ใต้ร่มธรรม

อริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมอันดี => มาลาบูชาครู => สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก => ข้อความที่เริ่มโดย: ฐิตา ที่ ตุลาคม 17, 2012, 12:49:11 PM

หัวข้อ: รักแห่งพุทธะ... ของสมเด็จพระสังฆราช
เริ่มหัวข้อโดย: ฐิตา ที่ ตุลาคม 17, 2012, 12:49:11 PM


(http://www.gmwebsite.com/upload/phuttawong.net/webboard/DSC05218.gif)

รักแห่งพุทธะ.. ของสมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คงไม่เป็นการที่ง่ายดายเลยที่ พระอริยเจ้าซึ่ง“สังวรในญาณ”
อย่างเคร่งขรึม เกือบตลอดเวลา ดุจดั่งอย่าง
ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร จะมีภาพที่น่ารัก
น่าศรัทธาอย่างยากจะพบเห็นที่ใดได้ถึุงเพียงนี้
แต่เหตุที่มี เพราะ“มีเหตุ”อันสมควร เมื่อครั้งที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จฯ
ไปเยี่ยม “โรงเรียนเด็กหูหนวก” นั่นเอง
หนทางเดียวที่จะทรงแสดงความรักความเมตตาต่อ
เด็กผู้น่าสงสารเหล่านั้นได้ ก็มีเพียง“ภาษามือ”เท่านั้น
ภาพที่น่ารักน่าประทับใจที่สุดภาพหนึ่งของเจ้าพระคุณสมเด็จฯท่าน
จึงมีขึ้นได้ด้วยประการฉะนี้แลฯ

“รักแบบโลกียะ” เป็นความรักแบบเด็กๆ  ย่อมเจือด้วยกิเลสและตัณหา
มากด้วยอภิชฌาและความโลภอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นเหตุใหญ่
“รักแบบโลกุตระ” เป็นความรักแบบพุทธะ ย่อมเอิบอาบด้วยความรักและเมตตา
ชื่นฉ่ำด้วยความเอ็นดูเอื้ออาทรอย่างไม่มีเงื่อนไข
ไร้ความประสงค์เอากลับคืนแม้เพียงผลานิสงส์ทางใจต่อผู้อื่นเป็นสำคัญ

(http://www.gmwebsite.com/upload/phuttawong.net/webboard/DSC052181.gif)
-http://khammachat.wordpress.com/