กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10
81
บทความ (Blog) / บันเทิงในธรรม
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 23, 2018, 07:41:22 PM »ถ่ายภาพประกอบกระทู้โดย.....[時々कभीकभी一རພຊຍ๛]

ถ้าจะมีปัญญาขัดเกลา กิเลส ก็ต้องเริ่มจาก ศีล สมาธิ ปัญญา

วัตถุประสงค์สูงสุดของการศึกษาพระะธรรมก็ คือ การดับกิเลสเป็นสมุทเฉท ด้วยปัญญา


82
บทความ (Blog) / Bangkok Then and Now
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 23, 2018, 06:56:01 PM »ร่องรอยแห่งอารยธรรมไม่มีวันลบเลือน
83
บทความ (Blog) / สรรสารคดีธรรม
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 22, 2018, 09:27:23 PM »

[คานธี] เขียนไว้ว่า ความเป็นบุรุษประกอบด้วยการต่อสู้ การต่อสู้ดังกล่าวจะหล่อหลอมเรา ดังนั้น จงกล้าหาญและสู้ต่อไป อย่าถอดใจ และถ้าท่านล้มลง แม้ว่าได้ทุ่มเทพลังทั้งหมดในการต่อสู้ จงอย่าสิ้นหวังแม้แต่น้อย จงลุกยืนขึ้นและสู้ต่อไปถ้าบุคคลนั้นศึกษาพระธรรมโดยผิดจุดประสงค์ อาจจะเพื่อความสำคัญตน เพื่อชื่อเสียง เพื่อลาภยศ หรือแม้เพียงเพื่อสักการะ หมายความว่า(ธรรมที่ได้ฟังไม่ได้ไปชำระจิตใจของเขา) เพราะว่าเขาตั้งใจไว้ผิดในการฟังธรรม ในการศึกษาพระธรรม เพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วก็ยิ่งมีความสำคัญตนขึ้น ถ้าสมมติว่าฟังแล้วเข้าใจธรรมจริง ๆ คนนั้นจะลด อกุศลลง เอง เพราะเหตุว่า ปัญญาเกิด
84
บทความ (Blog) / สารคดีธรรม
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 22, 2018, 08:55:50 PM »

ใครเห็นโทษของกิเลส(เครื่องเศร้าหมองของจิต)อะไรเห็นโทษของกิเลส ก็ต้องปัญญา คำตอบก็อยู่ที่ปัญญา ก็ต้องเจริญปัญญาขึ้น เมื่อปัญญาเพิ่มขึ้นก็ต้องเห็นโทษของกิเลส แต่ถ้าปัญญายังไม่เกิด แล้วจะบอกว่าเห็นโทษของ{กิเลส}ก็ยาก


85
บทความ (Blog) / สารคดีธรรม
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 20, 2018, 10:09:49 PM »


บ่อนทำลายพระพุทธศาสนา เพราะไม่เข้าใจ ภิกษุรับเงินและทอง นี่แหละบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา สำนักปฏิบัติ ก็เป็นบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น หนทางเดียวที่จะทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ก็คือ ศึกษาให้เข้าใจถึงความละเอียดและความถูกต้องตาม[พระธรรมวินัย]

86
บทความ (Blog) / ปัญญา
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 20, 2018, 07:34:49 PM »
[ปัญญา เท่านั้น ที่จะทำให้ค่อย ๆ หลีกออกจากความติดข้องและกิเลสทั้งหลาย]
อวิชชาหรือโมหะ ซึ่งเป็นความหลง [ความไม่รู้นี้] มีกันทุกคน
แต่ละบุคคลย่อมรู้ตัวเองว่ามีคนที่ไม่ชอบตนเองอยู่บ้างเป็นแน่ จะเป็นที่รักของทุกคนคงเป็นไปไม่ได้
87
บทความ (Blog) / สรรสารคดีธรรม
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 20, 2018, 06:54:57 PM »

เขาพระสุเมรุยังต่ำกว่าบุญคุณที่สูงล้นฟ้าของบิดา มหาสมุทรยังตื้นไปเมื่อเทียบกับบุญคุณที่ลึกล้ำของมารดา จงจดจำบุญคุณของบิดามารดาไว้ให้ดี


[ธรรมนิพนธ์] - [คำสอนเพื่อชัยชนะ]


พวกเราอยู่ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง มาตรฐานและคุณค่าของสังคมยุคสมัยใหม่ถูกตั้งคำถาม และทัศนะใหม่กับการรับมือมีความจำเป็น แต่สิ่งที่จะเป็นพื้นฐานของเราคืออะไร [พุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน]ยืนยันอย่างชัดเจนว่า คือการให้ความเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์และความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตภาระหน้าที่ขั้นพื้นฐานของศาสนาอยู่ที่การสร้างแรงบันดาลใจและการส่งเสริมกำลังใจให้ประชาชนมีการปกป้องความผาสุกของมนุษยชาติ ให้คุณค่าและหล่อเลี้ยงชีวิต และนำไปสู่การมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้น

[ธรรมนิพนธ์] - [คำสอนเพื่อชัยชนะ]

88
บทความ (Blog) / สารคดีธรรม
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 20, 2018, 12:14:49 AM »


เจริญกุศล[ทำความดี]ทุกประการ เพื่อที่จะขัดเกลา อกุศล ด้วยความจริงใจที่จะละคลายอกุศล ไม่ใช่ต้องการหรือปรารถนาสิ่งอื่น นี่คือผู้เห็นคุณของพระธรรม และเห็นโทษของอกุศล และก็รู้ว่า สิ่งที่ควรเจริญในชาตินี้คือ ปัญญา เพราะเหตุว่าสิ่งอื่นไม่สามารถจะติดตามไปได้ ทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ ก็ติดตามไปไม่ได้ แต่ปัญญา ความเข้าใจพระธรรมจากชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่ง ก็จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น89
บทความ (Blog) / สารคดีธรรม
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 19, 2018, 11:45:46 PM »


ถ้ามีความเห็นผิดเสียแล้ว การชักชวนหรือคำพูดที่ผิดก็ย่อมเกิดขึ้น  ทำให้บุคคลอื่นประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่ผิดไปด้วย

ขณะใดที่จะกระทำอกุศลกรรม ขณะนั้นก็เป็นการสะสมเพิ่มพูนกิเลสอีก และขณะใดที่หลงลืมสติ ขณะนั้นก็เพิ่มพูนกิเลสมากขึ้นด้วย เพราะฉะนั้น ผู้ที่เห็นโทษของกิเลส แล้วก็ใคร่ที่จะดับกิเลส ก็จะไม่เพิ่มกิเลส โดยการกระทำทุจริตกรรมทางกาย ทางวาจา เพราะฉะนั้น กุศลธรรมมิใช่น้อยจึงเจริญย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ เพราะความเห็นชอบเป็นปัจจัย เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์


90
บทความ (Blog) / ร่องรอยแห่งอารยธรรมความงดงามแห่งอดีต
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 19, 2018, 11:26:11 PM »[ร่องรอยแห่งอารธรรมความงดงามแห่งอดีต]


[ถนนตะนาวเขตพระนคร]
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham