ใต้ร่มธรรม

วิถีธรรม => ศีลเจพรต => ข้อความที่เริ่มโดย: 時々होशདང一རພຊຍ๛ ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2018, 07:44:23 PM

หัวข้อ: 九皇齋勝會
เริ่มหัวข้อโดย: 時々होशདང一རພຊຍ๛ ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2018, 07:44:23 PM
(https://i.postimg.cc/gkQ47XZM/TPEET-1147441.jpg) (https://postimg.cc/ppQDhdk8)

(https://i.postimg.cc/prv2m5wv/DSXC-437495520181120.jpg) (https://postimg.cc/N9NhVFGC)

(https://i.postimg.cc/W37zq0WD/image.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/hjp5dxTR/DSCS-00000-012017110-909.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/7hg204gc/00000000720181124.jpg) (https://postimages.org/)

(https://www.picz.in.th/images/2018/07/15/NPfLEt.jpg)

(https://i.postimg.cc/ZqFm159D/image.gif) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/Hx9CFCcC/image.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/90RPm56K/OM-1910.gif) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/4d1J3Vtk/1055.gif) (https://postimages.org/)


[กำลังของกุศลความดีเท่านั้นที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้]

มานะ ความสำคัญตน เป็นเครื่องกั้นการเจริญของปัญญา

บุญใด อันข้าพเจ้าได้ประกอบแล้วในทวีปนี้ ด้วยเดชะบุญนั้น ขออันตราย คือ ความเห็นผิดในพระรัตนตรัย จงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า กรรมอันน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแล้ว ต่อพระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระสงฆ์ ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ขอพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ได้โปรดอดโทษแก่ข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้สำรวมระวังในพระรัตนตรัย ในกาลต่อไป


(https://i.postimg.cc/4d1J3Vtk/1055.gif) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/90RPm56K/OM-1910.gif) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/Y9fYptRJ/chuvit-28-12-05.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/jC0JJ1GL/Art-of-asia-199-9.jpg) (https://postimg.cc/fSCbG8WN)

(https://i.postimg.cc/rpLcnrpr/20070-P.jpg) (https://postimages.org/)

(https://www.picz.in.th/images/2018/07/12/Nbgg5f.jpg)

(https://www.picz.in.th/images/2018/07/14/Noky6E.jpg)

(https://www.picz.in.th/images/2018/06/22/4rT2gk.jpg)