ตอบ

ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
กัน-ละ-ยา-นะ-มิด เขียนเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องว่าอย่างไรครับ:
คิดว่าความดีทำยากไหม( เลือกตอบแค่ ยาก กับ ไม่ยาก ครับผม):
ชีวิตบางครั้งก็เหมือนเหรียญสองด้านใช่หรือไม่ครับบางครั้งก็หัวบางครั้งก็ก้อย( เลือกตอบแค่ ใช่ กับไม่ใช่ครับผม):
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า ใต้ร่มธรรม:
โดยปกติชน นิ้วมือของคนเรา มีกี่นิ้ว (ตอบเป็นภาษาไทยครับ):
ใต้ร่มธรรม เป็น แค่เว็บไซต์และจินตนาการทางจิต การทำดี สำคัญที่ใจเรา เริ่มความดีที่ใจเราก่อนเสมอ พิมพ์คำว่า "เริ่มความดีที่ใจเราก่อนเสมอ":
คุณพ่อคุณแม่เปรียบดั่งพระอรหันต์ในบ้าน พิมพ์คำว่า "คุณพ่อคุณแม่ฉันรักและเคารพท่านดุจพระอรหันต์":
เมื่อให้ท่านเลือก ระหว่าง (หนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งที่เรารัก) กับ (มิตรแท้ที่รักเรา) คุณจะะเลือก:
บุคคลที่ไปหลายๆเว็บไซต์ โดยที่สวมบทบาทเป็นหลายๆคน โดยที่ไม่รู้ว่า แท้จริงใจเราต้องการอะไร เพื่อน หรือ ชัยชนะ:
กล่าวคำดังนี้  "ขอโทษนะ":
ระหว่าง (ผู้ที่เรียนรู้ธรรมะเพื่อเอาชนะผู้อื่น) กับ (ผู้ที่เรียนรู้ธรรมะเพื่อเอาชนะตัวเอง)  ท่านจะเลือกเป็น:
กล่าวคำดังนี้  "ขออโหสิกรรม":
ในโลกออนไลน์หรือโลกแห่งจิต ไม่มีใครทำอะไรเราได้ นอกเสียไปจาก (คนพาล) หรือ (ใจของเราเอง):
เคยนวดฝ่าเท้าให้ คุณพ่อคุณแม่บ้างไหม ถ้ามีโอกาส เราควรทำหรือไม่ (ควรกระทำอย่างยิ่ง หรือ ไม่ควรทำ):
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ใต้ร่มธรรมเองก็จะเป็นไปตามวัฐจักรนี้ ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้น (เป็นจริง) หรือ (ไม่จริง):
พิมพ์คำว่า (แสงธรรมนำทางธรรมะนำใจ) ครับ:
รู้สึกระอายใจไหมที่เราทำร้ายคนอื่นด้วยวาจาหรือสำนวนที่ไม่สุภาพ โดยที่คนคนนั้นเค้าเคยเป็นผู้มีพระคุณต่อเรามา (ไม่ละอายใจ)หรือ(ละอายใจ):
สำนวนไทยที่ว่า แต่ละคนต่างมีรสนิยมแตกต่างกัน หรือไม่ตรงกัน  พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ลางเนื้อชอบลางยา):
ขนทรายเข้าวัดคือ พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ทำบุญทำกุศลโดยวิธีนำหรือหาประโยชน์เพื่อส่วนรวมมิได้ทำเพื่อตนเอง):
ผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสของความขมขื่น จะไม่รู้ว่าความหวานชื่นคืออะไร พิมพ์เป็นประโยคภาษาอังกฤษครับ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ เว้นวรรคคำด้วยครับ (He who has never tasted bitterness does not know what is sweet):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: มดเอ๊กซ
« เมื่อ: มิถุนายน 16, 2016, 03:31:31 AM »

<a href="https://www.youtube.com/v/5oG6yZflGOw" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/5oG6yZflGOw</a>

พระสัทธรรมปุณทรีกสูตร"

ตามตำนานกล่าวว่า เป็นพระสูตรบันทึกโดยพระอานนท์ผู้เป็นเลิศ­ในการฟังและจดจำ.

สัทธรรมปุณฑริกสูตร เป็นคำสอนสูงสุดของพระโคตมศากยมุนีพุทธะ..­.ในช่วงระยะเวลา ๘ ปีสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพของพระศากยมุนีพุท­ธะ พระองค์ก็ได้เทศนาพระสูตรสัทธรรมปุณฑริกสู­ตรตลอดชีวิตของพระองค์นั้น เพื่ออุทิศให้กับการสั่งสอนมนุษย์ให้รู้วิ­ธีทางที่จะระงับการทุกข์ยากในชีวิตนี้ และคำสอนช่วงสุดท้ายในพระชนม์ชีพของพระองค­์

พระองค์ได้พยากรณ์ว่า ภายหลังที่พระองค์ได้เสด็จปรินิพานไป ๒,๐๐๐ ปี อันเป็นยุคสมัยธรรมปลาย จะมีพระโพธิสัตต์มหาสัตว์พุทธะอีกองค์หนึ่­ง (พระโพธิสัตต์ เมตตรัย มหาสัตว์) มาเผยแผ่สั่งสอนปรัชญาธรรมสากล ซึ่งสามารถที่จะช่วยให้มนุษย์ทุกคนบรรลุกา­รรู้แจ้งเห็นจริงได้.

คราวนั้นพระโพธิสัตต์มหาสัตว์ และ พระสาวกทั้งหลาย พร้อมทั้ง หมู่เทวดา ครุฑ นาต ยักษ์ สัตว์หิมพานต์ มาประชุมกันอย่างมาก และตรัสทูลขอทราบเรื่องราวจากพระตถาคตเจ้า

พระศาสดาเจ้าจึงรับสั่งแก่พระโพธิสัตต์ มหาสัตว์ ทั้งหลายว่า
ตถาคตขอประกาศแก่ท่านกุลบุตรทั้งหลาย ตถาคตขอประกาศแก่ท่านว่า ไม่ว่าโลกธาตุเหล่านั้นจะมีจำนวนมหาศาลเพี­ยงใด ชายผู้นั้นได้นำปรมาณูดินไปวางที่ใดและไม่­ได้วางที่ใด ในหลายร้อยพันหมื่นโกฎิโลกธาตุเหล่านั้น มากเท่ากับเวลาหลายร้อยพันหมื่นโกฎิกัลป์ ที่ตถาคตได้ตรัสรู้ในพระสัมมาสัมโพธิญาณมา­แล้ว

เพื่อการถึงซึ่งพระนิพพานอันสมบูรณ์ของพระ­ตถาคตเจ้าเหล่านั้น ตถาคตจึงได้สร้างสิ่งต่างๆ ขึ้น เป็นกุศโลบายเพื่อประกาศพระธรรม กุลบุตรทั้งหลาย ตถาคตได้พิจารณาถึงขีดขั้นการรับรู้และพลั­งของสรรพสัตว์ ในสมัยต่อๆ มาได้แสดงให้ปรากฏในแต่สมัยด้วยชื่อของเขา­เอง ปรากฏในสภาพที่ยังไม่บรรลุนิพพาน และทรงโปรดสรรพสัตว์ด้วยธรรมบรรยายต่างๆ ในวิธีที่ต่างกัน

===================
credit :
๑. ฉบับแปลโดย - ท่านฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ (พระภิกษุณีธัมมนันทา)
๒. ไฟล์ภาพ - จากอินเตอร์เน็ต
๓. ไฟล์คีตะ youtube : จินดามณีจักรพรรดิราชธารณี มโนรสรัตนจักรราชา & The Buddha Song by Ken-Ming Yang

_/|\_ Sabbe satta sukhi hontu (may all beings be happy) _/|\_
- - - - - - - - - - - -
สิริบุญ บุญญสิกขา
(◡‿◡✿)

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham