ใต้ร่มธรรม

อริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมอันดี => มาลาบูชาครู => สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก => ข้อความที่เริ่มโดย: sithiphong ที่ มิถุนายน 22, 2015, 10:31:16 PM

หัวข้อ: คนที่ถือกำเนิดเป็นคนนั้น ยังไม่จัดเป็นคนโดยสมบูรณ์.....คนโดยธรรม........
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ มิถุนายน 22, 2015, 10:31:16 PM
"คนที่ถือกำเนิดเป็นคนนั้น ยังไม่จัดเป็นคนโดยสมบูรณ์
เพราะเหตุเพียงเกิดมามีรูปร่างเป็นคน
ต่อเมื่อมีการปฏิบัติ ประกอบด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีสมกับความเป็นคน
จึงเรียกว่าเป็น คนโดยธรรม
เมื่อมีธรรมของคนสมบูรณ์จึงจะเชื่อว่าเป็นคนโดยสมบูรณ์
แม้คำในหิโตประเทศก็กล่าวว่าการกิน การนอน
ความกลัวและการสืบพันธ์ของคนและดิรัจฉานเสมอกัน
แต่ธรรมของคนและดิรัจฉานเหล่านั้นแปลกกว่ากัน
...เว้นจากธรรมเสีย คนก็เสมอกับดิรัจฉาน..."

::-สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก