ใต้ร่มธรรม

บล็อก => บทความ (Blog) => ข้อความที่เริ่มโดย: 時々होशདང一རພຊຍ๛ ที่ กันยายน 23, 2016, 11:14:28 PM

หัวข้อ: ชวนคิด ชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับการใช้สติปัญญา
เริ่มหัวข้อโดย: 時々होशདང一རພຊຍ๛ ที่ กันยายน 23, 2016, 11:14:28 PM
(https://www.4shared.com/img/BrtAlM0yea/s25/16fed9f3a68/FF_009999) (https://www.4shared.com/photo/BrtAlM0yea/FF_009999.html)

(https://a.lnwpic.com/qfr4ng.gif)

(https://i.postimg.cc/d0mm69qh/1-CC40491775-X3-P6.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.imgur.com/UKw1JeE.gif)เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง พบสัจธรรมวาระ 3 ยิ่งยากกว่า บัดนี้มีร่างและสัจธรรม รีบบำเพ็ญพ้นเกิด - ตาย เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง


เก็บตกจากรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรม

ถ่ายภาพโดย.....時々๛༢༠༡༦ कभी कभी 一

หัวข้อธรรม......ปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการใช้ โยคา เว ชายเต ภูริ(ธรรมบท 25/44)

ผมมีความใฝ่ฝันที่จะถ่ายภาพขาว - ดำมาตั้งนานแล้ววันนี้ก็เลยไปเก็บภาพงาม ๆ มาสมใจอยากแล้วครับ ภาพขาว - ดำมีมิติแห่งความงดงามแฝงแร้นด้วยปริศนาธรรมคงไม่ต้องบอกกระมัง ? ว่าภาพ ๆ นี้ถ่ายที่ไหน เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงทราบดีน่ะครับผมถ่ายภาพมาแล้วก้ใช้ PS แต่งภาพนิดหน่อยครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ ก็มีแต่หัวข้อธรรมสั้น ๆ ครับ ราตรีสวัสดิ์แล้วค่อยมาเสวนากันใหม่ในโอกาสต่อไป

เว็บไซต์ของกลุ่มคนถ่ายภาพขาว - ดำ......http://www.bwthai.org (http://www.bwthai.org)

(https://www.4shared.com/img/ySgVL90Ngm/s25/16ab52f5820/1412670846294862554577766) (https://www.4shared.com/photo/ySgVL90Ngm/1412670846294862554577766.html)

โดยธรรมดา การทำให้มีความเข้าใจในหลัก พุทธธรรม ลึกซึ้งขึ้นก็มีความสำคัญสามารถเป็นแรงผลักดันเพื่อความเพียรพยายามในการปฏิบัติ(พุทธธรรม)ของท่าน แต่ทฤษฎีอย่างเดียวยังไม่พอ การรู้อะไรด้วยสติปัญญาแตกต่างจากการรู้ด้วยชีวิตของท่าน เหนืออื่นใด สิ่งสำคัญคือ เราต้องต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อบรรลุการ ปฏิวัติมนุษย์ ของเราเองโดยแสดงความจริงใจอย่างถึงที่สุด ทั้งคำพูดและการกระทำนี่คือพื้นฐานสำคัญที่สุดของความสำเร็จในการเจริญเติบโตและการพัฒนา

(https://www.4shared.com/img/ySgVL90Ngm/s25/16ab52f5820/1412670846294862554577766) (https://www.4shared.com/photo/ySgVL90Ngm/1412670846294862554577766.html)

เฉกเช่นดอกบัวทุกต้น ทุกชนิดในโลกนี้ ล้วนเกิดมาจากตมทั้งสิ้นดอกบัวเจริญเติบโต พ้นตมขึ้นมา เป็นดอกตูมเล็ก ๆ ก้านที่แข็งแรงส่งดอกตูมให้พุ่งขึ้นเหนือน้ำดอกบัวตูมเริ่มบาน รับแสงอาทิตย์ เกสรดอกบัวให้ประโยชน์แก่แมลงน้อยใหญ่ดอกบัวบานกลีบเริ่มร่วงโรย กลายเป็นฝักบัว ให้ประโยชน์แก่มนุษย์ เป็นทั้งยา และอาหารดอกบัวหายไปแล้ว แต่ความดีที่ดอกบัวให้ไว้กับ มนุษย์ และแมลงยังคงอยู่ดอกบัวเริ่มโผล่จากตมอีกแล้ว เป็นอย่างนี้ ไม่รู้จักจบ จักสิ้น

(https://www.4shared.com/img/ySgVL90Ngm/s25/16ab52f5820/1412670846294862554577766) (https://www.4shared.com/photo/ySgVL90Ngm/1412670846294862554577766.html)

รู้เขา รู้เรา รู้สภาวะ ของโลกเราก็จะปลอดภัยทั้งกายและใจ

รู้จักบุญ ถนอมบุญและ สร้างบุญใหม่

เราจง สร้างบุญสัมพันธ์ กับผู้อื่นในทุกโอกาส

ภาระจะ แบกหรือวางก็ได้อย่างสบายใจ

ในแต่ละ ปีก็จะมีแต่เรื่องที่เป็น สิริมงคล

ใช้สติ ปัญญาทำนาบุญ ในแต่ละวันก็จะเป็นวันดี ๆ

(https://i.imgur.com/UKw1JeE.gif)

(https://www.4shared.com/img/VaXPPxhWea/s25/16fffeddfa8/Meesin_2020) (https://www.4shared.com/photo/VaXPPxhWea/Meesin_2020.html)

(https://a.lnwpic.com/s2mwq7.jpg)

(https://www.4shared.com/img/87g_h7WNiq/s25/16ffb9320a8/Lumdubhank) (https://www.4shared.com/photo/87g_h7WNiq/Lumdubhank.html)

(https://www.4shared.com/img/-jznr3zQiq/s25/16ff5d74720/NHK_011) (https://www.4shared.com/photo/-jznr3zQiq/NHK_011.html)

(https://www.4shared.com/img/yo4xPMfGea/s25/16ffcc30970/Obromjit) (https://www.4shared.com/photo/yo4xPMfGea/Obromjit.html)