ใต้ร่มธรรม

แสงธรรมนำใจ => ดอกบัวโพธิสัตว์ => หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ => ข้อความที่เริ่มโดย: มดเอ๊กซ ที่ สิงหาคม 25, 2010, 04:13:03 PM

หัวข้อ: มองนอกดูใน - เมล็ดพันธุ์แห่งโพธิผลิบาน
เริ่มหัวข้อโดย: มดเอ๊กซ ที่ สิงหาคม 25, 2010, 04:13:03 PM
วันนี้เพิ่งผ่านพ้นไป
ชีวิตสั้นลงไปอีก
ขอเชิญเข้ามาพิจารณาอย่างลึกซึ้ง
เราได้ทำอะไรไปบ้าง
ขอเชิญพี่น้องทั้งหลายมาร่วมกันทุกๆ วัน
ดำเนินชีวิตอย่างลึกซึ้งและเป็นอิสระ
ขอให้เรารำลึกรู้ถึงความเป็นอนิจจัง
อย่าปล่อยเดือนและวันเลยไปอย่างสูญเปล่า

Ending day
The day is ending,
Our life is one day shorter.
Let us look carefully at what we have done.
Let us practice diligently,
putting our whole heart into the path of meditation.
Let us live deeply each moment in freedom,
so time does not slip away meaninglessly.

คัดลอกจากวารสารเพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธ์แห่งสติให้ผลิบาน

 คาถาปิดท้ายวันที่อยู่เบื้องต้นนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านพบเมื่อวันที่ 10 มีนาคมนี้ เมื่อได้รับเชิญจากมูลนิธิหมู่บ้านพลัมประเทศไทยให้ไปเยี่ยมเยียนและเยียวยาสังฆะที่ประกอบไปด้วย ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร สามเณรี ซึ่งบวชอยู่ในสังฆะหมู่บ้านพลัมประเทศต่างๆ จำนวน ๑๕๐ รูป มารวมตัวกันเพื่อฝึกปฏิบัติ ณ สถานปฏิบัติธรรมเจริญสติแห่งหมู่บ้านพลัม ต.หนองสาหร่าย อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

 หมูบ้านพลัมสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการเจริญสติในชีวิตประจำวันให้แพร่หลายกว้างขวาง เพื่อที่พุทธบริษัทสี่ อันประกอบด้วย พระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา จะสามารถใช้หลักธรรมในการเผยแพร่และสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสใช้การเจริญสติเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิต ประกอบด้วยกุศลกรรม อันเป็นที่มาแห่งความสุขและศานติทั้งในระดับปัจเจกและสังคมส่วนรวม

 เราได้เปิดหัวใจคุยกันอย่างลึกซึ้งและภาวนาร่วมกันโดยใช้บทเพลงดั่งดอกไม้บานซึ่งมี แอนิเมชั่นเป็นภาพที่ทำให้เราเห็นสายตาที่เป็นประกายของเพื่อนนักบวชในเยาว์วัย และจังหวะของเสียงหัวเราะอันสดใสเป็นระยะๆ อย่างเบิกบานทำให้รู้ว่าปัจจุบันขณะสำคัญนัก เมื่อเราเป็นอิสระจากอดีตที่ไม่ถ่วงทับเราในปัจจุบัน ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงการบรรยายธรรมของท่านไถ่ นัท ฮันห์ ครั้งหนึ่งที่เล่าว่า “การกล่าวโทษไม่เคยช่วยสิ่งใด…เมื่อเราปลูกผักกาดหอม หากมันไม่งาม เธอจะไม่โทษต้นผักกาดหอม เธอมองหาเหตุปัจจัยที่ผักกาดหอมไม่งาม มันอาจต้องการปุ๋ยหรือน้ำมากกว่านี้เธอจะไม่กล่าวโทษเจ้าต้นผักกาดหอม” หลังจากการบรรยายเสร็จ เด็กหญิงอายุ 8 ขวบพูดกับผู้เป็นแม่ว่า “แม่ต้องไม่ลืมรดน้ำหนูนะ หนูเป็นต้นผักกาดหอม”  ผู้เป็นแม่ตอบว่า “แน่นอน แม่ลูกสาวน้อยของแม่ แม่เองก็เป็นต้นผักกาดหอมด้วย หนูต้องไม่ลืมรดน้ำแม่ด้วยนะจ๊ะ”

 การได้ไปเยี่ยมเยียนหมู่บ้านพลัมครั้งนี้ทำให้คณะทำงานมีกำลังใจที่จะกลับมาทำงานบวชพุทธสาวิกาภาคฤดูร้อน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9-19 เมษายน ซึ่งมีเด็กๆ และแม่ลูกหลายคู่มาใช้ชีวิตบวชร่วมกันในสังฆะของเราที่เสถียรธรรมสถาน สถานที่อันมีธรรมะอันมั่นคง อันมีหนทางอันประเสริฐ ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงท้าทายมนุษยชาติว่า ไม่ว่าคุณจะมามืดหรือมาสว่าง คุณสามารถไปสว่างได้ถ้าคุณอยู่บนหนทางสายเอกและสายเดียวเช่นนี้
ธรรมสวัสดี

"แม่ชีศันสนีย์"


http://www.komchadluek.net/detail/20100317/52291/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%99.html
หัวข้อ: Re: มองนอกดูใน - เมล็ดพันธุ์แห่งโพธิผลิบาน
เริ่มหัวข้อโดย: แก้วจ๋าหน้าร้อน ที่ สิงหาคม 25, 2010, 08:47:48 PM
 :13: อนุโมทนาครับพี่มด