ใต้ร่มธรรม

แสงธรรมนำใจ => ดอกบัวโพธิสัตว์ => มหายาน => ข้อความที่เริ่มโดย: มดเอ๊กซ ที่ มิถุนายน 16, 2016, 02:56:23 AM

หัวข้อ: ตำนานเรื่อง พระเมตไตรยะ และ พระเวทะ
เริ่มหัวข้อโดย: มดเอ๊กซ ที่ มิถุนายน 16, 2016, 02:56:23 AM
https://www.youtube.com/v/FiDcbNb_4Sg  

าด้วยเรื่อง มหาปณิธานแห่งพระเวทโพธิสัตว์ (韋馱菩薩的誓願)
ตัดจากบทบรรยายบางส่วน เมื่อปี 2558
ของ
พระวิศวภัทร เส็กก่วงโต่ว (釋廣度)


มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย
(佛眼禪林弘法基金會:地藏道場)
จัดทำเผยแพร่เป็นธรรมทาน