ตอบ

ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
คุณเชื่อในศรัทธาของความดีไหมครับ ( เลือกตอบแค่ เชื่อ กับ ไม่เชื่อ ครับผม):
ถ้าเราโกรธใคร ธรรมะจะเป็นหนทางผ่อนคลายความโกรธนั้นลงได้ใช่ไหม ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม ):
ชีวิตบางครั้งก็เหมือนเหรียญสองด้านใช่หรือไม่ครับบางครั้งก็หัวบางครั้งก็ก้อย( เลือกตอบแค่ ใช่ กับไม่ใช่ครับผม):
คุณเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
เว็บใต้ร่มธรรมเป็นเว็บเล็กๆแนวธรรมะในจิตใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า ความดีนำทาง:
การแสดงความชื่นชมยินดีในบุญหรือความดีที่ผู้อื่นทำ นิยมใช้คำว่า (อนุโมทนา) กรุณาพิมพ์คำนี้ครับ อนุโมทนา:
เว็บใต้ร่มธรรมเป็นเว็บเล็กๆในโลกออนไลน์ใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
ท่านจะปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อตกลงของเว็บใต้ร่มธรรมทุกประการหรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
โดยปกติชน นิ้วมือของคนเรา มีกี่นิ้ว (ตอบเป็นภาษาไทยครับ):
วัฒนธรรมไทยเมื่อเห็นผู้ใหญ่ท่านจะทำความเคารพ ด้วยการไหว้ท่านก่อนเสมอใช่หรือไม่:
คุณพ่อคุณแม่เปรียบดั่งพระอรหันต์ในบ้าน พิมพ์คำว่า "คุณพ่อคุณแม่ฉันรักและเคารพท่านดุจพระอรหันต์":
เมื่อให้ท่านเลือก ระหว่าง (หนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งที่เรารัก) กับ (มิตรแท้ที่รักเรา) คุณจะะเลือก:
ระหว่าง (ผู้ที่เรียนรู้ธรรมะเพื่อเอาชนะผู้อื่น) กับ (ผู้ที่เรียนรู้ธรรมะเพื่อเอาชนะตัวเอง)  ท่านจะเลือกเป็น:
หากมีคน บอกว่า เราไม่ดีเราเลว แต่ใจเรารู้ว่าไม่เป็นเช่นนั้น เราจะใช้วิธีใดจัดการกับเรื่องนี้  (โต้เถียงให้แรงกว่าที่เค้าว่ามา) หรือ (เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความดีของเราเองไม่ต้องทำอะไร):
ในโลกออนไลน์หรือโลกแห่งจิต ไม่มีใครทำอะไรเราได้ นอกเสียไปจาก (คนพาล) หรือ (ใจของเราเอง):
เคยนวดฝ่าเท้าให้ คุณพ่อคุณแม่บ้างไหม ถ้ามีโอกาส เราควรทำหรือไม่ (ควรกระทำอย่างยิ่ง หรือ ไม่ควรทำ):
ธรรมะคือ ธรรมชาติ พิมพ์คำว่า (ธรรมะชาติ) ครับ:
พิมพ์คำว่า (แสงธรรมนำทางธรรมะนำใจ) ครับ:
ขนทรายเข้าวัดคือ พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ทำบุญทำกุศลโดยวิธีนำหรือหาประโยชน์เพื่อส่วนรวมมิได้ทำเพื่อตนเอง):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: มดเอ๊กซ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2020, 06:57:31 PM »อานุภาพธิดามังกร​ ผู้บรรลุโพธิญาณโดยฉับพลัน

จากพระสัทธรรมปุณฑริกสูตร

ในขณะนั้นพระมัญชูศรีโพธิสัตว์ เสด็จขึ้นมาจากใจกลางมหาสมุทรอันเป็นที่ประทับของพระสาครนาคราช และตรงมายังเขาคิชฌกูฏ

เมื่อมาถึงพระปรัชญากูฏ จึงถามพระมัญชุศรีว่า

"ท่านสอนพระสูตรใด ในใจกลางมหาสมุทร
มีสรรพสัตว์ใดที่เข้าใจพระสูตรนี้"

พระมัญชุศรีกล่าวว่า

"เราสอนสัทธรรมปุณฑริกสูตร   ไม่มีอื่นใด  ในใจกลางมหาสมุทรนั่น พระธิดาของท้าวสาครนาคราชนั้นมี พระชันษา 8 ขวบ มีความฉับพลันในความคิด การพูด และการกระทำ เป็นผู้ที่เข้าใจและรักษาพระสูตรไว้และลุถึงโพธิญาณในบัดดล"

พระปรัชญากูฏกล่าวว่า

" ใครเล่าจะเชื่อว่ากุมารีน้อย วัยแปดขวบจะบรรลุถึงโพธิญาณ แม้แต่พระตถาคตยังต้องสร้างสมบารมีนานหนักหนา"

เวลานั้นพระสารีบุตรยังกล่าวว่า

"อาจเป็นไปได้ที่จะมีผู้หญิง อันไม่ถดถอยจากการสร้างกุศลกรรม เป็นเวลาหลายพันกัลป์แต่ไม่มีผู้ใด ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ในอิสตรีเพศก็หาไม่"

ขณะนั้นพระธิดาแห่งสาครนาคราช ก็ปรากฏพระวรกายขึ้นเบื้องหน้า ถวายบังคมแทบพระบาทพระศาสดาเจ้าแล้วประทับในที่ระยะห่างพอควรจึงตรัสว่า

" ข้าได้ตรัสรู้ตามความปรารถนาของข้า พระตถาคตเจ้าเป็นพยานได้"

ธิดามังกรทรงมีแก้วมณีอันมีค่าเหนือจักรวาล
ขณะนั้นเองทรงถวายมณีนี้แก่พระศากยมุนี พระผู้มีพระภาค ทรงรับไว้ด้วยดีแล้ว​ ธิดามังกรจึงทรงตรัสกับพระปรัชญากูฎโพธิสัตว์และพระสารีบุตรมหาเถระว่า

"ถ้าข้ามิได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วไซร้ มิเช่นนี้แล้วพระตถาคตจะรับแก้วนี้ไว้ได้เช่นใดเล่า  ถ้าหากข้าทรงอภิญญา​ พวกท่านทั้งหลายคงน้อมใจเชื่อ"

ทันใดนั้นต่อหน้าผู้คนทั้งปวง  และพระสารีบุตร
เพศสตรีของพระธิดาแห่งพระสาครนาคราช ก็เปลี่ยนไป เป็นเพศชายปรากฏขึ้นมาแทน ทรงปรากฏพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ แล้วเสด็จไปยังทิศใต้

ประทับยังโคนสัปรัตนพฤกษ์ ในวิมลโลกธาตุ ได้ทรงบรรลุการตรัสรู้และประกาศพระธรรมอยู่ ขณะที่ทรงประกาศพระธรรมนั้น สรรพสัตว์ผู้ได้รับคำสอนของพระตถาคตองค์นั้น ได้บรรลุเป็นผู้ที่ไม่หวนกลับในพระโพธิญาณ

วิมลโลกธาตุและสหโลกธาตุ พสุธาต่างสนั่นหวั่นไหวสรรพสัตว์สามพันคนในธรรมสภาของพระศากยมุนีแล้วได้บรรลุถึงธรรมอันนำมาซึ่งความอดทนทั้งหลาย​ แลในขณะที่อีกสามแสนคนได้รับพยากรณ์ว่าจะสำเร็จพระโพธิญาณ

ค้นธรรมใต้ร่มไผ่ม่วง

ศักดิ์สิทธิ์​ เรียบเรียง

ภาพ​ พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม​ สุธนกุมารและธิดามังกร​ อัครสาวก

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham