ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 500 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
ระหว่างความดีกับความไม่ดี เราจะเลือกทำสิ่งใดจึงจะสามารถบรรลุธรรมได้จริง ( เลือกตอบแค่ ความดี กับ ความไม่ดี ครับผม):
คนที่มีจิตใจอ่อนโยนส่วนใหญ่มัก คิดถึงสิ่งใดก่อนเสมอ  ( เลือกตอบแค่ ตัวเอง กับ คนอื่น ครับผม ):
กัน-ละ-ยา-นะ-มิด เขียนเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องว่าอย่างไรครับ:
คุณเชื่อในศรัทธาของความดีไหมครับ ( เลือกตอบแค่ เชื่อ กับ ไม่เชื่อ ครับผม):
คิดว่าความดีทำยากไหม( เลือกตอบแค่ ยาก กับ ไม่ยาก ครับผม):
ชีวิตบางครั้งก็เหมือนเหรียญสองด้านใช่หรือไม่ครับบางครั้งก็หัวบางครั้งก็ก้อย( เลือกตอบแค่ ใช่ กับไม่ใช่ครับผม):
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า แสงธรรมนำใจ:
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า ใต้ร่มธรรม:
ท่านจะปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อตกลงของเว็บใต้ร่มธรรมทุกประการหรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
วัฒนธรรมไทยเมื่อเห็นผู้ใหญ่ท่านจะทำความเคารพ ด้วยการไหว้ท่านก่อนเสมอใช่หรือไม่:
คุณพ่อคุณแม่เปรียบดั่งพระอรหันต์ในบ้าน พิมพ์คำว่า "คุณพ่อคุณแม่ฉันรักและเคารพท่านดุจพระอรหันต์":
เมื่อให้ท่านเลือก ระหว่าง (หนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งที่เรารัก) กับ (มิตรแท้ที่รักเรา) คุณจะะเลือก:
บุคคลที่ไปหลายๆเว็บไซต์ โดยที่สวมบทบาทเป็นหลายๆคน โดยที่ไม่รู้ว่า แท้จริงใจเราต้องการอะไร เพื่อน หรือ ชัยชนะ:
เคยนวดฝ่าเท้าให้ คุณพ่อคุณแม่บ้างไหม ถ้ามีโอกาส เราควรทำหรือไม่ (ควรกระทำอย่างยิ่ง หรือ ไม่ควรทำ):
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ใต้ร่มธรรมเองก็จะเป็นไปตามวัฐจักรนี้ ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้น (เป็นจริง) หรือ (ไม่จริง):
ธรรมะคือ ธรรมชาติ พิมพ์คำว่า (ธรรมะชาติ) ครับ:
รู้สึกระอายใจไหมที่เราทำร้ายคนอื่นด้วยวาจาหรือสำนวนที่ไม่สุภาพ โดยที่คนคนนั้นเค้าเคยเป็นผู้มีพระคุณต่อเรามา (ไม่ละอายใจ)หรือ(ละอายใจ):
สำนวนไทยที่ว่า แต่ละคนต่างมีรสนิยมแตกต่างกัน หรือไม่ตรงกัน  พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ลางเนื้อชอบลางยา):
ขนทรายเข้าวัดคือ พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ทำบุญทำกุศลโดยวิธีนำหรือหาประโยชน์เพื่อส่วนรวมมิได้ทำเพื่อตนเอง):
ผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสของความขมขื่น จะไม่รู้ว่าความหวานชื่นคืออะไร พิมพ์เป็นประโยคภาษาอังกฤษครับ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ เว้นวรรคคำด้วยครับ (He who has never tasted bitterness does not know what is sweet):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: होशདངພວན2017
« เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2013, 01:28:17 AM »by dimsam dimsam, on Flickr
ค่ำคืนที่อากาศร้อนอีกแล้วอากาศร้อนขึ้นทุกวันปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี 2562ความปิติแห่งชะคุบุขุในบท หอรัตนสถูปเค็นโฮโทบทที่ 11 ของ[สัทธรรมปุณฑริกสูตร] พระศากยมุนีกระตุ้นผู้คน ในที่ประชุม 3 ครั้งให้เผยแผ่ศาสนาพุทธแท้ในสมัยปัจฉิมธรรม พระองค์ถามว่า มีใครบ้างที่จะเผยแผ่[สัทธรรมปุณฑริกสูตร] หลังจากการปรินิพพานของตถาคต ในคำตอบพระโพธิสัตว์มากมายที่ถูกสอนโดยพระพุทธะแห่งคำสอนภาคทฤษฎีและผู้ที่มาจากทิศต่างๆปฏิญาณว่าจะเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตรหลังจากการปรินิพพานของพระศากยมุนี อย่างไรก็ตาม พระพุทธะปฏิเสธการเสนอของพวกเขา พระองค์ไม่อนุญาตให้พวกเขาเผยแพร่ แต่กลับมอบภารกิจนั้นแก่พระวิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์และ[พระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลก]จำนวนมากมายดุจทรายในแม่น้ำคงคา 60,000 -

- สาย ที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินกว้าง [สัทธรรมปุณฑริกสูตร]พยากรณ์ว่าผู้ที่เผยแผ่ศาสนาพุทธแท้ในสมัยปัจฉิมธรรมจะเผชิญศัตรูร้ายกาจ 3 ประเภท ประเภทแรกในศัตรูร้ายกาจ 3 ประเภท คือ ฆราวาสที่ทะนงตัวอย่างยิ่ง ไม่รู้เรื่องศาสนาพุทธ ที่ประณามผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรและทำร้ายพวกเขาด้วยดาบและไม้พลอง ประเภทที่ 2 คือ พระสงฆ์ที่ทะนงตัวอย่างยิ่งและฉลาดแกมโกง ที่คิดว่าพวกเขาบรรลุในสิ่งที่พวกเขายังไม่บรรลุและดูหมิ่นผู้อุทิศชีวิต ศัตรูร้ายกาจประเภทที่ 3 หมายถึง นักปราชญ์ปลอมที่ทะนงตัวอย่างยิ่ง ที่ได้รับการเคารพเป็นนักบุญและสาธารณชนให้การเคารพ พวกเขากลัวการเสียชื่อเสียงหรือผลประโยชน์จึงชักจูงผู้มีอำนาจทางโลกบีฑาธรรมผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรพระนิชิเร็นไดโชนิน พระพุทธะแท้แห่งสมัยปัจฉิมธรรมและการกลับชาติมาเกิดของพระ -

 -วิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์ มีชีวิตตามคำพยากรณ์ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร ท่านมาเกิดในสมัยปัจฉิมธรรม เผชิญการบีฑาธรรมจากศัตรูร้ายกาจ 3 ประเภทอย่างแน่วแน่ และอดทนต่อความยากลำบากมากมายเพื่อที่จะเผยแผ่ธรรมมหัศจรรย์(เมียวโฮ)พวกเราเป็นผู้ติดตามพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลก เนื่องจากพวกเราเชื่อศาสนาพุทธของพระนิชิเร็นไดโชนินและพวกเราทำ ชะคุบุขุ ตามที่ท่านสอน ไม่มีความปิติใดยิ่งใหญ่กว่าการเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ติดตามพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลกที่มีเกียรติอย่างแท้จริงและสามารถทุ่มเทความพยายามของพวกเราในการทำ ชะคุบุขุ
https://www.img.live/images/2019/02/20/IMG_990100446_2001.jpg

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham