ใต้ร่มธรรม

แสงธรรมนำใจ => ดอกบัวโพธิสัตว์ => มหายาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ฐิตา ที่ สิงหาคม 03, 2010, 03:12:06 AM

หัวข้อ: พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ – ผู่เสียนผู่ซา
เริ่มหัวข้อโดย: ฐิตา ที่ สิงหาคม 03, 2010, 03:12:06 AM

(http://variety.phuketindex.com/wp-content/uploads/2010/06/samantabhadra-01.jpg)
พระสมันตภัทรโพธิสัตว์  พระโพธิสัตว์แห่งมนตรา


พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ – ผู่เสียนผู่ซา


พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ มีหลายพระนามดังนี้ พระโพธิสัตว์ผู่เสียน ,
ผู่เซี่ยนผู่ซา , โผวเฮี้ยงผ่อสัก เป็นต้น
พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ทรงประทับอยู่บนหลังช้าง เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่
เปรียบดังเช่น พระโพธิสัตว์ ต้องรับภาระอันหนักอึ้ง ที่จะนำเวไนยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์

บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย เปรียบดังช้าง ที่เป็นไปด้วยแรงของ
กิเลสตัณหา
พระโพธิสัตว์ดังควาญช้างซึ่งมีหน้าที่ฝึกปรือให้ช้างนั้นเชื่อง
มีความอ่อนโยน และควาญช้างนั้น สามารถนำช้างไปสู่จุดหมายปลายทางได้

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ บ้างก็เรียกท่านว่า พระโพธิสัตว์แห่งมนตรา เป็นพระโพธิสัตว์
ที่ถือกำเนิด จากพระไวโรจนพุทธเจ้า ในนิกายตันตระบางนิกาย ถือเป็นพระพุทธเจ้า
พระองค์หนึ่ง เพราะทรงประทาน ความรุ่งเรือง และความสงบสุขให้แก่ชาวโลก

วันประสูติของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ คือ วันที่ 21 เดือน 2 ตามจันทรคติแบบจีน(http://variety.phuketindex.com/wp-content/uploads/2010/06/samantabhadra.jpg)
หัวข้อ: Re: พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ – ผู่เสียนผู่ซา
เริ่มหัวข้อโดย: ฐิตา ที่ สิงหาคม 03, 2010, 03:13:29 AM


(http://variety.phuketindex.com/wp-content/uploads/2010/06/samantabhadra-02.jpg)
พระโพธิสัตว์ผู่เสียน สถิตอยู่ ณ เทือกเขาง๊อไบ๊


พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ทรงได้ชื่อว่า เป็นพระโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นเลิศในทางจริยาและมหาปณิธาน ด้วยทรง มุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ ซึ่งถือเป็นภาระอันหนักหน่วง ภาพพระปฏิมา ของพระองค์ จึงทรงคชสารเป็นช้างเผือก 6 งา (คัมภีร์มหายานเรียกว่า ช้างฉัททันต์) เพราะถือว่าช้าง เป็นสัตว์ที่ทรหดอดทน เป็นการอุปมาอุปไมยถึง การโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้ทั้งหมดว่าเป็นงานที่ยากแสนเข็ญ ต้องใช้ความอดทนอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาชนะกิเลส และตัณหาของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวง

พระนามของท่านมีความหมายว่า “ความปรารถนาดีอันประเสริฐที่สุด แห่งพิภพ”

ประวัติของท่านมีด้วยกัน หลายตำนาน ซึ่งจะขอยกตัวอย่างมาดังต่อไปนี้

•คัมภีร์หัวเหยียนจิง ของจีนกล่าวว่า พระโพธิสัตว์ผู่เสียนคือบุตรชายคนโตของพระยูไล ว่ากันว่า ในบรรดา พระทั้งหลาย พระโพธิสัตว์ผู่เสียน คือ พระองค์แรก

•คัมภีร์เปยหัวจิง ของจีนกล่าวว่า พระโพธิสัตว์ผู่เสียน คือ บุตรองค์ที่แปด ของ พระอมิตาภะพุทธเจ้า มีศักดิ์เป็นพี่น้องกับ พระโพธิสัตว์เหวินซู และ พระโพธิสัตว์กวนอิม

•คัมภีร์เสี่ยวเชิ่งจิง กล่าวว่า ในสมัยก่อนมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งนาม เมี่ยวจวง มีพระธิดาสามพระองค์ พระโอรสหนึ่งพระองค์ พระธิดาองค์โต ภายหลังเป็นพระโพธิสัตว์เหวินซู พระธิดาองค์รองภายหลังเป็นพระโพธิสัตว์ผู่เสียน พระธิดาองค์เล็ก ภายหลังเป็น พระโพธิสัตว์กวนอิม และพระโอรส ภายหลังเป็น พระโพธิสัตว์ตี้จั้งหวัง

องค์ผู่เสียน ชาวจีนโบราณขนานนามท่านว่า “ผู่เสียนผู้เป็นใหญ่แห่งความเพียร” ผู้กราบไหว้ พระโพธิสัตว์ผู่เสียน มักขอพรให้ตนเองประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน หรือ การประกอบธุรกิจ ผู้กราบไหว้บูชามักสมหวังดังสิ่งที่อธิษฐานขอ ทั้งนี้จากรูปลักษณะ ขององค์ผู่เสียน พระหัตถ์ซ้าย จะถือหยก หรูยี่ (หยกแห่งความสมหวัง และ อำนาจ) ในประเทศจีนเชื่อกันว่าพระโพธิสัตว์ผู่เสียน สถิตอยู่ ณ เทือกเขาง๊อไบ๊ (ภาษาจีนกลางเรียก เทือกเขา เอ๋อร์เหม๋ยซาน)
หัวข้อ: Re: พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ – ผู่เสียนผู่ซา
เริ่มหัวข้อโดย: ฐิตา ที่ สิงหาคม 03, 2010, 03:17:54 AM

(http://variety.phuketindex.com/wp-content/uploads/2010/06/samantabhadra-03.jpg)
พระสมันตภัทรโพธิสัตว์


พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ทรงสอนไว้ว่า พึงเคารพบูชาพระพุทธเจ้าทั้งปวง
การเคารพบูชาพระพุทธเจ้านั้น จะต้องเป็นการเคารพบูชา
อันประกอบด้วย กาย วาจา ใจ
(อันแน่วแน่ และบริสุทธิ์เปี่ยมด้วยความตั้งใจ) ที่สมบูรณ์

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ทรงตรัสไว้ว่า “พระพุทธเจ้า ที่พึงเคารพบูชานั้น
มีจำนวนมากมายมหาศาล
(เกินสติปัญญาของมนุษย์จักประมาณได้) ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

อาศัยปณิธานแห่งข้าพเจ้า (พระสมันตภัทร์) ข้าพเจ้าเชื่อโดยปราศจากข้อกังขาใด ๆ
(ประดุจดัง พระพุทธเจ้าทั้งปวงเสด็จมาปรากฏอยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจักอภิวาทบูชา
ด้วย กาย วาจา ในที่แน่วแน่ บริสุทธิ์ และจักเคารพบูชาเช่นนี้ตลอดไป

ในแต่ละพุทธเกษตรอันมีจำนวนมากมายประมาณมิได้ จักปรากฏกายของข้าพเจ้า
ขึ้นในทุกสถาน และ ทุกกายจักอภิวาทบูชาพระพุทธเจ้า
อันมีจำนวนประมาณมิได้เช่นกัน
หากโลกแห่ง ความว่างเปล่ามีขอบเขตเมื่อใด การบูชาของข้าพเจ้าก็จักสิ้นสุด
แต่หากโลกแห่งความว่างนั้น
ไร้ซึ่งขอบเขต การบูชาพระพุทธเจ้า ก็จักไม่มีวันสิ้นสุด

หากโลกของสรรพสัตว์ กรรมของสรรพสัตว์ ทุกข์ของสรรพสัตว์มีที่สิ้นสุด
การบูชาของข้าพเจ้าก็จักสิ้นสุด
หากว่าโลกของสรรพสัตว์กรรมของสรรพสัตว์ และทุกข์ของสรรพสัตว์ไม่มีที่สิ้นสุด
ดังนั้น การบูชา ของข้าพเจ้าก็จักไม่มีวันสิ้นสุด ข้าพเจ้าจักเคารพบูชา
สืบไปไม่หยุดหย่อน ด้วย กาย วาจา ใจ อย่างไม่อ่อนล้า ไม่เบื่อหน่าย”


หากผู้ใดตั้ง ปณิธาน
จักบำเพ็ญบารมีตามเสด็จพระพุทธองค์แล้ว
พึงตั้งปณิธานและปฏิบัติดั้งนี้


ปณิธานข้อที่ 1 เคารพบูชาพระพุทธเจ้าทั้งปวง
ปณิธานข้อที่ 2 สรรเสริญพระตถาคตทั้งปวง

ปณิธาน ข้อที่ 3 ถวายบูชาแด่พระตถาคตทุกพระองค์
ปณิธานข้อที่ 4 ขมาอกุศลธรรมทั้งปวง

ปณิธานข้อที่ 5 อนุโมทนากุศลทั้งหลาย
ปณิธานข้อ ที่ 6 ทูลอาราธนาให้ทรงแสดงพระธรรม

ปณิธานข้อที่ 7 อาราธนาให้ประทับอยู่ในโลกต่อไป
ปณิธานข้อที่ 8 ขอศึกษาพระธรรมให้เจนจบ

ปณิธาน ข้อที่ 9 ขออนุโลมตามสรรพสัตว์
ปณิธานข้อที่ 10 ขออุทิศกุศลทั้งมวลแก่สรรพสัตว์(http://variety.phuketindex.com/wp-content/uploads/2010/06/i-ching-m.jpg)


Credit by : http://variety.phuketindex.com/faith/
อนุโมทนาสาธุค่ะ...
หัวข้อ: Re: พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ – ผู่เสียนผู่ซา
เริ่มหัวข้อโดย: แก้วจ๋าหน้าร้อน ที่ สิงหาคม 03, 2010, 02:14:33 PM
 :13: อนุโมทนาครับผม
หัวข้อ: Re: พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ – ผู่เสียนผู่ซา
เริ่มหัวข้อโดย: กระตุกหางแมว ที่ สิงหาคม 03, 2010, 02:20:15 PM
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ
แต่ท่านเป็นพระบุตรของใครกันแน่..
ยังไม่มีความชัดเจนหรือครับผม..ผมไม่ชอบคาใจด้วย55+
 :37: