ใต้ร่มธรรม

วิถีธรรม => พุทโธโลยี - เวทีสะท้อนธรรม => ข้อความที่เริ่มโดย: มดเอ๊กซ ที่ กันยายน 26, 2016, 02:59:40 AM

หัวข้อ: หิมะกลางฤดูร้อน (Snow in the Summer) ยอดขายกว่าล้านเล่มทั่วโลก โหลดได้ ฟังได้
เริ่มหัวข้อโดย: มดเอ๊กซ ที่ กันยายน 26, 2016, 02:59:40 AM
(http://a.lnwfile.com/_/a/_raw/uf/wi/3d.jpg)

(https://dn3pm25xmtlyu.cloudfront.net/photos/large/52262892.jpg?1261730908&Expires=1474919392&Signature=xb6isnRZj3shlVnMhIhl7BaxFevOZaeKUcPMzZbZLpu3nkvAtoggcgBHHzD57d2m32lD0cb4Xu40pUeU3K2NjRce84esc6GngSJXnaLJtk3uUXKlnfEH8Fs-HZwL9-o9UDmnzltc1KNo20aWQfXyHveX7gtpduIDynaB~mC6IpU_&Key-Pair-Id=APKAIYVGSUJFNRFZBBTA)

ท่าน สยาดอ อู โชติกะ (พระวิปัสสนาจารย์ชาวพม่า) 

เจ้าของผลงานหนังสือ  หิมะกลางฤดูร้อน  ที่มียอดขายกว่าล้านเล่มทั่วโลก


https://www.youtube.com/v/HS78Hsw0fQQ

https://www.youtube.com/v/b66DIukyLpQ

https://www.youtube.com/v/BLNhTDH_0Pc

https://www.youtube.com/v/E42jv0w8MP0

https://www.youtube.com/v/hs5Fe_wvDnA

https://www.youtube.com/v/MwuT3qencBw

https://www.youtube.com/v/O3JE76NbqwQ

https://www.youtube.com/v/N7_U1ZsCFhE

https://www.youtube.com/v/O3JE76NbqwQ

https://www.youtube.com/v/N7_U1ZsCFhE

เพิ่มเติม ทั้งหมด https://www.youtube.com/playlist?list=PLLotuwWOa-bN4lJ6e3i35ojAXoyK1A9sT (https://www.youtube.com/playlist?list=PLLotuwWOa-bN4lJ6e3i35ojAXoyK1A9sT)

โหลดได้ที่ http://www.ideaforlife.net/dhamma/book/12.html (http://www.ideaforlife.net/dhamma/book/12.html)