ใต้ร่มธรรม

แสงธรรมนำใจ => ธรรมมาตา มารดาแห่งโลก (ธรรมะ for WOMEN) => ข้อความที่เริ่มโดย: มดเอ๊กซ ที่ มิถุนายน 28, 2016, 07:16:42 AM

หัวข้อ: มาแล้ว ห้อง ธรรมมาตา มารดาแห่งโลก ศากยธิดา ผู้อยู่บนมรรคาแห่งความหลุดพ้น ......
เริ่มหัวข้อโดย: มดเอ๊กซ ที่ มิถุนายน 28, 2016, 07:16:42 AM
(https://i.ytimg.com/vi/iiwWX-r-r18/maxresdefault.jpg)

ห้องแรก ธรรมมาตา มารดาแห่งโลก : ธรรมะ จิตวิญญาณ แนว ผู้หญิง กับ ธรรมะ ผู้หญิง สอน ธรรมะ ข่าวคราว ข้อมูล องค์ความรู้ ของ โลกภายใน แนว หยิน อ่อนละมุน อุ่นละไม สไตน์ ผู้หญิง กลิ่นอาย เฟมมินิสต์ สิทธิสตรี อุบาสิกา สาวิกา เถรี ธรรมมะ เชิง แม่ แผ่กระจาย ไพศาล มหาสมุทรแห่งความเมตตา แก่นแท้ คือ ปัญญา เป็น ห้อง กลิ่นสี ลีลา พลัง อารมณ์ กระแส จริต ออร่า แนวนี้แหละ เข้าใจ ป่ะ แนวผู้หญิง อ่ะ แรงบันดาลใจ จาก ท่านพุทธทาสภิกขุ

https://www.youtube.com/v/CQ7ZlqJRD08

(http://www.getbookie.com/user_files/full/0000_00/558518c3e5109.jpg)

(http://arit.skru.ac.th/arc/intro/titlepic/2223.jpeg)(http://library.cattelecom.com/uploads/books/3274/cover/3274.jpg)

(http://i280.photobucket.com/albums/kk176/pjannan/DSC00579.jpg)

(http://i280.photobucket.com/albums/kk176/pjannan/DSC00584.jpg)

จาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pjan&month=05-03-2011&group=18&gblog=4 (http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pjan&month=05-03-2011&group=18&gblog=4)

อันแรก ได้ไอเดีย จากหลวงปู่ชา อัน ที่สอง ก็ ท่านพุทธทาสภิกขุ พระพุทธะแห่งอาณาจักรศรีวิชัย

สวัสดี ยามเช้า ...............................

มดเอ๊กซ [27|มิ.ย. 06:14 AM]:   ได้ ชื่อ อีกห้องแล้ว จาก จีวัน ชื่อ แรก ธรรมมาตา มารดาของโลก
มดเอ๊กซ [27|มิ.ย. 06:14 AM]:   พอก่อน
มดเอ๊กซ [27|มิ.ย. 06:19 AM]:   ตกผลึก จาก นี่ ด้วย เจ้าของเว็บ หาย ไปไหน ม่ายย ทราบ เด่ว จะ เอามาลง ให้หมด http://group.wunjun.com/agaligohome/5756 (http://group.wunjun.com/agaligohome/5756)
มดเอ๊กซ [27|มิ.ย. 06:24 AM]:   เฟซบุค พุทธเชิงแม่ https://www.facebook.com/buddhistmothermind/ (https://www.facebook.com/buddhistmothermind/)
มดเอ๊กซ [27|มิ.ย. 06:25 AM]:   https://www.facebook.com/lakkhano?fref=nf (https://www.facebook.com/lakkhano?fref=nf)
มดเอ๊กซ [27|มิ.ย. 06:26 AM]:   พุทธ..เชิง..แม่ คือ อะไร ? https://www.youtube.com/watch?v=8WlnErzeNo8 (https://www.youtube.com/watch?v=8WlnErzeNo8)
มดเอ๊กซ [27|มิ.ย. 06:29 AM]:   ธรรมมาตา มารดาแห่งโลก กับ ธรรมมาตา มารดาของโลก
มดเอ๊กซ [27|มิ.ย. 06:30 AM]:   พระนางตารา กวนอิมตารา แม่ชีเทเรซ่า พระแม่มาเรีย ออก แนวนี้แหละ พลังแบบนี้ แหละ
มดเอ๊กซ [27|มิ.ย. 06:32 AM]:   ภาพพุทธเชิง..แม่ / มิติไร้พรหมแดน ไร้ข้อจำกัดศาสนา https://www.facebook.com/media/set/?set=a.407341309364279.1073741827.407137516051325&type=3 (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.407341309364279.1073741827.407137516051325&type=3)
มดเอ๊กซ [27|มิ.ย. 06:33 AM]:   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.407444586020618.1073741828.407137516051325&type=3 (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.407444586020618.1073741828.407137516051325&type=3)
มดเอ๊กซ [27|มิ.ย. 06:35 AM]:   หมอพรทิพย์ แม่ชีสันสะนี อาจารย์ กฤษฎาวรรณ ภิกษุณีธรรมนันทา ภิกษุณีนิรามิสา หลวงแม่เจิงคอม กลิ่นอาย ประมาณนี้แหละ จำแนก ตามบุคคล
มดเอ๊กซ [27|มิ.ย. 06:35 AM]:   พอก่อนนนนนนน
มดเอ๊กซ [27|มิ.ย. 06:37 AM]:   ข้อมูล วัตถุดิบ เยอะกว่า 10 ปีที่แล้ว หามาลงได้ ไม่จำกัด https://www.facebook.com/media/set/?set=a.429739760457767.1073741839.407137516051325&type=3 (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.429739760457767.1073741839.407137516051325&type=3)
มดเอ๊กซ [27|มิ.ย. 06:39 AM]:   ปกิณกธรรม : 10 สุดยอดสตรีในพุทธศาสนา http://www.manager.co.th/Dhamma/ViewNews.aspx?NewsID=9520000022838 (http://www.manager.co.th/Dhamma/ViewNews.aspx?NewsID=9520000022838)

(http://www.visalo.org/images4article/dhammamata9_1.jpg)(http://www.visalo.org/images4article/dhammamata9_2.jpg)(http://www.visalo.org/images4article/dhammamata550601.jpg)

(http://www.visalo.org/images4article/dhammamata8_3.jpg)(http://www.visalo.org/images4article/dhammamata8_2.jpg)(http://www.visalo.org/images4article/dhammamata6_2.jpg)

'พุทธทาส'กับความเมตตาต่อลูกผู้หญิง http://www.visalo.org/article/ (http://www.visalo.org/article/)

http://www.komchadluek.net/news/detail/185471 (http://www.komchadluek.net/news/detail/185471)

https://www.youtube.com/v/cDvIMV6keGA