กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10
61
บทความ (Blog) / วันอาสาฬหบูชา 2018
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 27, 2018, 04:39:48 PM »


เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปงานทำบุญแก่ผู้วายชนม์ได้มรณานุสติแล้วก็ไปจ่ายตลาดที่เจ้าพระยา Market Bangyai

ไม่มีใครใหญ่กว่าโลง ! ! !

มีชาติการเกิดเกิดขึ้นขณะใด สามารถพิจารณาได้เลยว่า ย่อมนำมาซึ่งชราความแก่พยาธิ ความเจ็บป่วยและ มรณะความตายอย่างแน่นอนบุคคลที่เกิดมาแล้ว หรือวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดมาแล้ว ที่จะไม่เก่าคร่ำคร่า ไม่ชราลง ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ และในที่สุดก็จะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดา

62
บทความ (Blog) / Bangkok then and Now
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 26, 2018, 11:29:47 PM »คิดไว้ว่าจะไปดูแลเว็บ ฯ ของตนเองบ้างได้แต่คิดยังไม่ได้ไปดูแลอย่างเต็มที่


สถานที่ตรงนี้เคย POST ไปแล้วแต่ไม่เป็นไร POST เหลือดีกว่าขาดใกล้ 4 แยก SAB
63
บทความ (Blog) / ธรรมโดนใจ
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 26, 2018, 10:24:55 PM »[ความมืดในหทัยของหมู่สัตว์ทั้งหลาย สว่างขึ้นด้วยความเข้าใจขึ้นถึงสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ซึ่งถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้มาแสนนาน]


[ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ไม่อิสระเลยเพราะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยากหมด กิเลส เท่าไหร่ก็หมดไม่ได้ เพราะกิเลสหมดไม่ได้ด้วยความอยาก]

64
บทความ (Blog) / Untitled
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 26, 2018, 08:32:22 PM »


ธรรมดา ของคนที่มี [กิเลส] และพอกพูนกิเลสไว้มาก ๆ นั้นย่อมหมิ่นเหม่ต่อการกระทำทุจริตกรรม อันเป็นการเบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน65
บทความ (Blog) / ดีและชั่วสะสมอยู่ที่จิต
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 26, 2018, 08:19:08 PM »


[พระธรรม เป็นเครื่องเตือนที่ดี ให้เป็นผู้ระมัดระวังแม้ในการพูดโดยต้องระวังที่จิตใจของตนเอง เมื่อจิตใจสะอาด คำพูดก็สะอาด แต่เมื่อจิตใจไม่สะอาด คำพูดก็ไม่สะอาด]


66
บทความ (Blog) / Untitled
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 26, 2018, 03:17:51 PM »
[ต้องรู้จักมารจึงจะชนะมารได้]

ถ้าได้พิจารณาตัวเองอย่างละเอียดแล้วเห็นอกุศลธรรมเห็นกิเลสของตนเองก็จะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็จะไม่คิดว่า ตัวเองดีพอแล้วเพราะเหตุว่า ถ้าคิดว่าตัวเองดีพอแล้วก็จะไม่ทำให้เจริญกุศลยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก[โดยมากหลายท่านอยากจะชนะสงครามที่บุคคลอื่น อยากจะชนะบุคคลอื่น แต่ว่าเวลาที่กำลังจะชนะสงครามที่ชนะได้ยาก ก็คือ ชนะกิเลสของตนเองในขณะนั้น]


67
บทความ (Blog) / ดีและชั่วสะสมอยู่ที่จิต
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 26, 2018, 03:00:12 PM »
[ดีและชั่วสะสมอยู่ที่จิต]

การดิ้นรนและทุกข์ใจเกี่ยวกับการหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือภาระที่ยากลำบาก เป็นการแสดงออกถึงพลังขับเคลื่อน เพื่อการรปรับปรุงตัวเองและความรู้สึกเข้มแข็งของการรับผิดชอบด้วยตัวเอง แท้จริงแล้วเป็นหนึ่งในคุณสมบัติพิเศษของ(มนุษย์)[พระพุทธะคิดอยู่เสมอถึงวิธีทำให้ทุกคนเข้าสู่หนทางแห่งการรู้แจ้งสูงสุด และบรรลุพุทธภาวะโดยเร็วพระพุทธะคำนึงอยู่เสมอเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการนำผู้อื่นไปสู่การรู้แจ้งและความสุข รวบรวมปัญญาและลงมือกระทำเพื่อเป้าหมายดังกล่าว]


68
บทความ (Blog) / Bangkok then and Now
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 25, 2018, 11:41:18 PM »สถานที่ตรงนี้มันเหลืออยู่แค่นี้จริง ๆ ภาพที่ 2 ถ่ายเมื่อวัน พุธ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 17.12 นาฬิกาเป็นเวลาที่ไม่มีแดดเลย เป็นเวลา 1 สัปดาห์ผ่านมาแล้วต่อจากนี้ต้องไปดูแลเว็บ ฯ ของตนเองบ้างแล้วละปล่อยทิ้งมานานโขแล้ว

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสามยอดวังบูรพา
69
บทความ (Blog) / Untitled
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 25, 2018, 10:41:03 PM »


แต่ละคนแตกต่างกัน เป็นแต่ละหนึ่งแตกต่างกันทั้งการสะสม และแตกต่างกันทั้งการได้รับผลของ [กรรม] ด้วยหากเป็นผู้ที่เข้าใจ[ธรรม]เข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริง ก็สามารถที่จะเกื้อกูลผู้อื่นได้ ให้เข้าใจสิ่งที่มีจริง ตามความเป็นจริงตามกำลังปัญญาของตน

70
บทความ (Blog) / ธรรมโดนใจ
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 25, 2018, 10:30:25 PM »

[ธรรม]ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น แม้จะถูกสอนว่า ถ้าเห็นผู้อื่นได้ดี เราก็ต้องยินดีกับเขาคือ มุทิตา แต่ถ้าไม่สะสมเหตุที่ดีมา ไม่เห็นคุณของความดี จะเกิดกุศลจิตยินดีกับการที่ผู้อื่นได้ดีมีความสุขได้อย่างไร บางคนอาจจะเกิดความริษยาก็เป็นไปทั้งหมด เป็น[ธรรม]ที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham