ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 500 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
ระหว่างความดีกับความไม่ดี เราจะเลือกทำสิ่งใดจึงจะสามารถบรรลุธรรมได้จริง ( เลือกตอบแค่ ความดี กับ ความไม่ดี ครับผม):
กัน-ละ-ยา-นะ-มิด เขียนเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องว่าอย่างไรครับ:
คุณเชื่อในศรัทธาของความดีไหมครับ ( เลือกตอบแค่ เชื่อ กับ ไม่เชื่อ ครับผม):
เว็บใต้ร่มธรรมเป็นเว็บเล็กๆแนวธรรมะในจิตใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า แสงธรรมนำใจ:
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า ความดีนำทาง:
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า ใต้ร่มธรรม:
เปล่งวาจาว่าสาธุ เป็นการอนุโมทนาต่อพระสงฆ์ที่วัด หรือมีใครทำบุญแล้วมาบอกให้ทราบ ทราบแล้วยกมือขึ้น (สาธุ) กรุณาพิมพ์คำนี้ครับ  สาธุ:
ท่านจะปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อตกลงของเว็บใต้ร่มธรรมทุกประการหรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
โดยปกติชน นิ้วมือของคนเรา มีกี่นิ้ว (ตอบเป็นภาษาไทยครับ):
วัฒนธรรมไทยเมื่อเห็นผู้ใหญ่ท่านจะทำความเคารพ ด้วยการไหว้ท่านก่อนเสมอใช่หรือไม่:
คุณพ่อคุณแม่เปรียบดั่งพระอรหันต์ในบ้าน พิมพ์คำว่า "คุณพ่อคุณแม่ฉันรักและเคารพท่านดุจพระอรหันต์":
เมื่อให้ท่านเลือก ระหว่าง (หนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งที่เรารัก) กับ (มิตรแท้ที่รักเรา) คุณจะะเลือก:
บุคคลที่ไปหลายๆเว็บไซต์ โดยที่สวมบทบาทเป็นหลายๆคน โดยที่ไม่รู้ว่า แท้จริงใจเราต้องการอะไร เพื่อน หรือ ชัยชนะ:
ในโลกออนไลน์หรือโลกแห่งจิต ไม่มีใครทำอะไรเราได้ นอกเสียไปจาก (คนพาล) หรือ (ใจของเราเอง):
เคยนวดฝ่าเท้าให้ คุณพ่อคุณแม่บ้างไหม ถ้ามีโอกาส เราควรทำหรือไม่ (ควรกระทำอย่างยิ่ง หรือ ไม่ควรทำ):
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ใต้ร่มธรรมเองก็จะเป็นไปตามวัฐจักรนี้ ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้น (เป็นจริง) หรือ (ไม่จริง):
สำนวนไทยที่ว่า แต่ละคนต่างมีรสนิยมแตกต่างกัน หรือไม่ตรงกัน  พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ลางเนื้อชอบลางยา):
ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุด ผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุด ผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น ฉะนั้นสมาชิกใต้ร่มธรรมควรให้เกียรติกันและกัน พิมพ์คำว่า (ฉันจะให้เกียรติสมาชิกทุกๆท่านในใต้ร่มธรรมเสมอด้วยวาจาสุภาพอ่อนน้อม):
ผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสของความขมขื่น จะไม่รู้ว่าความหวานชื่นคืออะไร พิมพ์เป็นประโยคภาษาอังกฤษครับ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ เว้นวรรคคำด้วยครับ (He who has never tasted bitterness does not know what is sweet):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: แก้วจ๋าหน้าร้อน
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 09:43:02 PM »

 :13: อนุโมทนาสาธุครับ ขอบคุณครับพี่ปู
ข้อความโดย: होशདངພວན2017
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 10:42:35 AM »สัจจะความจริงเป็นเพียงสิ่งพื้นฐาน


สุภูติ.....เธอคิดอย่างไรถ้าบุคคลเติมเต็มดวงดาวทั้ง หมดอันหาประมาณมิได้ในอนันตะจักรวาลด้วยสมบัติทั้งเจ็ดแล้วเสียสละสมบัติ เหล่านั้นเป็นทานเขาจะได้รับบุญกุศลบุญมากมายมหาศาล
สุภูติ.....ถ้าบุญ ดังกล่าวนั้นเป้นจริง ตถาคตจะไม่แสดงว่ามันเป็นสิ่งยิ่งใหญ่มหาศาลอันใด แต่เพราะมันนอกเหนือสภาวะพื้นฐาน ตถาคตจึงแสดงว่ามันจะยิ่งใหญ่มหาศาล:ความไม่จริงของความแปลกแยกแห่งปรากฏการณ์


สุภูติ.เธอคิดอย่างไรบุคคลสามารถรู้จักตถาคต โดยลักษณะรูปกายภายนอกที่สมบูรณ์กระนั้นหรือ ?
หามิได้พระเจ้าข้าบุคคล ไม่สามารถจะรู้จักตถาคตได้เลยโดยลักษณะรูปกายที่สมบูรณ์ เพราะตถาคตสอนว่าลักษณะรูปกายที่สมบูรณ์หาใช่ลักษณะรูปกายที่สมบูรณืไม่ มันเป็นเพียงชื่อที่สมมุติบัญญัติขึ้นเท่านั้น สุภูติ.เธอมีความคิด เห็นอย่างไร ตถาคตสามารถรูจักโดยความหมายแห่งลักษณะปรากฏการณ์ใด ๆ หรือไม่หามิได้พระเจ้าข้าตถาคตมิอาจรูจักได้โดยความหมายแห่งลักษณะ ปรากฏการณ์ใด ๆ เพราะตถาคตสอนว่าลักษณะ หาใช่ลักษระปรากฏการณ์ไม่ มันเป็นเพียงชื่อสมมุติบัญญัติไว้เท่านั้น


จบวัชรเฉทิกปรัชญาปรามิตาสูตรตอนที่เจ็ด

คัดลอก(พิมพ์)จาก หนังสือ วัชรเฉทิกปรัชญาปรามิตาสูตร เรียบเรียงโดย ชยธฺโม ภิกขุ

มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคน เทอญ......................

ลิงค์จากพลังจิตที่เคยโพสเอาไว้
ข้อความโดย: होशདངພວན2017
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 10:36:05 AM »เริ่มจาก พุทธยาน มาพลังจิต ปิดเขากะลา มาสุขใจ เข้าสู่ใต้ร่มธรรม

ความหลากหลายของจิตแท้จริงเป็นเพียงจิต


สุภูติ...เธอคิดอย่างไร ตถาคตมีดวงตาของมนุษย์ไหม ?
มีพระเจ้าข้า
ดีละ....เธอคิดว่าตถาคตมีตาทิพย์ไหหม ?
มีพระเจ้าข้า
เธอ คิดว่าตถาคตมีดวงตาแห่งธรรมไหม ?
มีพระเจ้าข้า
และเธอคิดว่าตถาคต มีดวงตาแห่งพุทธะอันเป็นสัพพัญญูไหม ?
มีพระเจ้าข้า
สุภูติ....เธอมี ความิตดเห็นอย่างไร ?พระพุทธเจ้าสอนเกี่ยวกับเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาไหม ?
ใช่พระเจ้าข้า ตถาคตได้ทรงสอนเกี่ยวกับเม็ดทรายในแม่น้ำคงคา
ดีละ......สุภูติ....ถ้าแม่น้ำคงคามีจำนวนมากมายเท่าเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาและแต่ละเม็ด ทรายของแม่น้ำคงคาทั้งหมดมีดินแดนแห่งพุทธภูมิอยู่ ดินแดนเหล่านั้นย่อมีมากมายไหม ?
มากมายมหาศาลพระเจ้าข้า
สุภูติ......ไม่ว่าสรรพสัตว์มากมายขนาดไหนในดินแดนแห่งพุทธภูมินั้นไม่ว่าจะ มี ความหลากหลายขนาดไหนของจิตของสรรพสัตว์เหล่านั้น ตถาคตย่อมหยั่งรู้และเข้าใจได้หมด เพราะเหตุใด เพราะเหตุว่า ตถาคตสอนว่าความหลากหลายทั้งหมดนั้นล้วนไม่ใช่จิตโดยแท้จริงมันเป็นเพียง สิ่งสมมุติเรียกว่าจิตเท่านั้น สุภูติ......มันเป็นไปไม่ได้ที่จะคงรักษาจิตในอดีต เป็นไปไม่ได้ที่จะถือครองจิตปัจจุบันนั้นไว้และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจับฉวย จิตในอนาคต

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham