ใต้ร่มธรรม

อริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมอันดี => ดอกบัวบาน ใน ต่างแดน (ธรรมะ around the WORLD ) => ข้อความที่เริ่มโดย: มดเอ๊กซ ที่ มิถุนายน 29, 2016, 02:13:19 AM

หัวข้อ: เสวนา: "ฝรั่งมองพุทธไทย" (Thai Buddhism in Foreign Perspectives)
เริ่มหัวข้อโดย: มดเอ๊กซ ที่ มิถุนายน 29, 2016, 02:13:19 AM
https://www.youtube.com/v/v4Db6G_fh3I

เสวนา: "ฝรั่งมองพุทธไทย" (Thai Buddhism in Foreign Perspectives) มุมมองของต่างชาติกับพุทธเถรวาท คนนอกเขามองเราอย่างไร อะไรที่ดี อะไรน่าปรับ อะไรต้องเปลี่ยน โดย พระ ดร. อนิลมาน ธมฺมสากิโย (ศากยะ) วัดบวรนิเวศวิหาร/ Prof. Donald K Swearer ผู้ทำให้โลกวิชาการตะวันตกรู้จัก พุทธทาสภิกขุ และ พุทธศาสนาไทย/ พิธีกร คุณ คริสโตเฟอร์ ไรท์

ในงานมหกรรมลานโพธิ์ ตอน งานวัดลอยฟ้า
17 - 20 พฤษภาคม 2555
รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน