ใต้ร่มธรรม

วิถีธรรม => ศีลเจพรต => ข้อความที่เริ่มโดย: होशདངພວན2017 ที่ พฤษภาคม 11, 2013, 01:28:17 AM

หัวข้อ: บันทึก
เริ่มหัวข้อโดย: होशདངພວན2017 ที่ พฤษภาคม 11, 2013, 01:28:17 AM
(https://www.img.live/images/2019/02/20/IMG_990100446_2001.jpg) (https://www.img.live/image/7GvKnT)

(https://a.lnwpic.com/l80j2d.jpg)

(https://i.imgur.com/uMMgOXS.jpg)

(https://i.imgur.com/MgZZkYO.jpg)

(https://i.imgur.com/0k50Qfa.jpg)

(https://farm4.staticflickr.com/3569/3783972399_eaae9f3831_z.jpg?zz=1) (https://flic.kr/p/6LnRar) (https://flic.kr/p/6LnRar)
by dimsam dimsam (https://www.flickr.com/photos/dimsam/), on Flickr

(https://i.postimg.cc/Hx9CFCcC/image.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/rmbQWGPW/Nichiren-22-July-2018.gif) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/4xwXbnbw/Nichiren-July-2018-22.gif) (https://postimages.org/)

(https://www.4shared.com/img/Wl5Z9C7Pce/s25/15573bc6370/57696597360333) (https://www.4shared.com/photo/Wl5Z9C7Pce/57696597360333.html)

(https://i.postimg.cc/ZqFm159D/image.gif) (https://postimages.org/)

(https://a.lnwpic.com/iug3nx.gif)

(https://a.lnwpic.com/_/a.lnwpic.com/_raw/0m/of/vy.gif)

ค่ำคืนที่อากาศร้อนอีกแล้วอากาศร้อนขึ้นทุกวันปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี 2562

(https://a.lnwpic.com/_/a.lnwpic.com/_raw/0m/of/vy.gif)


ความปิติแห่งชะคุบุขุ

(https://a.lnwpic.com/_/a.lnwpic.com/_raw/0m/of/vy.gif)


ในบท หอรัตนสถูปเค็นโฮโทบทที่ 11 ของ[สัทธรรมปุณฑริกสูตร] พระศากยมุนีกระตุ้นผู้คน ในที่ประชุม 3 ครั้งให้เผยแผ่ศาสนาพุทธแท้ในสมัยปัจฉิมธรรม พระองค์ถามว่า มีใครบ้างที่จะเผยแผ่[สัทธรรมปุณฑริกสูตร] หลังจากการปรินิพพานของตถาคต ในคำตอบพระโพธิสัตว์มากมายที่ถูกสอนโดยพระพุทธะแห่งคำสอนภาคทฤษฎีและผู้ที่มาจากทิศต่างๆปฏิญาณว่าจะเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตรหลังจากการปรินิพพานของพระศากยมุนี อย่างไรก็ตาม พระพุทธะปฏิเสธการเสนอของพวกเขา พระองค์ไม่อนุญาตให้พวกเขาเผยแพร่ แต่กลับมอบภารกิจนั้นแก่พระวิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์และ[พระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลก]จำนวนมากมายดุจทรายในแม่น้ำคงคา 60,000 -

- สาย ที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินกว้าง [สัทธรรมปุณฑริกสูตร]พยากรณ์ว่าผู้ที่เผยแผ่ศาสนาพุทธแท้ในสมัยปัจฉิมธรรมจะเผชิญศัตรูร้ายกาจ 3 ประเภท ประเภทแรกในศัตรูร้ายกาจ 3 ประเภท คือ ฆราวาสที่ทะนงตัวอย่างยิ่ง ไม่รู้เรื่องศาสนาพุทธ ที่ประณามผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรและทำร้ายพวกเขาด้วยดาบและไม้พลอง ประเภทที่ 2 คือ พระสงฆ์ที่ทะนงตัวอย่างยิ่งและฉลาดแกมโกง ที่คิดว่าพวกเขาบรรลุในสิ่งที่พวกเขายังไม่บรรลุและดูหมิ่นผู้อุทิศชีวิต ศัตรูร้ายกาจประเภทที่ 3 หมายถึง นักปราชญ์ปลอมที่ทะนงตัวอย่างยิ่ง ที่ได้รับการเคารพเป็นนักบุญและสาธารณชนให้การเคารพ พวกเขากลัวการเสียชื่อเสียงหรือผลประโยชน์จึงชักจูงผู้มีอำนาจทางโลกบีฑาธรรมผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรพระนิชิเร็นไดโชนิน พระพุทธะแท้แห่งสมัยปัจฉิมธรรมและการกลับชาติมาเกิดของพระ -

 -วิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์ มีชีวิตตามคำพยากรณ์ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร ท่านมาเกิดในสมัยปัจฉิมธรรม เผชิญการบีฑาธรรมจากศัตรูร้ายกาจ 3 ประเภทอย่างแน่วแน่ และอดทนต่อความยากลำบากมากมายเพื่อที่จะเผยแผ่ธรรมมหัศจรรย์(เมียวโฮ)พวกเราเป็นผู้ติดตามพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลก เนื่องจากพวกเราเชื่อศาสนาพุทธของพระนิชิเร็นไดโชนินและพวกเราทำ ชะคุบุขุ ตามที่ท่านสอน ไม่มีความปิติใดยิ่งใหญ่กว่าการเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ติดตามพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลกที่มีเกียรติอย่างแท้จริงและสามารถทุ่มเทความพยายามของพวกเราในการทำ ชะคุบุขุ

(https://a.lnwpic.com/_/a.lnwpic.com/_raw/0m/of/vy.gif)

(https://i.postimg.cc/jC0JJ1GL/Art-of-asia-199-9.jpg) (https://postimg.cc/fSCbG8WN)

(https://i.postimg.cc/prv2m5wv/DSXC-437495520181120.jpg) (https://postimg.cc/N9NhVFGC)

(https://i.postimg.cc/xC36fRHc/postjung-text-00000a5c-Copy.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/wx5VsFd2/postjung-T000002l.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/GtzGg7L1/postjung-T00000000114-P.jpg) (https://postimages.org/)

https://www.img.live/images/2019/02/20/IMG_990100446_2001.jpg (https://www.img.live/images/2019/02/20/IMG_990100446_2001.jpg)