ใต้ร่มธรรม

ริมระเบียงรับลมโชย => สุนทรียสนทนา - ไดอะล็อก (Dialogue) => ข้อความที่เริ่มโดย: มดเอ๊กซ ที่ มกราคม 12, 2017, 12:27:43 PM

หัวข้อ: ชุมนุมนักอ่าน Bojjhanga Archery Blub ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ( ชมรมธนูโพชฌงค์)
เริ่มหัวข้อโดย: มดเอ๊กซ ที่ มกราคม 12, 2017, 12:27:43 PM

https://www.youtube.com/v/EIk4Y9FtS7A

https://www.youtube.com/v/lUPfId7Syak

https://www.youtube.com/v/wLvJsTnX2z8

https://www.youtube.com/v/xMPaYiaKAy8

https://www.youtube.com/v/gkGuP1HR2po

https://www.youtube.com/v/xC-94zWtMko

https://www.youtube.com/v/coQSs5d1VNo

จาก ช่อง วรภัทร https://www.youtube.com/user/twnna9/videos (https://www.youtube.com/user/twnna9/videos)