กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10
41
บทความ (Blog) / ควรที่พุทธบริษัทเกิดปัญญาเข้าใจพระธรรม No Image
« กระทู้ล่าสุด โดย होशདངພວན2017 เมื่อ ตุลาคม 06, 2018, 12:33:08 PM »

My Blog....https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=7star


My Blog......https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=7star&month=06-10-2018&group=1&gblog=31


ปัจจุบันวัดหลาย ๆ วัดและพระภิกษุอลัชชีผู้ไม่ละอายจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เพื่อเรี่ยไรเงินกับชาวพุทธ เป็นพุทธพาณิชย์ โดยมอมเมาชาวบ้านด้วยคำว่าบุญ และการได้รับสิ่งที่ดีในชีวิตว่าการฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ จะได้อานิสงส์ต่าง ๆ มากมาย ชาวพุทธที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรม ย่อมอยากได้สิ่งที่ดีในชีวิต ก็ถูกมอมเมา ถวายเงินพระ เป็นกัณฑ์เทศน์ต่าง ๆ ก็เป็นการทำลายพระภิกษุผู้รับเงิน เพราะพระภิกษุรับเงินต้องอาบัติมีโทษพระพุทธเจ้าติเตียน ไม่ให้พระภิกษุรับและยินดีในเงินทองโดยประการใด ๆ ตัวพระเองก็ต้องอาบัติเป็นเหตุให้ท่านตกนรก เพราะอาบัตินั้นไม่ตกไปเพราะไม่สละเงินทองนั้น ยินดีในเงินทองนั้น
 
พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าต่อไปจะมีภิกษุชั่วเห็นแก่ลาภสักการะ จะแสดงธรรมที่เป็นของประเสริฐแต่แลกมาเพื่อได้เงินทอง โดยการเรี่ยไรเงินกัณฑ์เทศน์ เทศน์มหาชาติ
 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ไม่ทรงแสดงว่าช่วยเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ทั้งหมด 13 กันฑ์ กัณฑ์ละ 999 บาท หรือ ตามศรัทธา พระองค์ไม่ทรงเรี่ยไร สิ่งที่พระองค์ทรงสละหมดสิ้นแล้ว ภิกษุเป็นเพศที่ขัดเกลาไม่ใช่เพศที่สะสม เรี่ยไรเงินทอง แต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ไม่เลือกเฉพาะมหาชาติ เวสสันดรชาดก แต่ทรงแสดงธรรมในแต่ละส่วนเพื่อให้พุทธบริษัทเกิดปัญญาเข้าใจพระธรรม ไม่ใช่ แสดงธรรมเพื่อหลอกชาวบ้านว่าจะได้สิ่งที่ดีในชีวิตไปเกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตรย เป็นต้น ซึ่งเป็นการกล่าวคำเท็จ คำลวงและ มอมเมาชาวบ้านที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรม จึงเป็นวิกฤตพระพุทธศาสนาชาวพุทธไม่ควรหลงงมงายกับประเพณีผิด ๆ ผิดตามหลักคำสอน ไปถวายเงินพระ เป็นบาปไม่ใช่บุญ


ดังนั้นคำชวนเชื่อที่ว่าเชื่อว่าผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์จบภายในวันเดียวผู้นั้นก็จะได้รับอานิสงส์ 5 ประการ คือ
 
1) จะได้เกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยซึ่งจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
2) จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร
3) จะไม่ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต
4) จะเป็นผู้มีลาภ ยศ ไมตรี และความสุข
5) จะได้บรรลุมรรคผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา
 
ทั้งหมด 5 ประการนี้ จึงเป็นสิ่งที่ผิดตามคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นความเชื่อที่ผิด หลอกชาวบ้านเพื่อได้มาซึ่งเงินทอง


https://4upic.com/kiss_99
42
บทความ (Blog) / Re: だって 君のことが …好きなの ❤❤❤ : แต่ว่าก็ดัน .... ชอบเธอซะแล้ว
« กระทู้ล่าสุด โดย Plusz เมื่อ ตุลาคม 06, 2018, 09:47:26 AM »
เป็นปิดเทอมเล็กๆที่วันัจันทร์ก็ต้องกลับไปเปิดเทอม วันนี้เลยถือโอกาสไปนั่งเล่นที่อ่างแก้วคนเดียว ชิวๆ ดีจังเลย  :43:
43
คลายปมสงสัย! ทำไมศาสนาพุทธ "กินเจ" ถึงไม่ได้บุญ!
.
ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับเทศกาลกินเจ ปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 8-17 ตุลาคมนี้ โดยชาวจีนในประเทศไทย โดยเฉพาะย่านเยาวราช มีการจัดงานกินเจ อย่างยิ่งใหญ่ทุกปี มีการขายอาหารเจมากมาย โดยวัตถุประสงค์ของการกินเจ คือ การละเว้นเนื้อสัตว์ นั่นเอง
.
ทำไม ในศาสนาพุทธ กินเจ ถึงไม่ได้บุญ กินเนื้อ ถึงไม่เป็นบาป การกินเจ จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
.
          (ตั้งใจไม่กินเนื้อสัตว์)จริงๆไม่ได้บุญอธิบาย คือ เราไม่กินข้าวขาหมู แล้วคิด(จินตนาการ) ว่า หมูจะไม่ถูกฆ่า เปรียบได้กับเรานั่งอยู่บ้านเฉยๆแล้วคิด(จินตนาการ) ว่า เราไปช่วยสอนหนังสือคนอนาถา บุญที่เราไปสอนหนังสือคนอนาถานั้น ไม่มี ไม่เกิด เพราะเรา นึกๆคิดๆไปเองไม่ได้ทำ ไม่ได้กระทำจริง
.
ถ้าอยากได้บุญ เราต้องช่วยชีวิตสัตว์ มี 2 ข้อ คือ
.
1.ช่วยชีวิตมันโดยการไถ่ชีวิต ซื้อสัตว์ที่กำลังถูกฆ่านำมาปล่อย
.
2.เมตตาสัตว์ไม่ทำร้ายมัน อย่างนี้เป็นบุญ
.
แต่การกินเจ บุญไม่เกิด เพราะเราไม่ได้ลงมือกระทำจริง(ช่วยชีวิตสัตว์) เป็นเพียงแต่คิดไปเอง พระเทวทัตเคย มาเสนอให้ชาวพุทธไม่กินเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าปฏิเสธ พร้อมให้เหตุผลว่า
.
1. เนื้อสัตว์ไม่ใช่ของเหม็น อกุศลกรรมต่างหากที่เป็นของเหม็น
.
2. พระต้อง ควรเป็นผู้เลี้ยงง่าย
.
3. อนุญาตในการกินเนื้อสัตว์ที่ -ไม่เห็น -ไม่รู้ -ไม่ใช่เนื้อ ที่ฆ่าโดยเฉพาะให้ตน
.
4. อาหารเป็นแค่ของเลี้ยงกายไม่ให้ตาย อย่าสนใจมาก
.
การรับประทานอาหารมังสวิรัติเป็นบุญหรือไม่ ?

การที่จะวินิจฉัยว่าการกระทำอะไร เป็นบุญหรือไม่เป็นบุญนั้น ต้องอาศัยกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า  ที่ว่าด้วย บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อย่าง คือ
.
1. ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน
.
2. สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล
.
3. ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา
.
4. อปจายนมัย บุญสำเร็จด้วยประพฤติ อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่
.
5. เวยยาวัจจมัย บุญสำเร็จด้วยการ ช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานต่างๆ
.
6. ปัตติทานมัย บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ
.
7. ปัตตานุโมทนามัย บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ
.
8. ธัมมัสสวนมัย บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม
.
9. ธัมมเทสนามัย บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม
.
10.ทิฏฐุชุกัมม์ การทำความคิดเห็นของตนให้ตรง
.
เมื่อเทียบเคียงกับบุญกิริยาวัตถุ 10 วิธี แล้ว ไม่พบว่าการรับประทานอาหารมังสวิรัติ คือ รับประทานแต่พืชผักเป็นวิธีทำบุญข้อใดเลย จึงไม่นับว่าเป็นวิธีทำบุญในพระพุทธศาสนา ลองคิดดูว่าถ้าการกินพืช เช่น ผัก หญ้า ได้บุญ แล้วสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร เช่น วัว ควาย แพะ แกะ ก็ต้องได้บุญมากกว่ามนุษย์ เพราะสัตว์พวกนี้กินพืชตลอดชีวิตไม่กินเนื้อสัตว์เลย
.
การกินเนื้อสัตว์ บาป หรือ ไม่ ? การที่จะวินิจฉัยว่าบาปหรือไม่บาปนั้น ต้องพิจารณาว่า การกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้ว เป็นการผิดศีลข้อปาณาติบาต หรือไม่ ศีลข้อปาณาติบาต คือ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ นั้นจะผิดศีลก็ต่อเมื่อประกอบด้วย องค์ ๕ คือ

1. ปาโณ สัตว์มีชีวิต
2. ปาณสญฺญิตา รู้ว่าสัตว์มีชีวิต
3. วธกจิตฺตํ จิตคิดจะฆ่า
4. อุปกฺกโม พยายามที่จะฆ่า
5. เตนมรณํ สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น
.
เมื่อครบองค์ประกอบทั้ง 5 ข้อ จึงถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ ผิดศีลข้อที่ 1 เป็นบาป แต่ถ้าไม่ได้ลงมือฆ่าเอง และไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า ก็ไม่เป็นบาป ตัวอย่าง เราไปจ่ายตลาด ซื้อกุ้งแห้ง ปลาดุกย่าง ปลาทู เนื้อหมู ฯลฯ เราได้มีส่วนร่วมในการฆ่าสัตว์เหล่านั้นหรือไม่ สัตว์เหล่านั้นย่อมตายก่อนที่เราจะไปซื้อมาเป็นอาหาร ถึงเราจะซื้อหรือไม่ซื้อ สัตว์เหล่านั้นก็ตายอยู่แล้ว เราไม่ได้มีส่วนทำให้ตาย
.
มีพุทธภาษิตบทหนึ่งว่า“นตฺถิปาปํอกุพฺพโต”แปลได้ความว่า“บาป ไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ”การกินผักก็อาจจะต้องฆ่าสัตว์ทางอ้อมไปด้วยเช่นกัน เพราะต้องไถดิน ใส่ปุ๋ย ใช้ยากำจัดแมลง อาจทำให้แมลงต่างๆ ไส้เดือนตายได้ ถ้าแบบนี้บาปก็คงไม่ต้องทำสัมมาอาชีพกันเลย
.
หลวงปู่แหวนท่านบอกว่า ”ไอ้วัวควายกินหญ้าอยู่ตั้งนาน ไม่เห็นเป็นพระอรหันต์ซักตัว”
.
ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
.
เรียบเรียงโดย : เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ
.
https://www.partiharn.com/contents/bg/12312
.
#ศาสนาพุทธ
#กินเจ
#มังสวิรัติ
#ถึงไม่ได้บุญ
#สมเด็จพระญาณสังวร
#สมเด็จพระสังฆราช
#บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
#ปาณาติบาต
44
บทความ (Blog) / Re: だって 君のことが …好きなの ❤❤❤ : แต่ว่าก็ดัน .... ชอบเธอซะแล้ว
« กระทู้ล่าสุด โดย Plusz เมื่อ ตุลาคม 05, 2018, 09:23:15 PM »
สอบเสร็จแล้ววววว
45
บทความ (Blog) / ฟ้าใส ใจสบาย ใจสงบ - ห้องสมุดภาพบางกอก
« กระทู้ล่าสุด โดย होशདངພວན2017 เมื่อ ตุลาคม 05, 2018, 10:14:39 AM »https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=7star...My Blog

สถานที่เดิมเปรียบเทียบอดีต - ปัจุจบันถ่ายจากสถานที่จริง


https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=7star&month=26-02-2010&group=3&gblog=6


The accumulation of day - today action
Becomes the achievements of
One year one decade,one lifetime,
Therefore in company with morning sun
Let’s enliven our heart with a breath of fresh air
And definitely win the present day with nothing left undone

แด่เพื่อนของข้าพเจ้า การสะสมการกระทำในวันต่อวัน จะกลายเป็นความสำเร็จของ 1 ปี – 1 ศตวรรษ 1 ชั่วชีวิตดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องไปด้วยกันกับดวงตะวันยามเช้าขอให้พวกเราจงทำ ให้หัวใจของเรามีชีวิต - ชีวาด้วยลมหายใจแห่งอากาศที่สดชื่น และ ชัยชนะอย่างเด็ดขาดของวันนี้โดยไม่เหลืออะไรที่ยังไม่ได้ทำ
46
บทความ (Blog) / ปลายฟ้า ใจสบาย ใจสงบ
« กระทู้ล่าสุด โดย होशདངພວན2017 เมื่อ ตุลาคม 02, 2018, 02:11:23 PM »

หัวข้อที่ทุกคนต้องอ่าน

ดิฉันมีข้อสงสัยอยากเรียนถามเพื่อจะได้นำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตควบคู่ไปกับสภาพธรรมะที่มีจริงน่ะค่ะคือดิฉันได้มีโอกาสไปงานบ้านเพื่อนเขาทำบุญขึ้นบ้านใหม่อยู่ ๆ ก็มีพระสงฆ์ที่นิมนต์มาสวดรูปหนี่งมาบอกกับเพื่อนดิฉันว่า โยม ๆ ซองเงินสำหรับพระไม่ครบขาด 1 ซองเพื่อนดิฉันเขาก้อกระตือรือร้นนำชองมาให้พระรูปนั้นเเล้วก็ขอโทษพระดิฉันบอกว่าพระสงฆ์ในพระธรรมวินัยไม่รับเเละไม่ยินดีในเงินเเละทอง เพื่อนดิฉันเขาไม่ได้เชื่อเเถมเขายังย้อนว่าถ้าไม่ให้เงินพระเเล้วจะเอาเงินที่ไหนไปสร้างโบสถ์ บูรณะวัด รวมถึงเมรุเผาศพด้วยคะ เขาถามว่าถ้าไม่มีเมรุจะเผาศพทีไหนเเละถ้าไม่ให้เงินพระ ก็ไม่มีพระที่ไหนมาสวดศพไห้หรอกนะ เลยข้องใจว่าวิธีที่ถูกต้องควรทำอย่างไรเเล้วเวลาที่เราตายหรือญาติเราตายเราจะเอาไปวัดเเล้วถ้าไม่ให้เงินพระเขาจะมาสวดไหม กราบอนุโทนด้วยความเคารพอย่างสูง

การจัดฌาปนกิจ ไม่มีการทำในวัด อาราม ที่เป็นสถานที่สงบ ที่มายินดี ของผู้สงบ สมัยพุทธกาลไม่มีทำกัน เพราะมีการกระทำที่ไม่ตรงตามพระธรรมปัจจุบันและต่อไป ก็มีการจัดงานศพในวัด ไม่เป็นที่มายินดี ในความสงบ ไม่ใช่วัดในพระพุทธศาสนา คฤหัสถ์ โดยมากถวายเงินพระภิกษุและพระภิกษุก็ยินดีในเงินและทองอันเป็นประเพณีที่ผิด 

การแสดงธรรม แสดงโดยไม่ต้องมีการจัดงานศพในวัดก็ได้ในสมัยพุทธกาล เวลาเย็น ชาวบ้านก็มาฟังธรรมโดยไม่มีการเอางานศพเข้ามาเกี่ยวข้องและปัจจุบันก็มีสถานที่ ฌาปนกิจ โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับวัด

ฌาปนสถาน ก็คือ ที่เผาศพในสมัยก่อนก็ใช้เชิงตะกอน นำฟืนมากองรวมกัน แล้วเอาศพวางไว้ข้างบน แล้วก็ทำการเผาสมัยนี้บางพื้นที่ก็ยังมีการกระทำอย่างนั้นบ้างสมัยนี้จะเป็น เมรุ เสียเป็นส่วนใหญ่สถานที่เผาศพไม่ควรอยู่ในวัด จะเห็นได้ว่าในพระวิหารเชตวัน พระวิหารเวฬุวัน ไม่มีที่เผาศพ ก็มีสถานที่ที่เหมาะควรในการเผาแม้ในชาดก อย่างเช่นใน อุรคชาดก ที่พระโพธิสัตว์เผาลูกชายที่ถูกงูกัด ก็เผาในที่นาตรงนั้นเลย การเผาศพควรจะเป็นกิจของคฤหัสถ์

ไม่ใช่กิจของพระภิกษุเพราะเป็นไปกับความไม่สงบ และ ยังมีส่วนที่เกี่ยวกับเงินทองด้วย เป็นเหตุให้ต้องอาบัติ หลายอย่างและที่น่าพิจารณา คือ การทำบุญอุทิศให้ผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้วไม่ใช่การสวดพระอภิธรรมเพราะไม่ได้เป็นไปกับความเข้าใจอะไรเลย ฟังไม่รู้เรื่องดังนั้น การทำบุญอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ด้วยความดีทั้งหลายทั้งในเรื่องของการให้ทาน หรือแม้กระทั่งการฟังพระธรรม ก็สามารถอุทิศส่วนกุศลได้ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องของผู้ที่เข้าใจธรรม ที่จะตั้งต้นทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้ไม่มีการสวดพระอภิธรรม ก็ทำความดีอย่างอื่น อุทิศส่วนกุศลได้


https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=7star&month=04-10-2018&group=1&gblog=30
47


<a href="https://www.youtube.com/v/_ddtKIYFds4" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/_ddtKIYFds4</a>

มีหลายบท ตามลิ้งไป https://m.youtube.com/playlist?list=PLFBNldJMwmxm9z9wSHLqtzrr6ZkrGDAM-
48
<a href="https://www.youtube.com/v/5JCQoctWVRo" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/5JCQoctWVRo</a>

“เซน” (禅) ชีวประวัติของพระฌานาจารย์โดเก็น (ภาพยนตร์ปี ๒๕๕๒) กำกับโดย ทะคะฮะชิ บันเม (Banmei Takahashi) เป็นภาพยนตร์บอกเล่าชีวประวัติของพระฌานาจารย์โดเก็น (Dōgen Zenji; 道元禅師) พระเถราจารย์สายวิปัสสนาแห่งนิกายเซน ผู้ก่อตั้งนิกายเซนสำนักโซโต (Sōtō school of Zen) ขึ้นในประเทศญี่ปุ่น โดยหลังจากที่ท่านโดเก็นได้เดินทางจาริกไปยังประเทศจีนสมัยราชวงศ์ซ่ง ท่านได้นำเอาหลักธรรมคำสอนของนิกายฉาน (เซน) สำนักเฉาต้ง (โซโต) กลับมาเผยแพร่ในประเทศบ้านเกิด สำนักโซโตเน้นคำสอนเรื่องการนั่งฌานภาวนา (Zazen) เป็นหลักเพื่อให้เกิดความเข้าใจและค้นพบพุทธะที่อยู่ภายในปัจเจกบุคคลอยู่แล้วมาตั้งแต่ต้น เพื่อเข้าใจสาเหตุแห่งทุกข์และการดับทุกข์ได้ เพื่อการเกื้อกูลตนเองและผู้อื่นต่อไป

ซับไทยกรุณากดปุ่ม cc

[ผู้ทำซับทำเพื่อเป็นธรรมวิทยาทาน ไม่มีเป้าหมายในการแสวงหากำไร]
49
ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น / จิตใหม่ หัวใจเซน โดย ซุนริว ซูซูกิ
« กระทู้ล่าสุด โดย มดเอ๊กซ เมื่อ ตุลาคม 01, 2018, 06:57:11 PM »


<a href="https://www.youtube.com/v/7Vgl92bK60s" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/7Vgl92bK60s</a>

มีอีกสามภาค https://www.youtube.com/playlist?list=PL3hoCGQYGARCABM4snpR06cSdIng9p_7c
50
ล้างรูป / ของจริง
« กระทู้ล่าสุด โดย ดอกโศก เมื่อ ตุลาคม 01, 2018, 10:57:25 AM »
 :13:
 :13: :13: :13:
หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham