กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10
21
บทความ (Blog) / Untitled
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ สิงหาคม 07, 2018, 01:59:25 PM »สัตว์โลกมีความเสมอกัน

สังสารวัฏฏ์ยังเป็นไปตราบใดที่ยังมีกิเลส

อวิชชา ความไม่รู้ เป็นเหวที่ลึกที่สุด[ไต่ขึ้นมาได้ยากมาก]

22
บทความ (Blog) / Untitled
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ สิงหาคม 07, 2018, 01:20:58 PM »

ธรรมเทศนา ๒ ประการ

ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ย่อมมีโดยปริยาย ๒ ประการเป็นไฉน คือ......

ธรรมเทศนาประการที่ ๑ นี้ว่า.......

เธอทั้งหลายจงเห็นบาปโดยความเป็นบาป

ธรรมเทศนาประการที่ ๒ แม้นี้ว่า

เธอทั้งหลายครั้นเห็นบาปโดยความเป็นบาปแล้ว

จงเบื่อหน่ายจงคลายกำหนัดจงปลดเปลื้องในบาปนั้น.............................ธรรมะน่าคิดพิจารณาวันนี้..........................


ภิกษุทั้งหลาย ! เรากล่าวว่า{สติ}มีประโยชน์ในที่ทั้งปวง - สติญฺจ  ขฺวาหํ ภิกฺขเว สพฺพตฺถิกํ วทามิ(อัคคิสูตร ๑๙/๑๕๗)


ธรรมะประจำวันที่ 22/07/2010


<a href="http://youtu.be/mHyr1jMg9Tk" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/mHyr1jMg9Tk</a>
23
บทความ (Blog) / Untitled
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ สิงหาคม 07, 2018, 12:42:39 PM »
โรคทางจิตเกิดตลอดเวลา เว้นพระอรหันต์เท่านั้น โรคทางจิตเพิ่มมากขึ้นเพราะไม่มีความเข้าใจพระธรรม และมีกิเลสที่สะสมมาในจิตมาก พร้อมหรือยังที่จะรับ ธรรมโอสถ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนแพทย์ พระธรรมเหมือนยา ผู้ป่วยที่ได้รับยาแล้วหายจากโรคทางใจ และเมื่อไม่มีโรคทางใจเลยก็ไม่ต้องเกิดมามีโรคทางกายอีก คือสาวกผู้ฟังธรรม ไม่มีแพทย์ไหนที่จะเหนือพระสัมมาามพุทธเจ้าเพราะทรงรักษาได้ทุกโรค ยาที่ประเสริฐที่สุดคือความเข้าใจที่ถูกต้องที่สามารถกำจัดโรคไม่รู้ได้ จะรักษาโรคมะเร็ง โรคซึมเศร้า หรือโรคติดข้อง !!!


<a href="http://youtu.be/mHyr1jMg9Tk" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/mHyr1jMg9Tk</a>
24
บทความ (Blog) / Untitled
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ สิงหาคม 07, 2018, 12:29:57 PM »

กาลามสูตร

กาลามสูตร เรียกอีกอย่างว่า เกสปุตตสูตร คือ ที่ทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ ได้แก่....

มา อนุสฺสวเนน - อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา
มา ปรมฺปราย - อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบ ๆ กันมา
มา อิติกิราย - อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ
มา ปิฏกสมฺปทาเนน - อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างหรือ
มา ตกฺกเหตุ - อย่าปลงใจเชื่อเพราะ (การคิดเอาเอง)
มา นยเหตุ - อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน (คาดคะเน)
มา อาการปริวิตกฺเกน - อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา - อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว
มา ภพฺพรูปตา - อย่าปลงใจเชื่อมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้
มา สมโณ โน ครูติ - อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้25
บทความ (Blog) / จงเป็นอยู่อย่างผู้ชนะ
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ สิงหาคม 06, 2018, 11:51:26 PM »
http://jina1055.blogspot.com/2018/08/blog-post_7.html

คำพูดสะท้อนความคิดในจิตใจและแสดงออกมาผ่านเสียง


ตอลสตอยรู้จัก{พุทธธรรม}เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาประทับใจในความจริงที่ว่า พระศากยมุนีพุทธะออกไปสู่โลก เดินทางอย่างกว้างไกล และพูดกับประชาชนจำนวนนับไม่ถ้วน เพื่อเผยแผ่คำสอนแห่งสันติภาพและความเที่ยงธรรม โดยไม่ยอมแพ้ต่อการบีฑา หรือการต่อต้าน ที่ต้องเผชิญตลอดเส้นทางทุกสิ่งเริ่มต้นด้วยจิตใจเช่นนี้ที่ออกไป และลงมือกระทำ จงอย่าซ่อนอยู่ข้างหลังคนอื่น และพยายามทำตามโดยไม่มีการริเริ่มของตนเอง จงออกไปสู่โลก สู่สังคม และพูดออกมาอย่างกล้าหาญถึงสิ่งที่ถูกต้อง
26
บทความ (Blog) / จับจ่ายกับข้าวแล้วเดินเที่ยวตลาด
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ สิงหาคม 06, 2018, 09:38:37 PM »https://www.img.live/image/xDX3s


ออกมาจ่ายตลาดหาของกินรู้สึกหิวข้าว

ขณะใดก็ตามที่จิตที่ดีเกิดขณะนั้น จิตที่ไม่ดี เกิดไม่ได้


27
บทความ (Blog) / Untitled
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ สิงหาคม 06, 2018, 08:20:07 PM »
ถ้าเริ่มมีความเข้าใจธรรมว่าไม่มีเรา บังคับไม่ได้ อนัตตา อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ไม่มีใครรู้ได้ขณะนั้นก็ต้องเป็นสุขมากกว่าคนมีทรัพย์มากแต่ไม่เข้าใจความจริงเช่นนี้ เพราะยังหวั่นไหวไปกับความทุกข์


28
บทความ (Blog) / วัดคณิกาผล
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ สิงหาคม 06, 2018, 07:42:44 PM »
https://www.img.live/image/xDX3s

วัดคณิกาผล พลับพลาไชย เขตป้อมปราบ

29
บทความ (Blog) / Untitled
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ สิงหาคม 06, 2018, 06:52:42 PM »

การกล่าว[ธรรม]ไม่ว่ากับใครก็ตาม พุทธบริษัทสามารถที่จะกล่าวได้ เพราะเหตุว่า เป็นผู้ที่รู้คุณของ [พระธรรม]


https://www.img.live/image/xDX3s


30
บทความ (Blog) / ห้องสมุดบางกอกคุณค่าของการถ่ายภาพ
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ สิงหาคม 06, 2018, 03:36:41 PM »https://vot731.wordpress.com/

[ถ่ายยังงัยก็สู้ Original ไม่ได้]ขอบอกคำเดียวว่าความสวยงามไม่หลงเหลืออยู่เลยสำหรับสภาพที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน

[ภาพที่ 2 ถ่ายวันศุกร์ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 16.15 นาฬิกา]ภาพไหนจะคลาสสิคกว่ากัน

เป็นอย่างไรบ้างเห็นอานุภาพแห่งการทำลายล้างหรือยังที่นำมาให้ดูก็เพราะว่าสิ่งที่มันดีอยู่แล้วก็ไม่ควรจะทำลายสิ่งดี ๆ เหล่านั้น สถานที่ตรงนี้ คือ ใกล้ ๆ 4 แยกพลับพลาไชย

[ถ้าเราไม่ช่วยกัน Post แล้วใครละจะช่วยเรา]


https://sites.google.com/site/dhammaandphoto/


หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham