ใต้ร่มธรรม

บล็อก => บทความ (Blog) => ข้อความที่เริ่มโดย: होशདངພວན2017 ที่ กันยายน 14, 2018, 04:19:34 PM

หัวข้อ: ถ้าอยากหนีห่างจากโรคมะเร็งงดเว้นการกินเนื้อสัตว์
เริ่มหัวข้อโดย: होशདངພວན2017 ที่ กันยายน 14, 2018, 04:19:34 PM
(https://ndos.pro/upload/159671537P_000645696_500100004442_111.jpg)

(https://www.4shared.com/img/CUbbppRFee/s25/165d863c5b0/IMG_5000000097P14004-3300) (https://www.4shared.com/photo/CUbbppRFee/IMG_5000000097P14004-3300.html)

ที่จะเป็นผู้งอกงามในพระสัทธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสและเพื่อเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง ที่จะเป็นผู้งอกงามในพระสัทธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสและเพื่อเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง ที่จะเป็นผู้งอกงามในพระสัทธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสและเพื่อเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง ที่จะเป็นผู้งอกงามในพระสัทธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสและเพื่อเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง ที่จะเป็นผู้งอกงามในพระสัทธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสและเพื่อเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง


[เตรียมพบกับบทความใหม่ในเร็ว ๆ นี้]

ที่จะเป็นผู้งอกงามในพระสัทธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสและเพื่อเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง ที่จะเป็นผู้งอกงามในพระสัทธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสและเพื่อเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง ที่จะเป็นผู้งอกงามในพระสัทธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสและเพื่อเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง ที่จะเป็นผู้งอกงามในพระสัทธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสและเพื่อเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง ที่จะเป็นผู้งอกงามในพระสัทธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสและเพื่อเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง


(https://www.4shared.com/img/V7FlchqCee/s25/165d6d7fd60/Image_0000011) (https://www.4shared.com/photo/V7FlchqCee/Image_0000011.html)

(https://www.4shared.com/img/LZtuR0G2da/s25/165d801c7c0/I_MG_000000000030005) (https://www.4shared.com/photo/LZtuR0G2da/I_MG_000000000030005.html)

https://www.img.live/images/2018/09/14/57006875305964236508493.jpg (https://www.img.live/images/2018/09/14/57006875305964236508493.jpg)

https://www.img.live/image/rsNme (https://www.img.live/image/rsNme)

http://2017th.wordpress.com (http://2017th.wordpress.com)

https://ndos.pro/upload/159671537P_000645696_500100004442_111.jpg (https://ndos.pro/upload/159671537P_000645696_500100004442_111.jpg)