กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10
51
บทความ (Blog) / Untitled
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 27, 2018, 10:53:53 PM »

ไหน ๆ ก็วันอาสาฬบูชาแล้ว Post

ผู้คนที่สับสนหรือหลงผิดหมายถึงผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับศาสนาพุทธแท้ หรือผู้ที่ไม่สามารถเชื่อและไม่สามารถนับถืออย่างถูกต้อง ถึงแม้ว่าพวกเขาสามารถพบกับศาสนาพุทธนี้แล้วก็ตามกามคุณ 5 แห่ง สี และรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส และ 3 พิษแห่งความโลภ โกรธ และหลง ผนวกกับ

กิเลส
รูปแบบอื่น ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในชีวิตของผู้ที่ไม่สามารถเชื่อและไม่สามารถนับถือศาสนาพุทธแท้ดังนั้น คนเช่นนั้นสร้างเหตุ[กรรม]ด้านลบสำหรับพวกเขาเองด้วยคำพูดและการกระทำของพวกเขา จากนั้น เหตุด้านลบมากมายที่พวกเขาสร้างจะปรากฏในชีวิตของพวกเขาเป็นความทุกข์รูปแบบต่าง ๆ บนพื้นฐานกฎของเหตุและผล

นอกจากนี้ เมื่อพวกเขาวนเวียนอยู่ในวัฏจักรชั่ว การเวียนว่ายใน 6 หนทางนี้อย่างไม่หยุดหย่อน ชีวิตแห่งความสับสนและความหลงผิดของ มนุษย์ปุถุชน จะปรากฏ

ในศาสนาพุทธ สภาพความสับสนและความหลงผิดนี้ถูกจำแนกออกเป็น 6 ภูมิซึ่งถูกเรียกว่า 6หนทางรกกึโดในบทธรรมนิพนธ์ สิ่งสักการะแท้ พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวเกี่ยวกับ 6 หนทางดังต่อไปนี้

ความโกรธคือการปรากฏของภูมินรก ความโลภคือการปรากฏของภูมิเปรต ความโง่เขลาคือการปรากฏของภูมิเดรัจฉาน การประจบสอพลอคือการปรากฏของภูมิอสุร ความปิติคือการปรากฏของภูมิเทว และความสงบคือการปรากฏของภูมิมนุษย์ ชินเพ็น หน้า 647

พระนิชิเร็น ไดโชนินอธิบายว่า 6 ภูมิแห่งนรก เปรต เดรัจฉาน อสุร มนุษย์และเทวอยู่ในชีวิตของทุกคน หมายความว่าอารมณ์ต่าง ๆ อาทิ ความปิติ ความโกรธ ความโศกเศร้าและความพอใจ ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน ในตัวมันเอง คือเหตุแห่งกรรมของ 6 หนทางสภาพความทุกข์และความหลงผิด

นอกจากนี้ ความทุกข์แห่ง 6 หนทางนี้ไม่ได้จำกัดขอบเขตอยู่ในชาติปัจจุบันเท่านั้น แต่มันเกิดซ้ำซากอยู่ในวัฏจักรแห่งการเกิดและความตาย ครั้งแล้วครั้งเล่า ตามหลักการแห่งวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุด

ในบทธรรมนิพนธ์ คำถามและคำตอบระหว่างนักปราชญ์กับคนโง่ พระนิชิเร็น ไดโชนิน อธิบายตั้งแต่เวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้น เหล้าสาเกของความหลงผิดแห่งอวิชชาทำให้พวกเราเมา ทำให้พวกเราเกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าใน 6 หนทางและ 4 รูปแบบของการเกิด ชินเพ็นหน้า 382

ณ ที่นี้พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนว่าตั้งแต่อดีตชาติ พวกเราสะสมเหตุแห่งกรรมสำหรับความทุกข์หลายชนิด บนพื้นฐานภูมิชีวิตแห่ง 6 หนทางที่อยู่ในตัวพวกเรา นอกจากนี้ พวกเราจะไปเกิดใหม่ในอนาคตในภูมิใดภูมิหนึ่งของ 6 หนทาง ตามเหตุที่พวกเราสร้าง และพวกเราจะวนเวียนอยู่ในวัฏจักรความทุกข์ เรื่องนี้ถูกบรรยายใน พระสูตรแห่งรากฐานในการสังเกตจิตใจ ชินจิคันเกียว

สิ่งที่มีความรู้สึกเวียนว่ายและเกิดใหม่หลายครั้งใน 6 หนทาง การเวียนว่ายนี้เหมือนล้อ ซึ่งไม่มีจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดไทโช ไตรปิฎก เล่ม 3 หน้า 297


จงริเริ่มลงมือกระทำในหมู่ประชาชน

อย่างสดใสและร่าเริงราวกับดวงอาทิตย์

เพื่อความสุขของพวกเขา

และในชุมชนท้องถิ่นของเรา

เพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของสังคม

จงส่องแสงให้แก่ทุกผู้คนรอบตัวเรา

เพื่อให้พวกเขามีความหวัง และความกล้าหาญ[See you next time]


52
บทความ (Blog) / ใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าโลง
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 27, 2018, 09:57:23 PM »

รูปนี้ถ่ายจากร้านขายโลงเห็นโลแล้วทำให้นึกถึงมรณานุสติโต๋เต๋อยู่แถวนี้ว่าจะไปูเว็บ ฯ ของตนเองซ่ะหน่อยทิ้งไว้นานไปไม่ค่อยจะดี Post มันเรื่อยเปื่อยในวันอาสาฬหบูชากำลังหารูปสวย ๆ มาลง

ใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าโลง !


53
บทความ (Blog) / วันอาสาฬหบูชา
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 27, 2018, 09:37:16 PM »
[ไม่มีอะไรเสมอด้วยความเข้าใจถูกซึ่งสามารถจะทำให้ความทุกข์นั้นคลายลงได้ สามารถหมดความทุกข์โศกซึ่งทรัพย์ใด ๆ ก็ไม่สามารถทำได้ นอกจากเข้าใจความจริงซึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตร้ส เพราะฉะนั้น เครื่องปลื้มใจสูงสุด คือ พระพุทธรัตนะ ถ้าไม่มีการตรัสรู้ความจริงไม่มีใครสามารถรู้ความจริงได้ ถ้ารู้ว่าไม่มีเราจะโศกเศร้าอะไร]
54
บทความ (Blog) / วันอาสาฬหบูชา 2018
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 27, 2018, 07:55:58 PM »คำสอนเพื่อชัยชนะ

[ต้องรู้จักมารจึงจะชนะมารได้]

การอุทิศต่อการศรัทธาอย่างต่อเนื่อง ชีวิตของเราที่ไม่เที่ยงนี้จะถูกตกแต่งด้วยทรัพย์สมบัตินิรันดร์และไม่อาจถูกทำลายได้แห่งความเป็นนิรันดร์ ความสุข ตัวตนและความบริสุทธิ์ การเพิ่มความเข้มแข็งของความศรัทธาอยู่เสมอเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสภาพชีวิตดังกล่าว ดังนั้น การทำให้ความตั้งใจหรือความศรัทธาเข้มแข็งขึ้นเรื่อย หมายถึง อุตสาหะพากเพียรในการปฏิบัติ พุทธธรรม ซึ่งหมายถึงไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรค หรือใช้อุปสรรคเป็นจุดกำเนิดในการรวบรวมความศรัทธาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และขัดเกลาชีวิตของเราให้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน[ธรรม ทุกคำ เปลี่ยนไม่ได้ [ธรรมเป็นธรรม] เป็นอื่นไม่ได้ ธรรม คือ สิ่งที่มีจริง ทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมแต่ละหนึ่งทั้งหมด]


[ลืมไปเลยว่าวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเพิ่งรู้วันนี้เองก็เลยเอาของขวัญมาฝากกันนิดหน่อยพอเป็นกระสาย]

55
บทความ (Blog) / วันอาสาฬหบูชา 2018
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 27, 2018, 04:39:48 PM »


เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปงานทำบุญแก่ผู้วายชนม์ได้มรณานุสติแล้วก็ไปจ่ายตลาดที่เจ้าพระยา Market Bangyai

ไม่มีใครใหญ่กว่าโลง ! ! !

มีชาติการเกิดเกิดขึ้นขณะใด สามารถพิจารณาได้เลยว่า ย่อมนำมาซึ่งชราความแก่พยาธิ ความเจ็บป่วยและ มรณะความตายอย่างแน่นอนบุคคลที่เกิดมาแล้ว หรือวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดมาแล้ว ที่จะไม่เก่าคร่ำคร่า ไม่ชราลง ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ และในที่สุดก็จะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดา

56
บทความ (Blog) / Bangkok then and Now
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 26, 2018, 11:29:47 PM »คิดไว้ว่าจะไปดูแลเว็บ ฯ ของตนเองบ้างได้แต่คิดยังไม่ได้ไปดูแลอย่างเต็มที่


สถานที่ตรงนี้เคย POST ไปแล้วแต่ไม่เป็นไร POST เหลือดีกว่าขาดใกล้ 4 แยก SAB
57
บทความ (Blog) / ธรรมโดนใจ
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 26, 2018, 10:24:55 PM »[ความมืดในหทัยของหมู่สัตว์ทั้งหลาย สว่างขึ้นด้วยความเข้าใจขึ้นถึงสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ซึ่งถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้มาแสนนาน]


[ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ไม่อิสระเลยเพราะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยากหมด กิเลส เท่าไหร่ก็หมดไม่ได้ เพราะกิเลสหมดไม่ได้ด้วยความอยาก]

58
บทความ (Blog) / Untitled
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 26, 2018, 08:32:22 PM »


ธรรมดา ของคนที่มี [กิเลส] และพอกพูนกิเลสไว้มาก ๆ นั้นย่อมหมิ่นเหม่ต่อการกระทำทุจริตกรรม อันเป็นการเบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน59
บทความ (Blog) / ดีและชั่วสะสมอยู่ที่จิต
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 26, 2018, 08:19:08 PM »


[พระธรรม เป็นเครื่องเตือนที่ดี ให้เป็นผู้ระมัดระวังแม้ในการพูดโดยต้องระวังที่จิตใจของตนเอง เมื่อจิตใจสะอาด คำพูดก็สะอาด แต่เมื่อจิตใจไม่สะอาด คำพูดก็ไม่สะอาด]


60
บทความ (Blog) / Untitled
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 26, 2018, 03:17:51 PM »
[ต้องรู้จักมารจึงจะชนะมารได้]

ถ้าได้พิจารณาตัวเองอย่างละเอียดแล้วเห็นอกุศลธรรมเห็นกิเลสของตนเองก็จะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็จะไม่คิดว่า ตัวเองดีพอแล้วเพราะเหตุว่า ถ้าคิดว่าตัวเองดีพอแล้วก็จะไม่ทำให้เจริญกุศลยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก[โดยมากหลายท่านอยากจะชนะสงครามที่บุคคลอื่น อยากจะชนะบุคคลอื่น แต่ว่าเวลาที่กำลังจะชนะสงครามที่ชนะได้ยาก ก็คือ ชนะกิเลสของตนเองในขณะนั้น]


หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham