กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
ควันหลง งานบุญวาระใน #วันอาสาฬหบูชา2563
.
ที่ อาศรมศรีชัยรัตนโคตร
.
ขอน้อมนำบุญจากอาศรมศรีชัยรัตนโคตร เมื่อวันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563
มาฝากญาติธรรมทุกท่าน
.
งานบวงสรวง , อาราธนาศีล , เจริญพระพุทธมนต์
.
กราบขอขมาพระรัตนตรัย และพิธีขอขมากรรมใหญ่ , กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล
.
ปล่อยปลาประมาณ 100 กก. ณ สระพังทอง
.
ร่วมทำวัตรเย็น สวดมนต์และเวียนเทียน ณ วัดพระธาตุเชิงชุม
.
และ จุดผางประทีป ณ อาศรมศรีชัยรัตนโคตร
.
อานิสงส์แห่งบุญเป็นของทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันก่อร่างสานรูป จนบังเกิดเป็นวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ณ สถานที่แห่งนี้
เป็นเสบียงบุญของทุกๆท่านไปจนถึงซึ่งพระนิพพาน ในอนาคตกาลอันใกล้นี้ด้วยเทอญ
.
ขอโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วย
.
มาร่วมโมทนาบุญกันครับ
2
ว่าด้วยเรื่อง มุสาวาท และ ปรามาสผู้มีธรรม
.
วันนี้ อยากมาเล่าสู่กันฟัง เรื่อง #พระวังหน้า
.
ผมเองได้ศึกษาเรื่องพระวังหน้ามาสิบกว่าปีที่ผ่านมา ประสบกับเรื่องที่มีคนมาด่าว่า พระวังหน้าไม่มีจริงบ้าง หรือ มีการแต่งเรื่องราวต่างๆให้กับพระวังหน้า เพื่อผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงของตนเอง และหรือ เงินที่จะเข้ามาสู่กระเป๋าของตนเอง
.
การกระทำในลักษณะนี้ เป็นการสร้างกรรมหนัก
.
กรรมแรกที่บอกก็คือ เรื่อง #มุสาวาท
.
มุสาวาท เป็นกรรมที่พระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบหลายๆรูป ท่านบอกมาว่า กรรมมุสาวาทเป็นกรรมที่หนักและร้ายแรงมาก
.
กรรมมุสาวาท หากกระทำไป การแก้ไขทำได้ยาก แต่หากกระทำไปบนโลกออนไลน์แล้ว ไม่มีทางที่จะกลับไปแก้ไขได้เลย
.
เนื่องจากเมื่อทำกรรมมุสาวาทไปแล้ว ไม่สามารถที่จะทราบได้เลยว่า มีใครที่อ่านแล้วเชื่อในเรื่องที่มุสาวาทบ้าง แล้วเชื่อกันกี่คน ที่ร้ายไปกว่านั้น หากคนที่เชื่อในเรื่องมุสาวาทเรื่องนั้นๆแล้วมีการแชร์เรื่องมุสาวาทออกไปอีก ผลกรรมจะหนักเป็นทวีคูณตามจำนวนคนที่เชื่อทุกๆคน
.
กรรมที่สองที่บอกก็คือ #ปรามาสผู้มีธรรม
.
ทำไมถึงต้องไปเป็นกรรมในเรื่อง ปรามาสผู้มีธรรม
.
พระวังหน้า มีการสร้างโดย กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ อุปราชวังหน้าองค์สุดท้ายของราชวงศ์จักรี เป็นผู้ที่ให้จัดสร้างขึ้น ซึ่งผมเคยแจ้งไปนานหลายปีแล้วว่า ปัจจุบันกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ (ทำไมถึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ผมเคยลงให้อ่านกันแล้ว ลองไปหาอ่านกันดู)
.
เป็นเรื่องปรามาสผู้มีธรรมในลำดับที่ 1 คือ ปรามาสท่านผู้ให้สร้าง
.
การอธิษฐานจิต มีพระสงฆ์หลายๆรูป ที่ท่านมาอธิษฐานจิตพระวังหน้า เช่น คณะหลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร (คณะพระธรรมทูต คณะโสณะอุตระ ได้แก่ พระอุตระเถระเจ้า , พระโสณะเถระเจ้า , พระมูนียะเถระจ้า , พระฌาณียะเถระเจ้า และ พระภูริยะเถระเจ้า ในการที่หลวงปู่ฯท่านมาอธิษฐานจิตในแต่ละครั้ง บางครั้งท่านมาองค์เดียว หรือ สององค์บ้าง หรือ สามองค์บ้าง หรือ สี่องค์บ้าง หรือ ทั้ง 5 องค์) , สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี , พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้) , หรือ กลุ่มหลวงปู่องค์อภิญญาใหญ่ (เช่น หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน , หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า , หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว , หลวงปู่กรมพระยาปวเรศ , หลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร เป็นต้น)
.
หากหลวงปู่ฯท่านมากี่รูปในงานพระราชพิธีพุทธาภิเษกหลวงฯ ที่พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส (วังหน้า) การพูดหรือการเขียนในแต่ละครั้ง เป็นการปรามาสหลวงปู่ฯทุกรูป รูปละ 1 กรรมสำหรับผู้กระทำ
.
เป็นเรื่องปรามาสผู้มีธรรมในลำดับที่ 2 คือ ปรามาสองค์ผู้อธิษฐานจิต
.
ในงานพระราชพิธีพุทธาภิเษกในแต่ละครั้ง จะมีองค์เทพเทวาที่มาในงาน และ มาร่วมอนุโมทนาบุญในการสร้างและอธิษฐานจิต การพูดหรือการเขียนในแต่ละครั้ง เป็นการปรามาสองค์เทพเทวาฯทุกท่าน ท่านละ 1 กรรมสำหรับผู้กระทำ
.
เป็นเรื่องปรามาสผู้มีธรรมในลำดับที่ 3 คือ ปรามาสองค์เทพเทวาที่ท่านมาในงานพระราชพิธีพุทธาภิเษกหลวงฯ
.
การสร้างพระวังหน้า และ วัตถุมงคลต่างๆของวังหน้า ท่านผู้สร้างคือ ช่างสิบหมู่แห่งวังหน้า ในสมัยก่อนศีลของคนในสมัยก่อนจะถือกันอย่างเคร่งครัด ดังนั้นการสร้างพระในแต่ละครั้ง หากมีช่างสิบหมู่จำนวนกี่คน การพูดหรือการเขียนในแต่ละครั้ง เป็นการปรามาสช่างสิบหมู่แห่งวังหน้าทุกท่าน ท่านละ 1 กรรมสำหรับผู้กระทำ
.
เป็นเรื่องปรามาสผู้มีธรรมในลำดับที่ 4 คือ ปรามาสท่านผู้สร้าง
.
การปรามาส ปรามาสอย่างไร
.
การพูดหรือเขียนว่า พระวังหน้าเก๊ , พระวังหน้าไม่มีจริง , พระวังหน้าเป็นการอุปโลกน์ขึ้นมา , การบอกเรื่องของพระวังหน้าจากพระวังหน้าแท้ เป็นพระวังหน้าเก๊ และ การบอกเรื่องของพระวังหน้าเก๊ เป็นพระวังหน้าแท้
.
กรรมในลักษณะนี้ จะเป็นกรรมหนักกว่า ในการบอกในเรื่องของพระวังหลวงนำไปยัดเป็นพระวังหน้า หรือเป็นการบอกเพียง พระสายวัง (ที่ไม่มีความชัดเจนและเกิดความเข้าใจผิด)
.
มาบอกเพิ่มเติมเพียงเรื่องเดียว คือ การปรามาสผู้มีธรรม นั่นคือ การพูดหรือเขียนที่บ่งบอกว่า ท่านผู้ให้สร้าง , องค์ผู้อธิษฐานจิต , ท่านผู้สร้าง และองค์เทพเทวาฯ ไม่ได้มาในพระราชพิธีพุทธาภิเษกหลวงที่พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส ที่เจตนาในการสร้างขึ้นเพื่อชาติ(คือคนในชาติ) และศาสนาพุทธ
.
เรื่องที่บอกไปทั้งสองเรื่อง คือ เรื่องมุสาวาท และ เรื่องปรามาสผู้มีธรรม เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ด้วยตนเอง ตามหลัก #กาลามสูตร
.
ถ้าอยากรู้ว่า จริงหรือไม่จริง ต้องพิสูจน์ดู พิสูจน์ด้วยตนเอง แต่ท่านกับผม เราไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรซึ่งกันและกันตลอดไป
.
ผมถือว่า ได้ทำหน้าที่เตือนแล้ว ส่วนท่านจะเชื่อผมก็ได้ ไม่เชื่อก็ได้ เป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละท่าน
.
ขอให้โชคดี
sithiphong
10 กรกฎาคม 2563
.
เนื้อหาสงวนลิขสิทธิ์
https://www.facebook.com/Noom.Wangna11122553/posts/2501285923495328?__tn__=K-R
.
.
.

#หลวงปู่พระอุตระเถระเจ้า
.
#หลวงปู่พระโสณะเถระเจ้า
.
#หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่เทพโลกอุดร หรืออีกชื่อ #บรมครูมูนียะโลกอุดร หรืออีกชื่อ #หลวงปู่อิเกสาโร หรืออีกชื่อ #หลวงปู่เดินหน หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ดำ หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ในดง หรืออีกชื่อ #หลวงปู่โพรงโพธิ์
.
#หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า หรืออีกชื่อ #หลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา #วัดเขาสาริกา ลพบุรี
.
#หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่หน้าปาน หรืออีกชื่อ #หลวงพ่อโอภาสี #วัดโอภาสี กรุงเทพ
.
#หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร5พระองค์
.
#หลวงปู่เทพโลกอุดร
.
#หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร
.
#คณะพระธรรมทูตคณะโสณะอุตระ
.
#สมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสี
.
#หลวงปู่กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ
.
#ชมรมพระวังหน้า
.
#พระวังหน้า
.
3
ล้างรูป / ที่นี่...เดี๋ยวนี้
« กระทู้ล่าสุด โดย ดอกโศก เมื่อ กรกฎาคม 08, 2020, 02:31:12 PM »
 :13:


 :13: :13: :13:
4
ผมดำเนินการโอนเงินที่ร่วมกันทำบุญในงานบุญวาระใน
#วันอาสาฬหบูชา จำนวน 11,700.-บาท เรียบร้อยแล้ว
.
งานบุญวาระใน #วันอาสาฬหบูชา2563
.
เรียนญาติธรรมทุกท่าน
.
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีนี้ ซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563
ถือเป็นวาระแห่งมหากุศล ซึ่งจะบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ณ อาศรมศรีชัยรัตนโคตร
.
คณะศิษย์อาศรมศรีชัยรัตนโคตร ขอเรียนเชิญญาติธรรมทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญผ้าป่ามหากุศล
.
เพื่อน้อมบูชาคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งถือว่าครบองค์สาม
.
มี พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ บังเกิดขึ้นในสากลพิภพ
.
#กองบุญผ้าป่ากตัญญุตาสามัคคีธรรม ประกอบด้วย
.
1. บายศรีบวงสรวงน้อมกราบสักการะในองค์คุณของพระรัตนตรัย
.
2. ผ้าไตรจีวร และผ้าอาบน้ำฝน ถวายพระภิกษุสงฆ์
.
3. เทียนพรรษา ขนาดใหญ่ เพื่อจุดถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ตลอดทั้งพรรษา
.
4. ปัจจัยน้อมถวายงานสร้างวิหารทานต่อเนื่อง
.
5. ถวายผางประทีปจุดบูชารอบวิหารพระประธานและมณ ฑปหลวงปู่เทพโลกอุดร
.
6. ปล่อยปลาหน้าเขียง
.
.
.
กำหนดการ
.
ภาคเช้า
.
เริ่มพิธีเวลา 08.00 น.
.
งานบวงสรวง
.
อาราธนาศีล , เจริญพระพุทธมนต์
.
กราบขอขมาพระรัตนตรัย และพิธีขอขมากรรมใหญ่
.
กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล
.
ภาคเย็น
.
ปล่อยปลาประมาณ 100 กก. ณ สระพังทอง
.
ร่วมทำวัตรเย็น สวดมนต์และเวียนเทียน ณ วัดพระธาตุเชิงชุม
.
ภาคค่ำ
.
จุดผางประทีป ณ อาศรมศรีชัยรัตนโคตร
.
.
.
ยอดเงินรวมทั้งหมด จำนวน 11,700.00 บาท
.
ขอโมทนาบุญกับทุกๆท่าน
.
มาร่วมโมทนาบุญกันครับ
5
งานบุญวาระใน #วันอาสาฬหบูชา
.
เรียนญาติธรรมทุกท่าน
.
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีนี้ ซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563
ถือเป็นวาระแห่งมหากุศล ซึ่งจะบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ณ อาศรมศรีชัยรัตนโคตร
.
คณะศิษย์อาศรมศรีชัยรัตนโคตร ขอเรียนเชิญญาติธรรมทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญผ้าป่ามหากุศล
.
เพื่อน้อมบูชาคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งถือว่าครบองค์สาม
.
มี พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ บังเกิดขึ้นในสากลพิภพ
.
#กองบุญผ้าป่ากตัญญุตาสามัคคีธรรม ประกอบด้วย
.
1. บายศรีบวงสรวงน้อมกราบสักการะในองค์คุณของพระรัตนตรัย
.
2. ผ้าไตรจีวร และผ้าอาบน้ำฝน ถวายพระภิกษุสงฆ์
.
3. เทียนพรรษา ขนาดใหญ่ เพื่อจุดถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ตลอดทั้งพรรษา
.
4. ปัจจัยน้อมถวายงานสร้างวิหารทานต่อเนื่อง
.
5. ถวายผางประทีปจุดบูชารอบวิหารพระประธานและมณ ฑปหลวงปู่เทพโลกอุดร
.
6. ปล่อยปลาหน้าเขียง
.
.
.
กำหนดการ
.
ภาคเช้า
.
เริ่มพิธีเวลา 08.00 น.
.
งานบวงสรวง
.
อาราธนาศีล , เจริญพระพุทธมนต์
.
กราบขอขมาพระรัตนตรัย และพิธีขอขมากรรมใหญ่
.
กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล
.
ภาคเย็น
.
ปล่อยปลาประมาณ 100 กก. ณ สระพังทอง
.
ร่วมทำวัตรเย็น สวดมนต์และเวียนเทียน ณ วัดพระธาตุเชิงชุม
.
ภาคค่ำ
.
จุดผางประทีป ณ อาศรมศรีชัยรัตนโคตร
.
ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญผ้าป่ามหากุศล
เพื่อน้อมบูชาคุณของพระรัตนตรัย ได้ที่
.
บัญชี บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
เลขที่ 983-2-94326-4
ชื่อบัญชี นายสิทธิพงศ์ สงวนศักดิ์
.
เริ่มให้ร่วมทำบุญตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สิ้นสุดการร่วมทำบุญในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น.
.
หลังจากนั้น ผมจะได้ดำเนินการโอนเงินถวายพระอาจารย์นิล ครับ
.
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
.
.
.
แนะนำ  การทำบุญให้ตั้งจิตอธิษฐาน ดังนี้

ขอร่วมทำบุญ ในวาระงานบุญในวันอาสาฬหบูชา
.
1. บายศรีบวงสรวงน้อมกราบสักการะในองค์คุณของพระรัตนตรัย
.
2. ผ้าไตรจีวร และผ้าอาบน้ำฝน ถวายพระภิกษุสงฆ์
.
3. เทียนพรรษา ขนาดใหญ่ เพื่อจุดถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ตลอดทั้งพรรษา
.
4. ปัจจัยน้อมถวายงานสร้างวิหารทานต่อเนื่อง
.
5. ถวายผางประทีปจุดบูชารอบวิหารพระประธานและมณฑปหลวงปู่เทพโลกอุดร
.
6. ปล่อยปลาหน้าเขียง
.
ขอถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชา สังฆบูชา และกรวดน้ำ ครับ
.
.
.
.
.
#หลวงปู่พระอุตระเถระเจ้า

#หลวงปู่พระโสณะเถระเจ้า

#หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #บรมครูมูนียะโลกอุดร หรืออีกชื่อ #หลวงปู่อิเกสาโร  หรืออีกชื่อ #หลวงปู่เดินหน  หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ดำ  หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ในดง  หรืออีกชื่อ #หลวงปู่โพรงโพธิ์

#หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า หรืออีกชื่อ #หลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา #วัดเขาสาริกา ลพบุรี

#หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่หน้าปาน หรืออีกชื่อ #หลวงพ่อโอภาสี #วัดโอภาสี กรุงเทพ

#หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร5พระองค์

#หลวงปู่เทพโลกอุดร

#หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร

#คณะพระธรรมทูตคณะโสณะอุตระ

#หลวงปู่กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ

#เจ้าคุณพระพิศาลญาณวงศ์ ( #หลวงปู่ทองดีอนีโฆ ) #ประธานสงฆ์วัดใหม่ปลายห้วย

#อาศรมศรีชัยรัตนโคตร

#พระธวัชชัยชาครธัมโม

#พระอาจารย์นิล

#หลวงพี่นิล

#ชมรมพระวังหน้า

#พระวังหน้า

6


ยังอยู่ ยังไม่ตาย ช่วงนี้ งานยุ่ง ๆๆๆ โชคดี มีสุข ทุกคน จ้า
7
ล้างรูป / สุข-ทุกข์
« กระทู้ล่าสุด โดย ดอกโศก เมื่อ มิถุนายน 14, 2020, 09:48:56 AM »
 :13:


 :13: :13: :13:
8
คุยสบาย นานาสาระ / อนามัยโลกใช้ ‘Physical Distancing’ แทน ‘Social Distancing’
« กระทู้ล่าสุด โดย sithiphong เมื่อ มิถุนายน 10, 2020, 08:56:46 PM »
.
.
.
อนามัยโลกใช้ ‘Physical Distancing’ แทน ‘Social Distancing’
โดย PPTV Online
.
เผยแพร่ 31 มี.ค. 2563,09:23น.
.
ปรับปรุงล่าสุด 31 มี.ค. 2563,09:49น.
.
.
องค์การอนามัยโลกหันมาใช้คำว่า ‘Physical Distancing’ แทน ‘Social Distancing’ ในความหมายของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
.
30 มี.ค. 63 ผู้เชี่ยวชาญยกย่อง องค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งหันมาใช้คำว่า ‘Physical Distancing (การเว้นระยะห่างทางกายภาพ)’ แทน ‘Social Distancing (การเว้นระยะห่างทางสังคม)’ เนื่องจากเป็นคำที่อาจมีผลลบต่อสุขภาพจิต
.
ในการแถลงข่าวประจำวันในวันที่ 20 มี.ค. 63 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า การรักษาระยะห่างทางกายภาพนั้นเป็น “สิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง” ท่ามกลางการระบาดทั่วโลก แต่ “ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะต้องตัดขาดการเชื่อมต่อกับสังคม ครอบครัว หรือคนที่เรารัก”
.
การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ทำให้หลายประเทศต้องประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ ปิดสนามบิน และคุมเข้มพฤติกรรมของประชาชน
.
มาเรีย แวน เคอร์โคฟ (Maria Van Kerkhove) นักระบาดวิทยาขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า “เทคโนโลยีในปัจจุบันก้าวไกลไปมากจนเราสามารถเชื่อมโยงกับสังคมได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกัน ในห้องเดียวกัน หรือสถานที่เดียวกัน”
.
เธอยังเสริมว่า “เรากำลังเปลี่ยนมาใช้คำว่า ‘การเว้นระยะห่างทางกายภาพ’ แทน ‘การเว้นระยะห่างทางสังคม’ เพราะเรายังคงต้องการให้ผู้คนติดต่อสื่อสารกันอยู่”
.
องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ประชาชนเว้นระยะห่างกันมากกว่า 1 เมตร จากคนข้าง ๆ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนแนะให้เว้นระยะมากกว่า 2 เมตร
.
หลายมาตรการถูกใช้เพื่อสร้างระยะห่างทางกายภาพระหว่างผู้คน รวมถึงการให้อยู่แต่บ้าน ทำงานจากที่พัก คุยกับแฟนทางออนไลน์แทนการพบหน้า จำกัดจำนวนบุคคลที่จะมาเยี่ยมบ้าน หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกันในที่สาธารณะหรือในขนส่งสาธารณะ และออกห่างจากคนอื่นในที่สาธารณะ
.
เจเรมี ฟรีส (Jeremy Freese) ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “คำว่า ‘การเว้นระยะห่างทางสังคม’ ฟังแล้วเหมือนต้องการให้ประชาชนต้องการหยุดการติดต่อกับคนอื่น ๆ ในขณะที่ความจริงแล้วเราควรรักษาความสัมพันธ์ในสังคมไว้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกันทางกาย”
.
เขาเสริมว่า “เราต้องเว้นระยะห่างทางกายภาพ เพื่อปกป้องสุขภาพทางกายของทุกคน แต่สุขภาพใจเองก็สำคัญ และการแยกตัวทางสังคม (Social Isolation) ก็ไม่ดีต่อสุขภาพใจ”
.
มาร์ติน บาวเออร์ (Martin W. Bauer) ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสังคมและระเบียบวิธีวิจัย วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ลอนดอน กล่าวว่า เขายินดีอย่างยิ่งที่องค์การอนามัยโลกเปลี่ยนคำที่ใช้เสียที
.
“ผมคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าคำว่า ‘การเว้นระยะห่างทางสังคม’ ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดี เมื่อเราความหมายจริง ๆ ของมันคือ ‘การเว้นระยะห่างทางกายภาพ’” บาวเออร์เสริม
.
“ระยะห่างทางกายภาพคือการวัดด้วยหน่วยเมตริก เมตรหรือเซนติเมตร เป็นระยะห่างทางภูมิศาสตร์ระหว่างคน ๆ หนึ่งกับคนอีกคน ส่วนระยะห่างทางสังคมเป็นการวัดระยะข้ามขอบเขตทางสังคม” ผู้เชี่ยวชาญอธิบาย
.
บาวเออร์บอกว่า เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องแยกคำ 2 ตำนี้ออกจากกัน “เป็นเรื่องดีที่ในที่สุดองค์การอนามัยโลกก็พยายามแก้ไขความผิดพลาด ในช่วงเวลาแบบนี้ เราต้องการการเว้นระยะห่างทางกายภาพอย่างน้อย 2 เมตร แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องการให้ผู้คนยังคงคบค้าสมาคมกันอยู่”
.
ที่มา:  Aljazeera
.
ที่มา:  pptvhd36
.
9
โปรแกรมเมอร์ แฉ! บาคาร่าออนไลน์ เล่นยังไงก็ไม่ได้ตังค์ | TNNประเด็นใหญ่ 03-06-63
https://www.youtube.com/watch?v=uysO8BBILdk
ที่มา TNN ONLINE
3 มิ.ย. 2020
.
.
.
หนุ่มแฉลากไส้ เบื้องหลังการพนันออนไลน์ ใครหลวมตัวเตรียมถึงจุดจบ
https://www.youtube.com/watch?v=u0JE5IGBvRc
BRIGHT TV
2 มิ.ย. 2020
จากกรณีหนุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งเป็นทั้งโปรแกรมเมอร์และแฮกเกอร์ ได้ออกมาแสดงความเห็นถึงการพนันออนไลน์ที่ตนเองได้ร่วมทำงานคลุกคลีกับวงการดังกล่าวจนได้รู้ลึกถึงเบื้องหลังที่ทำเอาใครหลายคนเสียเงินกันมานักต่อนัก
.
.
.
10
ล้างรูป / Re: ฝุ่นข้างทาง
« กระทู้ล่าสุด โดย helloweentz เมื่อ มิถุนายน 03, 2020, 06:44:19 PM »
 :05: :05: :05:
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham