ใต้ร่มธรรม

อริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมอันดี => มาลาบูชาครู => สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก => ข้อความที่เริ่มโดย: มดเอ๊กซ ที่ มกราคม 08, 2017, 06:59:16 AM

หัวข้อ: หนังสือเสียง จิตตนคร พระนิพนธ์ ใน สมเด็จพระญาณสังวร
เริ่มหัวข้อโดย: มดเอ๊กซ ที่ มกราคม 08, 2017, 06:59:16 AM
(http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000013990412.JPEG)

หนังสือเสียง "จิตตนคร"
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
อ่านโดย คุณเพชรี พรหมช่วย

https://www.youtube.com/v/U7QvgkwWx2Q

https://www.youtube.com/v/jQR-2YaqK-Q

https://www.youtube.com/v/verVtG_Xpvs

https://www.youtube.com/v/Mro0B4h9zU0

จาก https://www.youtube.com/user/TheManoonthum/videos (https://www.youtube.com/user/TheManoonthum/videos)