กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
.
นมัสการ พระมหาอาคม ครับ
.
ผมขอถวาย พระบรมสารีริกธาตุ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนาม สมเด็จพระพุทธสิขีทศพลญาณที่ 1 (สมเด็จองค์ปฐม) เพื่อบรรจุในพระประธานของวัดไหล่ดุม
.
ผมขอถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมมะบูชา สังฆบูชา  ถวายเป็นสมบัติของสงฆ์ที่ไม่สามารถชำระหนี้สงฆ์ได้
.
.
.
และขอถวายมวลสารที่สมาชิกชมรมพระวังหน้า และ คณะพระวังหน้า ที่ร่วมกันถวายเพื่อร่วมหล่อพระประธานที่วัดไหล่ดุม ดังนี้
.
มวลสารที่ผมได้จัดส่งถวายพระมหาอาคม มีดังนี้
.
.
.
หมายเลข 1.
.
แผ่นทองเหลือง 2 แผ่น , แผ่นเงิน 2 แผ่น และ แผ่นทองแดง 2 แผ่น
.
ที่ผมเคยนำไปร่วมในงานพิธีพุทธาภิเษก ผ้ายันต์ครอบจักรวาล ที่บ้านท่านอาจารย์ประถม อาจสาคร ในปี 2550
(ที่พระอาจารย์นิล ท่านเป็นผู้ให้จัดสร้างในปี 2550 และ นำไปมอบให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดงภาคใต้)
.
องค์ผู้อธิษฐานจิต ( มี 3 กลุ่ม)
.
กลุ่มที่ 1
คณะพระธรรมทูต คณะโสณะอุตระ
(คณะหลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร)
1.พระอุตระเถระเจ้า
2.พระโสณะเถระเจ้า
3.พระมูนียะเถระเจ้า
4.พระฌาณียะเถระเจ้า
5.พระภูริยะเถระเจ้า
.
กลุ่มที่ 2
1.หลวงปู่โพนสะเม็ก (หรือ พระครูขี้หอม)
2.สำเร็จลุนแห่งนครจำปาศักดิ์
.
กลุ่มที่ 3
1.พระครูวิหารกิจจานุการ  (หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค)
2.พระราชพรหมยาน  (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง)
.
.
.
หมายเลข 2
.
ตะกรุดวังหน้า เนื้อตะกั่ว ที่หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ท่านจารและอธิษฐานจิต
.
.
.
หมายเลข 3
แผ่นทองเหลือง(ขนาดเล็ก) 2 แผ่น , แผ่นเงิน(ขนาดเล็ก) 2 แผ่น และ แผ่นทองแดง(ขนาดเล็ก) 2 แผ่น
.
องค์ผู้อธิษฐานจิต คือ หลวงปู่สุภา กันตสีโล
.
สมาชิกชมรมพระวังหน้า และ สมาชิกคณะพระวังหน้า ขอถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมมะบูชา สังฆบูชา  ถวายเป็นสมบัติของสงฆ์ที่ไม่สามารถชำระหนี้สงฆ์ได้
.
ขอโมทนาบุญกับทุกๆท่าน
มาร่วมโมทนาบุญกันครับ
.
2
.
.
.
ขอเชิญร่วมงานบุญ
.
การจัดทำประวัติหลวงปู่พระอุตระเถระเจ้า และ ประวัติหลวงปู่พระโสณะเถระเจ้า
พี่สิทธิพร เป็นผู้ที่ดำเนินการไปจัดทำ โดยทำเป็นแผ่นสแตนเลส ตัวอักษรใช้กรดกัดเจาะเป็นรู
(ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดสร้าง)
.
โดยคณะผมจะนำไปถวายและประดิษฐานที่ พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
.
สามารถร่วมทำบุญได้ที่
.
บช.ออมทรัพย์เลขที่ 678 - 8 - 89192 - 3
ชื่อบัญชี นายสิทธิพงศ์ สงวนศักดิ์
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี บางปะกอก
.
เริ่มต้น วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 (เวลาในปัจจุบัน)
.
สิ้นสุด การร่วมทำบุญ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 (เวลา 12.00 น.)
.
โอนเงินร่วมทำบุญแล้วแจ้งผมด้วยครับ
.
หากมีการโอนเงินร่วมทำบุญหลังจากเวลาที่สิ้นสุด
ถือว่ามอบให้ผมเป็นผู้นำเงินไปทำบุญอะไรก็ได้
.
เมื่อครบกำหนดการร่วมทำบุญแล้ว
ผมจะดำเนินการโอนเงินไปให้กับพี่สิทธิพรอีกครั้ง
.
.--------------------------------------------------------------.
.
ป้ายที่ 1
.
พระเจ้าอโศกมหาราช ได้ทรงกระทำตติยสังคายนาพระไตรปิฎก แล้วอาราธนาพระมหาโมคคัลลีปุตตติสสเถระเป็นประธานคัดเลือกพระธรรมทูต และได้เลือกพระโสณะ พระอุตระ พระมูนิยะ พระฌาณิยะ พระภูริยะ อีกทั้งพรามณ์ , อุบาสก และอุบาสิกา รวม 38 คน เป็นคณะพระธรรมทูตมายังสุวรรณภูมิประเทศ
.
พระอุตระ เป็นชาวเนปาล (พระมหาโมคคัลลีปุตตติสสเถระ เป็นพระพระอุปัชฌาย์) เป็นพี่ชายของพระโสณะ บุคลิกภาพและจริต ลักษณะรูปร่างสันทัดผิวกายค่อนข้างดำคล้ำ เชี่ยวชาญวิชาแพทย์และเภสัชกรรม ใจดีประกอบด้วยเมตตา อารมณ์ขัน
.
ที่มา หนังสือพุทธสาสนสุวรัณณภูมิปกรณ ผู้เขียน ท่านเจ้าคุณพระราชกวี วัดโสมนัสวิหาร
.
และ หนังสือบรมครูพระเทพโลกอุดร ผู้เขียน ประถม อาจสาคร
.
.--------------------------------------------------------------.
.
ป้ายที่ 2
.
พระเจ้าอโศกมหาราช ได้ทรงกระทำตติยสังคายนาพระไตรปิฎก แล้วจึงอาราธนาพระมหาโมคคัลลีปุตตติสสเถระเป็นประธานคัดเลือกพระธรรมทูต และได้เลือกพระโสณะ พระอุตระ พระมูนิยะ พระฌาณิยะ พระภูริยะ อีกทั้งพรามณ์ , อุบาสก และอุบาสิกา รวม 38 คน เป็นคณะพระธรรมทูตมายังสุวรรณภูมิประเทศ
.
พระโสณะ เป็นชาวเนปาล (พระมหาโมคคัลลีปุตตติสสเถระ เป็นพระอุปัชฌาย์) เป็นน้องชายของพระอุตระ บุคลิกภาพและจริต ลักษณะรูปร่างสูงใหญ่ ผิวดำ ใจดี เยือกเย็น ชอบผาดโผนเหินฟ้านภาลัยโขดเขินเนินไศลเป็นที่สัญจร
.
ที่มา หนังสือพุทธสาสนสุวรัณณภูมิปกรณ ผู้เขียน ท่านเจ้าคุณพระราชกวี วัดโสมนัสวิหาร
.
และ หนังสือบรมครูพระเทพโลกอุดร ผู้เขียน ประถม อาจสาคร

.
.--------------------------------------------------------------.
.

.
คณะพระธรรมทูต คณะโสณะอุตระ (หรือ คณะหลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร)
ท่านมีพระคุณต่อประเทศไทย เป็นอย่างมาก
ท่านเป็นคณะพระธรรมทูตแรกที่เข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ท่านมีภาระกิจอีกมากมายในเรื่องที่ท่านได้รับมอบหมายมา
และท่านยังคงกระทำต่อจนครบ 5,000 ปี ตามภาระกิจของท่าน
.
ขอโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยครับ
.
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#หลวงปู่พระอุตระเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ดำ
.
#หลวงปู่พระโสณะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ตีนโต
.
#หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่เทพโลกอุดร หรืออีกชื่อ #บรมครูมูนียะโลกอุดร หรืออีกชื่อ #หลวงปู่อิเกสาโร หรืออีกชื่อ #หลวงปู่เดินหน หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ในดง หรืออีกชื่อ #หลวงปู่โพรงโพธิ์
.
#หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า หรืออีกชื่อ #หลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา #วัดเขาสาริกา ลพบุรี
.
#หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่หน้าปาน หรืออีกชื่อ #หลวงพ่อโอภาสี #วัดโอภาสี กรุงเทพ
.
#หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร5พระองค์
.
#หลวงปู่เทพโลกอุดร
.
#หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร
.
#คณะพระธรรมทูตคณะโสณะอุตระ
.
#สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี
.
#หลวงปู่กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ
.
#พระเจ้าอโศกมหาราช
.
#ชมรมพระวังหน้า
.
#พระวังหน้า
.
https://www.facebook.com/noom.sithiphong/posts/1461903883995993
.
3
วันนี้ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ หลวงปู่กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ อุปราชวังหน้าองค์สุดท้ายของราชวงศ์จักรี

กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ใน “พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประสูติแต่ “เจ้าคุณจอมมารดาเอม” เมื่อวันพฤหัสบดี แรม 2 คำ เดือน 10 ตรงกับวันที่ 6 กันยายน 2381

รำลึกถึงหลวงปู่กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ ครับ

ส่วนวันทิวงคต ที่ระบุในประวัติศาสตร์ในวันที่ 28 สิงหาคม 2428

ไม่ใช่วันที่วงคตจริง  หลวงปู่พระอุตระเถระเจ้า ท่านเสกของแทนตัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ แล้วหลวงปู่ฯท่านนำกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ ออกไปในป่า

หลังจากนั้น  หลวงปู่พระอุตระเถระเจ้า ท่านได้บวชให้กับ กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ ในป่า

ปัจจุบัน หลวงปู่กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ ท่านมรณะภาพในผ้าเหลืองแล้ว  และ ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ปฏิสัมภิทาญาณ ครับ

https://www.facebook.com/Noom.Wangna11122553/posts/2548742905416296?__tn__=K-R
4
เรียน พระมหาอาคม วัดไหล่ดุม
ในวาระงานบุญ (ที่ได้บอกบุญด้านล่าง)
.
ขอร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม (พระประธานที่วัดไหล่ดุม) และ ร่วมสร้างพระอุโบสถ วัดไหล่ดุม
แล้วแต่พระมหาอาคม จะจัดสรรเงิน แต่ขอให้ไปทำทั้ง 2 งาน ครับ
.
สมาชิกชมรมพระวังหน้า และ สมาชิกคณะพระวังหน้า และ น้องๆในที่ทำงาน
และสมาชิกเพจฯ หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร & พระวังหน้า ได้ร่วมทำบุญกันมา
ผมได้ดำเนินการโอนเงินที่ทุกท่านร่วมทำบุญมาในครั้งนี้
โอนเข้าบัญชีเลขที่ 7580123680 ชื่อบัญชี วัดไหล่ดุม
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส กันทรลักษ์
.
ขอโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยครับ
มาร่วมโมทนาบุญกันครับ
.
พระมหาอาคม แจ้งว่า ท่านได้รับมวลสารชุดนี้เรียบร้อยแล้วในวันที่ 20 สิงหาคม 2563ผมเรียนท่านว่า เวลาที่หล่อองค์พระ ให้ใส่ลงไปทั้งหมดได้เลยการหล่อสมเด็จองค์ปฐม (พระประธาน) ที่วัดไหล่ดุม จะหล่อในวันที่ 18 ตุลาคม 2563

และท่านได้ให้พรมาดังนี้
.
วัดไหล่ดุม จ.ศรีสะเกษ
.
ขออนุโมทนาคุณโยมสิทธิพงษ์ และคณะ สายบุญของท่าน ขออนิสงค์ในการสร้างสมเด็จองค์ปฐม และอุโบสถ ขอให้คุณโยมและคณะสายบุญนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญ อย่าเจ็บอย่าป่วย ร่ำรวยๆๆ ทุกๆท่าน
ขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็ญใจ คำว่าไม่มีไม่ได้ ขอจงอย่าปรากฏแก่คุณโยมทุกภพทุกชาติ เป็นปัจจัยให้ทุกท่านเข้าถึงพระนิพพานใชชาติปัจจุบันนี้เทอญ

.
.-----------------------------------------------------------------------------
.
มีวาระงานบุญ มาบอกบุญ ครับ
.
ท่านใดสนใจที่จะร่วมทำบุญบูชามวลสารที่ใช้ในการหล่อพระประธาน ที่วัดไหลดุม
โดยถวายมวลสารกับพระมหาอาคม เจ้าอาวาสวัดไหล่ดุม
เพื่อนำไปสร้างพระประธาน (ประดิษฐานในพระอุโบสถวัดไหล่ดุม)
.
พระประธานในพระอุโบสถวัดไหล่ดุม

สร้างเป็นรูปสมเด็จองค์ปฐม
(พระพุทธเจ้าองค์แรก ของจักรวาลเรา)

ให้ตั้งจิตในการร่วมสร้าง ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชา สังฆบูชา และ เพื่อชำระหนี้สงฆ์ตั้งแต่ในอดีตชาติทุกๆชาติจนถึงปัจจุบัน ครับ
.
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ผมได้จัดส่งมวลสารไปถวายพระมหาอาคม ทางไปรษณีย์ เรียบร้อยแล้ว)
.
สามารถร่วมทำบุญได้ที่
.
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 014-1-36530-7
ชื่อบัญชี นายสิทธิพงศ์ สงวนศักดิ์
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนตากสิน
.
เริ่มต้นทำบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สิ้นสุดในวันพฤหัสที่ 20 สิงหาคม เวลา 12.00 น.
.
เงินที่ทุกท่านร่วมทำบุญมาในครั้งนี้ ผมนำไปร่วมงานบุญในการสร้างพระอุโบสถ วัดไหล่ดุม และ สร้างพระประธาน ที่วัดไหล่ดุม ทั้งหมด
.
หากมีการโอนเงินร่วมทำบุญมาหลังเวลาที่สิ้นสุดการร่วมทำบุญ
ถือว่า ท่านได้ให้เงินผมมา และให้ผมเป็นผู้ที่ตัดสินใจเองว่า ผมจะนำเงินไปทำบุญที่ไหนก็แล้วแต่ผมจะตัดสินใจ
.
.
.
มวลสารที่ผมได้จัดส่งถวายพระมหาอาคม มีดังนี้
.
.
.
หมายเลข 1.
แผ่นทองเหลือง 2 แผ่น , แผ่นเงิน 2 แผ่น และ แผ่นทองแดง 2 แผ่น
.
ที่ผมเคยนำไปร่วมในงานพิธีพุทธาภิเษก ผ้ายันต์ครอบจักรวาล ที่บ้านท่านอาจารย์ประถม อาจสาคร ในปี 2550
(ที่พระอาจารย์นิล ท่านเป็นผู้ให้จัดสร้างในปี 2550 และ นำไปมอบให้กับทหารที่ปฎิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดงภาคใต้)
.
องค์ผู้อธิษฐานจิต ( มี 3 กลุ่ม)
.
กลุ่มที่ 1
คณะพระธรรมทูต คณะโสณะอุตระ
(คณะหลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร)
1.พระอุตระเถระเจ้า
2.พระโสณะเถระเจ้า
3.พระมูนียะเถระเจ้า
4.พระฌาณียะเถระเจ้า
5.พระภูริยะเถระเจ้า
.
กลุ่มที่ 2
1.หลวงปู่โพนสะเม็ก (หรือ พระครูขี้หอม)
2.สำเร็จลุนแห่งนครจำปาศักดิ์
.
กลุ่มที่ 3
1.พระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค)
2.พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง)
.
.
.
หมายเลข 2
.
ตะกรุดวังหน้า เนื้อตะกั่ว ที่หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ท่านจารและอธิษฐานจิต
.
.
.
หมายเลข 3
แผ่นทองเหลือง(ขนาดเล็ก) 2 แผ่น , แผ่นเงิน(ขนาดเล็ก) 2 แผ่น และ แผ่นทองแดง(ขนาดเล็ก) 2 แผ่น
.
องค์ผู้อธิษฐานจิต คือ หลวงปู่สุภา กันตสีโล
.
ขอโมทนาบุญกับทุกๆท่าน
มาร่วมโมทนาบุญกันครับ

5
ล้างรูป / เป็นไปไม่ได้
« กระทู้ล่าสุด โดย ดอกโศก เมื่อ สิงหาคม 17, 2020, 04:27:17 PM »
 :13: :13: :13: :13:
6
ปล้นร้านทอง ผลจากพนันออนไลน์ #เรือนจำพิเศษกรุงเทพ l [KoBoyKrush]

https://www.youtube.com/watch?v=8h2yCvYd8l4

KoBoyKrush
7 ส.ค. 2020
7
ปล้นร้านทอง ผลจากพนันออนไลน์ #เรือนจำพิเศษกรุงเทพ l [KoBoyKrush]

https://www.youtube.com/watch?v=8h2yCvYd8l4

KoBoyKrush
7 ส.ค. 2020
8
ปล้นร้านทอง ผลจากพนันออนไลน์ #เรือนจำพิเศษกรุงเทพ l [KoBoyKrush]

https://www.youtube.com/watch?v=8h2yCvYd8l4

KoBoyKrush
7 ส.ค. 2020
9
.
ความชิบหายจากพนันออนไลน์ l [KoBoyKrush]
.
https://www.youtube.com/watch?v=rbV87KxSols
.
KoBoyKrush
29 เม.ย. 2020
.
10
.
ความชิบหายจากพนันออนไลน์ l [KoBoyKrush]
.
https://www.youtube.com/watch?v=rbV87KxSols
.
KoBoyKrush
29 เม.ย. 2020
.
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham