ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 500 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
คนที่มีจิตใจอ่อนโยนส่วนใหญ่มัก คิดถึงสิ่งใดก่อนเสมอ  ( เลือกตอบแค่ ตัวเอง กับ คนอื่น ครับผม ):
กัน-ละ-ยา-นะ-มิด เขียนเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องว่าอย่างไรครับ:
คุณเชื่อในศรัทธาของความดีไหมครับ ( เลือกตอบแค่ เชื่อ กับ ไม่เชื่อ ครับผม):
คิดว่าความดีทำยากไหม( เลือกตอบแค่ ยาก กับ ไม่ยาก ครับผม):
เว็บใต้ร่มธรรมเป็นเว็บเล็กๆแนวธรรมะในจิตใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า ความดีนำทาง:
การแสดงความชื่นชมยินดีในบุญหรือความดีที่ผู้อื่นทำ นิยมใช้คำว่า (อนุโมทนา) กรุณาพิมพ์คำนี้ครับ อนุโมทนา:
เว็บใต้ร่มธรรมเป็นเว็บเล็กๆในโลกออนไลน์ใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
ท่านจะปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อตกลงของเว็บใต้ร่มธรรมทุกประการหรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
โดยปกติชน นิ้วมือของคนเรา มีกี่นิ้ว (ตอบเป็นภาษาไทยครับ):
เมื่อให้ท่านเลือก ระหว่าง (หนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งที่เรารัก) กับ (มิตรแท้ที่รักเรา) คุณจะะเลือก:
ระหว่าง (ผู้ที่เรียนรู้ธรรมะเพื่อเอาชนะผู้อื่น) กับ (ผู้ที่เรียนรู้ธรรมะเพื่อเอาชนะตัวเอง)  ท่านจะเลือกเป็น:
กล่าวคำดังนี้  "ให้อภัยนะ":
กล่าวคำดังนี้  "ขออโหสิกรรม":
พิมพ์คำว่า (แสงธรรมนำทางธรรมะนำใจ) ครับ:
รู้สึกระอายใจไหมที่เราทำร้ายคนอื่นด้วยวาจาหรือสำนวนที่ไม่สุภาพ โดยที่คนคนนั้นเค้าเคยเป็นผู้มีพระคุณต่อเรามา (ไม่ละอายใจ)หรือ(ละอายใจ):
สำนวนไทยที่ว่า แต่ละคนต่างมีรสนิยมแตกต่างกัน หรือไม่ตรงกัน  พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ลางเนื้อชอบลางยา):
ขนทรายเข้าวัดคือ พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ทำบุญทำกุศลโดยวิธีนำหรือหาประโยชน์เพื่อส่วนรวมมิได้ทำเพื่อตนเอง):
ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุด ผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุด ผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น ฉะนั้นสมาชิกใต้ร่มธรรมควรให้เกียรติกันและกัน พิมพ์คำว่า (ฉันจะให้เกียรติสมาชิกทุกๆท่านในใต้ร่มธรรมเสมอด้วยวาจาสุภาพอ่อนน้อม):
ไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้น พิมพ์เป็นประโยคภาษาอังกฤษครับ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ เว้นวรรคคำด้วยครับ (It is never too late to mend):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: ภาณุภพ
« เมื่อ: กันยายน 15, 2013, 08:19:17 PM »

เห็นด้วยครับ :05:
ข้อความโดย: จิรัญญา
« เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2013, 07:45:35 PM »

 
การที่คนเราจะไม่มืความทุกข์ หรือพ้นจากความทุกข์ และมีความสุขที่แท้จริงได้นั้น
จะต้องมีความรู้ว่า
จิตมื 2 อย่างคือ
1.จิตที่แท้จริง หรือ จิตเดิมแท้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จิตบริสุทธิ์
2. จิตปรุงแต่ง หรือ จิตปัจจุบัน
อธิบายความหมายของข้อ1.
จิตที่แท้จริง หรือจิตเดิมแท้ หรือจิตบริสุทธิ์
เป็นจิตที่ปราศจากการปรุงแต่ง เกิดขึ้นเอง ไม่ต้องสร้างขึ้นมา มีลักษณะ
ตัวเราเองไม่อยากมีความทุกข์
มนุษย์ทุกคนไม่อยากมีความทุกข์
ตัวเราเองอยากมีความสุขที่แท้จริง
มนุษย์ทุกคนอยากมีความสุขที่แท้จริง
ตัวเราเองไม่อยากสร้างปัญหาให้แก่ชีวิตเลย
มนุษย์ทุกคนไม่อยากสร้างปัญหาให้แก่ชีวิตเลย
ตัวเราเองมีความตั้งใจจะให้ดีอยากจะทำให้ดี
มนุษย์ทุกคนมีความตั้งใจจะให้ดีอยากจะทำให้ดี
อธิบายความหมายของข้อ2.
จิตปรุงแต่ง หรือจิตปัจจุบัน
เป็นจิตที่เกิดขึ้นมาทีหลัง
เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์
สามารถเปลื่ยนแปลงได้
ถ้าการเรียนรู้และประสบการณ์ไม่ตรงกับลักษณะของจิตที่แท้จริง
จะทำให้มีความทุกข์
ถ้าการเรียนรู้และประสบการณ์ตรงกับลักษณะของจิตที่แท้จริง
จะทำให้มีความสุขที่แท้จริง
สรุปลักษณะของจิตที่แท้จริง
ตัวเราเอง และ มนุษย์ทุกคน
ไม่อยากมีความทุกข์
อยากมีความสุขที่แท้จริง
ไม่อยากสร้างปัญหาให้แก่ชีวิตเลย
มีความตั้งใจจะให้ดี อยากจะทำให้ดี
ดังนั้น จิตที่แท้จริงหรือจิตเดิมแท้้
ของตัวเราเอง และมนุษย์ทุกคน
จึงเป็นจิตที่ ใส สะอาด บริสุทธิ์ สวยงาม ดีงาม และงดงาม
ดังนั้นจึง ขอบคุณ ให้เกียรติ ยกย่อง ชื่นชม
ให้ความออ่อนโยนนุ่มนวล ทะนุถนอม ระวังมิให้บอบช้ำ
ไม่ทำให้ตัวเราเอง และ มนุษย์ทุกคน เสียใจ แม้เป็นเพียง การล้อเล่น
เมื่อเรารู้ความจริงเช่นนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขที่แท้จริง
ข้อความโดย: จิรัญญา
« เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2013, 09:57:44 AM »

ตัวเราเองไม่อยากมีความทุกข์
มนุษย์ทุกคนก็ไม่อยากมีความทุกข์เหมือนกัน
 
ตัวเราเองอยากมีความสุข
มนุษย์ทุกคนก็อยากมีความสุขเหมือนกัน
 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า นิพพาน คือ
ความสงบเย็น เป็นสุขอย่างยิ่ง
 
ดังนั้น จุดมุ่งหมายของทั้งทางโลก
และ ทางธรรมจึงมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
 
คือ ต้องการพ้นทุกข์และมีความสุขที่แท้จริงนั่นเอง
ข้อความโดย: จิรัญญา
« เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 01:46:30 AM »

         :13:    ความสุขที่แท้จริง คือ ความไม่คับแค้น  ไม่ขัดข้องใจ  ความโปร่ง  โล่ง  เบา  สบาย  ความสงบ  เย็นใจ  ความผ่อนคลายใจ  ความเบิกบานใจ  ความแจ่มใส   สดชื่น     :13:

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham