ใต้ร่มธรรม

แสงธรรมนำใจ => ดอกบัวโพธิสัตว์ => วัชรยาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ฐิตา ที่ มีนาคม 02, 2013, 11:08:51 PM

หัวข้อ: "กรรม" ในภาษาธิเบต :มรณสติแบบธิเบต
เริ่มหัวข้อโดย: ฐิตา ที่ มีนาคม 02, 2013, 11:08:51 PM


(http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/c67.0.403.403/p403x403/574785_420888611328272_1514062966_n.jpg)

คำว่า "กรรม" ในภาษาธิเบตคือ "เล" แปลตามตัวว่า "การกระทำ" ทฤษฎีนี้ถือว่าการกระทำทุกอย่างของเรา ไม่ว่าจะเป็นกุศล อกุศล หรือเป็นกลางๆ ย่อมทิ้งรอยประทับหรือสัญชาติญาณไว้บนจิต ซึ่งจะปรากฏเป็นจิตใต้สำนึกต่อไป

ผู้ที่สร้างกรรมชั่ว ย่อมทำให้จิตใจของเขาแบกรับจิตใต้สำนึกที่โน้มเอียงไปสู่ความโหดร้าย ส่วนผู้ที่สร้างแต่กรรมดีโดยอาศัยความรัก ปัญญา และการุณย์ ย่อมทำให้จิตใจของเขาโน้มเอียงไปสู่สิ่งที่ดีงามเหล่านี้ กรรมจึงมีผลต่อจิตใจและบุคลิกภาพของเราในชาติปัจจุบันและมีอิทธิพลต่อแบบแผนชีวิตในอนาคตของเราด้วย

ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น ขณะที่เรากำลังจะสิ้นลม เชื้อกรรมที่จิตของเรานำไปย่อมจะมีผลอย่างยิ่งต่อวิวัฒนาการของเราในภพหน้า

"มรณสติแบบธิเบต พุทธวิธีเพื่อต้อนรับความตาย" เกลน เอช มุลลิน เขียน
ภัทรพร สิริกาญจน แปลและเรียบเรียง ศูนย์ไทยธิเบต
โดย: มูลนิธิ พันดารา

               (http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/543668_604611939554039_1448143401_n.jpg)