ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 500 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
ระหว่างความดีกับความไม่ดี เราจะเลือกทำสิ่งใดจึงจะสามารถบรรลุธรรมได้จริง ( เลือกตอบแค่ ความดี กับ ความไม่ดี ครับผม):
คนที่มีจิตใจอ่อนโยนส่วนใหญ่มัก คิดถึงสิ่งใดก่อนเสมอ  ( เลือกตอบแค่ ตัวเอง กับ คนอื่น ครับผม ):
กัน-ละ-ยา-นะ-มิด เขียนเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องว่าอย่างไรครับ:
คิดว่าความดีทำยากไหม( เลือกตอบแค่ ยาก กับ ไม่ยาก ครับผม):
ถ้าเราโกรธใคร ธรรมะจะเป็นหนทางผ่อนคลายความโกรธนั้นลงได้ใช่ไหม ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม ):
ชีวิตบางครั้งก็เหมือนเหรียญสองด้านใช่หรือไม่ครับบางครั้งก็หัวบางครั้งก็ก้อย( เลือกตอบแค่ ใช่ กับไม่ใช่ครับผม):
คุณเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
เว็บใต้ร่มธรรมเป็นเว็บเล็กๆแนวธรรมะในจิตใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า แสงธรรมนำใจ:
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า ใต้ร่มธรรม:
เว็บใต้ร่มธรรมเป็นเว็บเล็กๆในโลกออนไลน์ใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
ใต้ร่มธรรม เป็น แค่เว็บไซต์และจินตนาการทางจิต การทำดี สำคัญที่ใจเรา เริ่มความดีที่ใจเราก่อนเสมอ พิมพ์คำว่า "เริ่มความดีที่ใจเราก่อนเสมอ":
คุณพ่อคุณแม่เปรียบดั่งพระอรหันต์ในบ้าน พิมพ์คำว่า "คุณพ่อคุณแม่ฉันรักและเคารพท่านดุจพระอรหันต์":
บุคคลที่ไปหลายๆเว็บไซต์ โดยที่สวมบทบาทเป็นหลายๆคน โดยที่ไม่รู้ว่า แท้จริงใจเราต้องการอะไร เพื่อน หรือ ชัยชนะ:
กล่าวคำดังนี้  "ขอโทษนะ":
ในโลกออนไลน์หรือโลกแห่งจิต ไม่มีใครทำอะไรเราได้ นอกเสียไปจาก (คนพาล) หรือ (ใจของเราเอง):
เคยนวดฝ่าเท้าให้ คุณพ่อคุณแม่บ้างไหม ถ้ามีโอกาส เราควรทำหรือไม่ (ควรกระทำอย่างยิ่ง หรือ ไม่ควรทำ):
ธรรมะคือ ธรรมชาติ พิมพ์คำว่า (ธรรมะชาติ) ครับ:
ขนทรายเข้าวัดคือ พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ทำบุญทำกุศลโดยวิธีนำหรือหาประโยชน์เพื่อส่วนรวมมิได้ทำเพื่อตนเอง):
ผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสของความขมขื่น จะไม่รู้ว่าความหวานชื่นคืออะไร พิมพ์เป็นประโยคภาษาอังกฤษครับ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ เว้นวรรคคำด้วยครับ (He who has never tasted bitterness does not know what is sweet):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: มดเอ๊กซ
« เมื่อ: กันยายน 09, 2016, 03:55:05 AM »

“ดวงตาแห่งพุทธะ”ตามความเชื่อของชาวเนปาล

"ไม่ว่าคนเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหน ทำดีหรือทำชั่ว พระพุทธองค์จะทรงมองเห็น ทุกการกระทำของเราเสมอ"ขอบคุณภาพจาก https://www.pinterest.com/pin/121878733638784777/

ประเทศเนปาล มีศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาฮินดู ชาวเนปาล จึงนับถือ ศาสนาฮินดู มากที่สุด ตามสถานที่ต่างๆ ของบ้านเมือง จึงมีเทวสถานมากมาย ไม่ว่าเราจะยืนอยู่ ณ จุดใด ก็จะเห็นชาวเนปาลสักการบูชา พระศิวะ และมเหสี พระนางอุมาเทวี ที่อยู่ใน ปางต่างๆ ตลอดเวลา รวมทั้ง พระวิษณุ และ พระพรหม ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม พิธีกรรม และประเพณีต่างๆ

โดยเชื่อกันว่า เทพเจ้าทั้ง 3 องค์นี้คอยดูแล ให้ทุกชีวิตมีแต่ความสุข ด้วยเหตุนี้ชาวเนปาลจึงกลัวเกรงต่อการทำบาปมาก ทำให้บ้าน เมืองของ เขาไม่มีโจรผู้ร้าย และคนลักเล็กขโมยน้อย เพราะเชื่อกันว่าเป็นบาป คนไม่เห็น แต่เทพเจ้าจะเห็นเสมอขอบคุณภาพจาก https://www.pinterest.com/pin/478366791645565069/

วัดสำคัญของเนปาล ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของ "ดวงตาแห่งพุทธะ"

“ดวงตาแห่งพุทธะ” มีความหมายที่เชื่อกันว่า "ไม่ว่าคนเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหน ทำดีหรือทำชั่ว พระพุทธองค์จะทรงมองเห็น ทุกการกระทำของเราเสมอ" เป็นการย้ำเตือนจิต ให้คนเราคิดก่อน ที่จะทำเสมอ เพื่อจะได้นำความสันติสุขมาสู่ตน

และวัดดังที่พบเห็น "ดวงตาแห่งพุทธะ" ได้มีหลายวัด ได้แก่ วัดปสุปตินาฏ ซึ่งเป็นศาสนสถานของชาวฮินดู ตั้งอยู่ริมแม่น้ำภัคมาติ ที่นี่เป็นแหล่งรวม ปางต่างๆ ของ พระศิวะ และเทพเจ้าองค์อื่นๆ ที่มีความงดงามอลังการมากขอบคุณภาพจาก https://www.pinterest.com/pin/334251603566316392/

อีกวัดหนึ่งที่ทุกคนต้องไปชม คือ วัดโบดนาฏ หรือ วัดพุทธนาฏ ซึ่งเป็นศาสนสถาน ของชาวพุทธ โดยเฉพาะชาวทิเบต จะมาชุมนุมที่แห่งนี้มากที่สุด นับว่าเป็น ศูนย์กลาง ของ ศาสนาพุทธแบบทิเบต ในเนปาลก็ว่าได้

ทุกเช้ายันเย็นค่ำ จะได้เห็นพระทิเบต ชาวทิเบต และผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ เดินทาง มากราบไหว้ สักการบูชาอย่างเนืองแน่น วัดโบดนาฏ มีสถูปเจดีย์รูปโอ่งคว่ำสีขาว ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลก มีลักษณะคล้ายกับองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ของเมืองไทย องค์สถูปมีสีขาว มีจั่ว เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ยอดแหลมสีทอง ตกแต่งด้วยธงหลากหลายสีสันสดใส สลับสีสวยงามมาก ถ้าเข้าไปมองใกล้ๆ จะเห็นเป็นบทสวดมนต์บนพื้นธง ซึ่งเชื่อกันว่า เวลาลมพัด คำสวดมนต์เหล่านี้ จะปลิวขึ้นไปบนสวรรค์

สิ่งสำคัญขององค์พระเจดีย์ คือ รูปดวงตาของพระพุทธเจ้า หรือ “ดวงตาแห่งพุทธะ” ที่มองหลุบต่ำลงทั้งสี่ทิศ เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก ระหว่างดวงตาตรงตำแหน่งจมูกจะ เป็นสัญลักษณ์ที่แปลว่า “หนึ่ง”ขอบคุณภาพจาก https://www.pinterest.com/pin/531847037217180979/

ส่วนยอดของเจดีย์ขึ้นไปจะเป็นปล้องไฉนสีทองอร่ามตา นับคร่าวๆ ได้ 13 ชั้น เป็นสัญลักษณ์แทน ระดับของธรรมะ ก่อนบรรลุถึงนิพพาน

ทุกวันที่วัดแห่งนี้จะมีพระทิเบต ชาวทิเบต นักท่องเที่ยว ต่างเดินทางเข้ามาสักการบูชาไม่ขาดสาย ทุกคนต่างสวดมนต์ เดินทำสมาธิ ทำพิธีกรรม ตามความศรัทธาอันเต็ม เปี่ยม

อีกมุมหนึ่งของวัดนี้มี วงล้อสมาธิ อยู่ที่บริเวณฐานรอบองค์พระเจดีย์ ที่ตรงนี้จะมีชาวทิเบต ไปหมุนวงล้อตลอดเวลา เพราะเชื่อว่า ถ้าเราตั้งจิตอธิษฐาน แล้วหมุนวงล้อวนไป ทางขวา จะเหมือนกับเราได้ตัดภพตัดชาติ ตัดสิ่งที่ไม่ดีที่จะมีเข้ามาในชีวิตของเราขอบคุณภาพจาก https://www.pinterest.com/pin/518688082060803550/

วัดสวายัมภูนาฏ เป็นอีกวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่เนินเขา ใจกลางเมือง มีสถูปเจดีย์รูปโอ่งคว่ำ ที่ว่ากันว่า งดงามที่สุดในเนปาล เมื่อมาถึงที่วัดนี้ และเดินขึ้นบันได ไปยังสถูปจะมองเห็น ทิวทัศน์ ที่สวยงามของเมืองหุบเขาแห่งเทพเจ้าได้อย่างชัดเจน นับเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ไปเยือนเนปาลจะต้องมาชมให้ได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.sanook.com/

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham