครงสร้างของร่างกายแต่ละส่วน เพื่อพิจารณาถึงรายละเอียดที่จะต้องแสดงให้ปรากฏออกมา ซึ่งจะต้องมีความเป็นพิเศษต่างจากบุคคลทั่วไป เพื่อให้มีภาพลักษณ์เป็นองค์พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ จากนั้นเป็นเรื่องของแบบเครื่องทรง
.
                  เครื่องทรงของแบบรูปปั้นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พระวรกายตอนบนเป็นลักษณะเครื่องทรงแบบสุโขทัยโบราณ ทรงสวมพระมงกุฎทรงเทริด ยอดพระมงกุฎเป็นลวดลายกลับบัว 3 ชั้น  พระศอมีสร้อยพระศอ และพระกรองศอ สร้อยสังวาลพร้อมทับทรวงพระพาหุตอนบน ประดับพาหุรัด ข้อพระหัตถ์เป็นทองกร พระวรกายจากบั้นพระองค์ถึงพระบาททรงฉลองพระภูษายาวกรอบข้อพระบาท พร้อมคาดปั้นเหน่งทับและห้อยพระสุวรรณกันถอบด้านหน้าพระภูษาทรงด้านเปิดชายผ้าชั้นนอกซ้าย-ขวาลักษณะทิ้งชายผ้าให้พลิ้วเคลื่อนไหว ชายผ้าทั้งชั้นนอกและชั้นในเป็นลายกรวยเชิงประดับ และข้อพระบาทประดับทองบาท(กำไลเท้า) พร้อมฉลองพระบาท ทั้งนี้เพื่อต้องการให้พระบรมรูปมีลักษณะของฉลองพระองค์เป็นแบบมหากษัตริย์สมัยสุโขทัยโบราณตามที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้า
.
ที่มา http://khontee.go.th/index.php?options=travel&mode=detail&id=138
.
..
ข้อความโดย: sithiphong
« เมื่อ: มกราคม 06, 2020, 11:42:49 AM »

เมื่อวานนี้ (วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563)

ผม , ชาวชมรมพระวังหน้า และ คณะพระวังหน้า ได้ไปร่วมทำบุญถวายพระบรมสารีริกธาตุ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระบรมสารีริกธาตุ พระปัจเจกพุทธเจ้า , พระธาตุพระอรหันต์ , พระวังหน้า พระวังหลวง และพระที่สร้างใหม่ที่บรรจุในกล่องสแตนเลส ไปถวายแม่ชี
.
มีหลายๆท่านที่ได้ร่วมทำบุญกันมา
.
ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำกล่องสแตนเลส
.
การบูชาพระวังหน้าจากผม เพื่อบรรจุลงในกล่องสแตนเลส เพื่อบรรจุในเจดีย์บ้านแสงแห่งธรรม
.
การซื้อเจดีย์และผอบในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุ
.
เงินทุกบาททุกสตางค์ นำไปจัดทำกล่องสแตนเลส(จำนวน 8 ใบ มีขนาดกว้าง 10 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว สูง 10 นิ้ว)
เงินส่วนที่เหลือจากการทำกล่องสแตนเลส
ผมนำไปทำบุญในงานกฐิน ที่ #อาศรมศรีชัยรัตนโคตร อ.เมือง จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 และ งานกฐิน ที่ #วัดป่าภัทรปิยาราม อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
.
ในส่วนที่เหลือนำไปถวายแม่ชี เพื่อสร้างพระเจดีย์ที่บ้านแสงแห่งธรรม
.
และอีกบางส่วนถวายแม่ชีเวลาที่แม่ชีไปจัดตั้งโรงทานในงานบุญต่างๆ
.
การทำบุญกันในครั้งนี้ ทำบุญกัน 2 ครั้ง แต่ได้บุญกันไปหลายบุญมากๆๆๆๆๆๆ
.
.
.
พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุ ที่นำไปถวายแม่ชี
.
(บ้านแสงแห่งธรรม ทุ่งนาผางาม ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก)
.
1.พระบรมสารีริกธาตุ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนาม พระกกุสันโธพุทธเจ้า
.
2.พระบรมสารีริกธาตุ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนาม พระโกนาคมโนพุทธเจ้า
.
3.พระบรมสารีริกธาตุ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนาม พระกัสสโปพุทธเจ้า
.
4.พระบรมสารีริกธาตุ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนาม พระศากยมุนีโคดโมพุทธเจ้า
.
5.พระบรมสารีริกธาตุ พระปัจเจกพุทธเจ้า ไม่ทราบพระนาม
.
6.พระธาตุ พระอัญญาโกณฑัญญะเถระเจ้า (ส่วนกะโหลกศีรษะ)
.
7.พระธาตุ พระอานนท์เถระเจ้า (ส่วนหัวไหล่)
.
8.พระธาตุ พระสารีบุตรเถระเจ้า (ส่วนศีรษะ)
.
9.พระธาตุ พระธาตุพระโมคคัลลานะเถระเจ้า (พระโลหิต องค์สีแดงองค์เล็ก / ไม่ทราบส่วน)
.
10.พระธาตุ พระราหุลเถระเจ้า (ส่วนสมอง ใส / ส่วนกระดูกซี่โครง สีส้ม)
.
11.พระธาตุ พระมหากัสสปะเถระเจ้า (ส่วนกระดูกสันหลัง เป็นพระธาตุนิมิตร)
.
12.พระธาตุ พระสิวลีเถระเจ้า (ส่วนสมอง ใส / ส่วนกระดูกแขน สีเขียวองค์เล็ก / ส่วนกระดูกสันหลัง สีเขียวองค์ใหญ่)
.
13.พระธาตุ พระอุบาลีเถระเจ้า (ส่วนกระดูกสันหลัง สีชมพู / ส่วนสมอง สีเขียว)
.
14.พระธาตุ พระอุปคุตเถระเจ้า (พระโลหิต สีแดงองค์เล็ก / ไม่ทราบส่วน)
.
15.พระธาตุ พระธาตุหลวงปู่พระอุตระเถระเจ้า , พระธาตุหลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า , พระธาตุนิมิตร หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร 5 พระองค์ ( หลวงปู่พระอุตระเถระเจ้า , หลวงปู่พระโสณะเถระเจ้า , หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า , หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า และ หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า)
.
16.พระเกสา สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)
.
ขอโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ร่วมกันทำบุญมาในวาระงานบุญนี้
.
มาร่วมโมทนาบุญกัน บุญเสมอกัน ครับ
.
.
.
.
.
#พระบรมสารีริกธาตุ
#องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#พระกกุสันโธพุทธเจ้า
#พระโกนาคมโนพุทธเจ้า
#พระกัสสโปพุทธเจ้า
#พระศากยมุนีโคดโมพุทธเจ้า
#พระปัจเจกพุทธเจ้า
#พระธาตุ #พระอัญญาโกณฑัญญะเถระเจ้า
#พระอานนท์เถระเจ้า
#พระสารีบุตรเถระเจ้า
#พระธาตุพระโมคคัลลานะเถระเจ้า
#พระราหุลเถระเจ้า
#พระมหากัสสปะเถระเจ้า
#พระสิวลีเถระเจ้า
#พระอุบาลีเถระเจ้า
#พระอุปคุตเถระเจ้า
#หลวงปู่พระอุตระเถระเจ้า
#หลวงปู่พระโสณะเถระเจ้า
#หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #บรมครูมูนียะโลกอุดร หรืออีกชื่อ #หลวงปู่อิเกสาโร
#หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า หรืออีกชื่อ #หลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา #วัดเขาสาริกา ลพบุรี
#หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่หน้าปาน หรืออีกชื่อ #หลวงพ่อโอภาสี #วัดโอภาสี กรุงเทพ
#หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร5พระองค์
#หลวงปู่เทพโลกอุดร
#หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร
#คณะพระธรรมทูตคณะโสณะอุตระ
#พระเจ้าอโศกมหาราช
#พระเกสาสมเด็จพระญาณสังวร
#พระธาตุนิมิตร
#ถวายพระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#ถวายพระบรมสารีริกธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้า
#ถวายพระธาตุพระอรหันต์
#พระเจดีย์บ้านแสงแห่งธรรมทุ่งนาผางาม
#โรงทาน

รูปสงวนลิขสิทธิ์
ข้อความโดย: sithiphong
« เมื่อ: มกราคม 01, 2020, 09:42:46 PM »

สวัสดีปีใหม่ 2563
.
.
ไม่มีทุกข์ ไม่มีโศก
ไม่มีโรค ไม่มีภัย
เงินทองเหลือใช้ ร่างกายแข็งแรง
กันทุกๆท่าน ครับ
.
ด้วยรัก
Sithiphong
ข้อความโดย: sithiphong
« เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2019, 09:20:34 AM »

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญกันครับ
.
ทำบุญได้ที่ หลวงพ่อแผน( เจ้าอาวาส)
เบอร์โทรศัพท์ 081-9408541
.
ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 494-2-21276-4
ชื่อบัญชี พระขุนแผน เกิดทอง
.
.
*********************************************
.
.
วัดบ่อเงิน บ่อทอง
13 กรกฎาคม 2562
.
ขอบอกบุญถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นะจ๊ะ
.
วัดบ่อเงินบ่อทอง จ.ฉะเชิงเทรา
เรียนเชิญญาติโยมทุกท่าน ร่วมงานบุญวันอาสาฬหบูชา วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ทำบุญวันเข้าพรรษา
.
สร้างพระพุทธปฏิมากร สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 4 ศอก เพื่อชำระหนี้เวรหนี้กรรมหนี้สงฆ์ ที่เคยล่วงเกินมาแล้วในอดีตชาติและในชาติปัจจุบันนี้ และเพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้แก่ท่านผู้มีพระคุณที่ได้ล่วงลับไปแล้ว
.
รับเป็นเจ้าภาพปูนหล่อองค์พระถุงละ 125 บาท ใช้ปูนประมาณ 150 ถุง หินทรายคิวละ 300 บาท หรือร่วมบริจาคทำบุญตามอัธยาศัย
.
กำหนดวันสร้างพระพุทธปฏิมากร
.
วันอังคาร ที่ 16 กรกฏคม 2562
.
เวลา 09.29 น. บวงสรวงเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ทุกท่านที่มาร่วมงาน เวลา 09.59 น. เริ่มเทคอนกรีตหล่อพระพุทธปฏิมากร สมเด็จองค์ปฐมจนเสร็จพิธี
.
ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่าน ที่ได้ร่วมบุญ ขอผลานิสงส์ผลบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ญาติโยมทั้งหลาย มีความสุข ความเจริญในอาชีพการงาน ปราศจากโรคภัยใข้เจ็บทั้งปวง ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง ทำมาหากินให้คล่องตัว มีความร่ำรวยๆๆในชาติปัจจุบันนี้ เทอญ ขอเจริญพร
.
ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 494-2-21276-4 ชื่อบัญชี พระขุนแผน เกิดทอง เบอร์โทรศัพท์ เจ้าอาวาส 081-9408541
.
หมายเหตุ จะใช้แบบพิมพ์พระที่ญาติโยมได้ส่งปัจจัยมาร่วมสร้างเป็นองค์แรก จ๊ะ
.
ข้อความโดย: sithiphong
« เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2019, 12:48:59 PM »

มีหลายท่านสงสัยว่า ผมทราบได้อย่างไรว่า #พระภิกษุองค์ไหนเป็นผู้อธิษฐานจิต
.
เรื่องนี้เป็นผลพลอยได้จากการ #นั่งสมาธิ มาจนได้ระดับหนึ่ง
.
แต่การที่สามารถ #นั่งสมาธิแล้วเข้าไปดูถึงพระราชพิธีพุทธาภิเษกฯได้  ต้องปฎิบัติสมาธิมาเป็นอย่างมาก  รวมถึงบุญ่บารมีที่เคยสะสมมาในอดีตชาติมานาน
.
ทางครูบาอาจารย์ผม และ เพื่อนใน #ชมรมพระวังหน้า สามารถเข้าไป #ดูในงานพระราชพิธีพุทธาภิเษกฯได้ , #สามารถคุยกับองค์ผู้อธิษฐานจิตได้
.
ซึ่งปกติ  การดู #พลังอิทธิคุณขององค์ผู้อธิษฐานจิต ถ้าดูพื้นๆ จะดูได้แค่ว่า มี #กระแสเมตตา หรือ #แคล้วคลาด หรือ #คงกระพัน
.
เพิ่มเติม นอกเหนือจากนี้ เช่น การดูว่า มี #พลังอิทธิคุณเมตตามหานิยม เรื่องนี้ดูได้ยาก หรือ ดูว่า พระพิมพ์หรือพระเครื่อง องค์นี้ สร้าง และหรือ #อธิษฐานจิตในฤกษ์พิเศษ เช่น #อัศจรรย์โกลาฤกษ์  เรื่องเหล่านี้ ดูได้ยากมาก หากการปฎิบัติไม่มากเพียงพอ
.
เรื่องนี้เป็นเรื่องปัจจัตตัง เป็นเรื่องที่รู้เฉพาะตน
.
อาจารย์ผมเอง ผมยอมรับว่า ท่านเก่งมาก  เก่งขนาด #อาราธนาองค์พยามัจจุราชได้  ต้องไม่ธรรมดา
.
ผมกับพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ในชมรมพระวังหน้า และ #คณะพระวังหน้า  โดนอาจารย์ผมบอกมาว่า  #องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามกกุสันโธ เคยเสด็จมาบอกกับอาจารย์ผมว่า ให้เลิกการ #ประมูลพระวังหน้า เพื่อนำเงินไปช่วย #สำนักสงฆ์บ่อเงินบ่อทอง ซึ่งตอนนั้น ทางสำนักสงฆ์บ่อเงินบ่อทอง กำลังลำบาก ไม่มีเงินที่จะเลี้ยงสามเณรที่ #หลวงพ่อแผนวัดบ่อเงินบ่อทอง ท่านนำมาจากภาคอีสาน ที่เด็กๆเหล่านี้ ไม่มีเงินเรียนหนังสือ #หลวงพ่อแผน ท่านนำมาเลี้ยงดูและให้บวชเป็นสามเณร เพื่อให้เรียนในด้านทางธรรม และ เรียนด้านฝีมือการช่างได้ด้วย
.
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนาม #กกุสันโธ ท่านบอกกับอาจารย์ผมว่า ไม่สามารถนำพระวังหน้า มาประมูลเพื่อหาเงินได้  และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามกกุสันโธ ท่านบอกอีกว่า พวกนี้(หมายถึงผมและพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ใน  ชมรมพระวังหน้า และ คณะพระวังหน้า) เหมือนกับจับปูใส่กระด้ง จับตัวนี้เข้ากระด้งได้ พอจะไปจับอีกตัว ตัวที่อยู่ในกระด้ง ก็หนีออกมาจากกระด้ง
.
ผมบอกได้เพียงเท่านี้
.
อยากรู้ว่า เป็นอย่างไร  ลองปฎิบัติสมาธิดู แต่การปฎิบัติสมาธิ ต้องมีวิธีในการปฎิบัติเช่นกัน
.
เนื้อหา สงวนลิขสิทธิ์
.
ข้อความโดย: sithiphong
« เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2019, 06:28:55 PM »

สนใจ หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ไปโหลดกันได้ครับ ตามลิงค์นี้
.
.
.
หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

https://www.m-culture.go.th/adminli/main.php?filename=ebook_king

.

"ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

http://www.finearts.go.th/literatureandhistory/files/224/articleroyal-r.pdf

.

"ประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

https://www.m-culture.go.th/mculture_th60/download/pramuan_king.pdf

.

"พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

https://www.m-culture.go.th/mculture_th60/download/final-THAI.pdf

.

"The Royal Coronation Ceremony"

https://www.m-culture.go.th/mculture_th60/download/final-ENG.pdf

.
ข้อความโดย: sithiphong
« เมื่อ: เมษายน 24, 2019, 08:14:08 PM »

สวัสดียามเย็น วันพุธสุขใจ
.
พอมาถึงบ้าน  ผมคิดถึงคำสอนของหลวงพ่อสนอง (วัดนครไทยวราราม จ.พิษณุโลก)
.
ผมเคยถามหลวงพ่อฯ แล้วหลวงพ่อท่านตอบมาให้ผมทราบ  ก็เลยจะนำมาเล่าสู่กันฟัง
.
จะได้เป็นอุทาหรณ์ในการเตือนใจของท่านผู้อ่าน
.
ผมจะยกตัวอย่างโดยเล่าเป็นเรื่องให้ฟัง
.
ว่ากันต่อเลยครับ
.
นายหนุ่ม เหลือน้อย  ได้มีเจตนาฆ่า นายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง  และการกระทำนั้น เป็นการฆ่านายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง จนเสียชีวิต
.
นายหนุ่ม เหลือน้อย ต้องรับผลที่ได้กระทำลงไป 2 เรื่อง
.
1.ได้รับผลกรรม ทางกฎหมาย ซึ่งโทษอาจจะเป็นโทษจำคุก หรือ ประหารชีวิต
.
2.ผลกรรมตามกฎแห่งกรรม  แบ่งได้เป็น 2 เรื่อง
.
2.1 กรรมที่เป็นผลจากกรรมผูกพันธ์กันมา นายหนุ่ม เหลือน้อย กับ นายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง เคยผลักกันฆ่า กันมา หลายภพ หลายชาติ
.
2.2 กรรมที่เป็นกรรมในการฆ่าสัตว์(คน)
.
ผลที่นายหนุ่ม เหลือน้อย ที่ได้รับผลตามข้อที่ 1 ผมขอพูดนิดเดียวก็คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย (ตำรวจ , ทนาย , อัยการ และ ผู้พิพากษา)  ถึงแม้จะปฎิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย แต่หากผิดหลักกฎแห่งกรรม ผู้ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายทุกคน ต้องไปรับผลแห่งกรรมที่ตนเองได้กระทำแน่นอน
.
เรามาว่ากันในข้อที่ 2 กัน
.
ในข้อที่ 2.1 ในกรณีที่นายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง ไม่อโหสิกรรมให้  ในชาติต่อไป นายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง จะกลับมาฆ่านายหนุ่ม เหลือน้อย  และนายหนุ่ม เหลือน้อย ไม่อโหสิกรรมให้  เรื่องนี้จะวนเวียนไปไม่มีวันสิ้นสุด
.
ข้อที่ 2.2 เป็นจุดสำคัญที่อยากจะบอก  ก็คือ  ถึงแม้ว่า นายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง อโหสิกรรมกับนายหนุ่ม เหลือน้อย (ที่ได้ฆ่านายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง)   กรรมที่มีกันระหว้าง นายหนุ่ม เหลือน้อย กับ นายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง จบกันลงไป
.
ถึงแม้ว่า กรรมระหว่าง นายหนุ่ม เหลือน้อย กับ นายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง จะจบกันไปแล้ว  แต่กรรมที่นายหนุ่ม เหลือน้อย ที่ได้ฆ่า นายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง ยังไม่จบ  นายหนุ่ม เหลือน้อย ต้องไปรับผลกรรมที่ฆ่า นายโบ๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง แน่นอน และไม่ทราบว่า ผลกรรมที่ได้รับ  ได้รับเป็นอย่างไร  จนปัญญา ครับ
.
อยากจะมาเล่าให้ฟัง เพื่อเตือนสติในการใช้ชีวิต ให้ดำเนินการไปอย่างถูกตามทำนองคลองธรรม และดำเนินชีวิตตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
.
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อสนอง วัดนครไทยวราราม ครับ
.
#ไม่ว่าใหญ่แค่ไหน
#ไม่ว่ารวยล้นฟ้าเพียงใด
#ไม่มีใครหนีกรรมพ้น
#แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังหนีกรรมไม่พ้น
#เพียงแค่คิดไม่ดีก็ผิดแล้วตามหลักธรรม
.
#หลวงพ่อสนองอตฺตทโม
#วัดนครไทยวราราม
#นายหนุ่มเหลือน้อย
#นายโน๊ตตี้ลูกพี่โบ๊ตซัง
ข้อความโดย: sithiphong
« เมื่อ: เมษายน 16, 2019, 11:47:11 AM »

สวัสดีปีใหม่(ไทย) สุขสันต์วันพญาวัน
ไม่มีทุกข์ ไม่มีโศก ไม่มีโรค ไม่มีภัย
เงินทองเหลือใช้ ร่างกายแข็งแรง
กันทุกท่าน
Sithiphong
ข้อความโดย: sithiphong
« เมื่อ: เมษายน 15, 2019, 07:51:44 AM »

สวัสดีปีใหม่(ไทย) สุขสันต์วันเถลิงศก
ไม่มีทุกข์ ไม่มีโศก ไม่มีโรค ไม่มีภัย
เงินทองเหลือใช้ ร่างกายแข็งแรง
กันทุกท่าน
Sithiphong
ข้อความโดย: sithiphong
« เมื่อ: เมษายน 14, 2019, 10:28:54 AM »

สวัสดีวันปีใหม่

สุขสันต์วันครอบครัว ครับ

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham