ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 500 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
คนที่มีจิตใจอ่อนโยนส่วนใหญ่มัก คิดถึงสิ่งใดก่อนเสมอ  ( เลือกตอบแค่ ตัวเอง กับ คนอื่น ครับผม ):
กัน-ละ-ยา-นะ-มิด เขียนเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องว่าอย่างไรครับ:
คุณเชื่อในศรัทธาของความดีไหมครับ ( เลือกตอบแค่ เชื่อ กับ ไม่เชื่อ ครับผม):
คิดว่าความดีทำยากไหม( เลือกตอบแค่ ยาก กับ ไม่ยาก ครับผม):
คุณเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
เว็บใต้ร่มธรรมเป็นเว็บเล็กๆแนวธรรมะในจิตใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า แสงธรรมนำใจ:
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า ความดีนำทาง:
เปล่งวาจาว่าสาธุ เป็นการอนุโมทนาต่อพระสงฆ์ที่วัด หรือมีใครทำบุญแล้วมาบอกให้ทราบ ทราบแล้วยกมือขึ้น (สาธุ) กรุณาพิมพ์คำนี้ครับ  สาธุ:
เว็บใต้ร่มธรรมเป็นเว็บเล็กๆในโลกออนไลน์ใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
โดยปกติชน นิ้วมือของคนเรา มีกี่นิ้ว (ตอบเป็นภาษาไทยครับ):
วัฒนธรรมไทยเมื่อเห็นผู้ใหญ่ท่านจะทำความเคารพ ด้วยการไหว้ท่านก่อนเสมอใช่หรือไม่:
ใต้ร่มธรรม เป็น แค่เว็บไซต์และจินตนาการทางจิต การทำดี สำคัญที่ใจเรา เริ่มความดีที่ใจเราก่อนเสมอ พิมพ์คำว่า "เริ่มความดีที่ใจเราก่อนเสมอ":
คุณพ่อคุณแม่เปรียบดั่งพระอรหันต์ในบ้าน พิมพ์คำว่า "คุณพ่อคุณแม่ฉันรักและเคารพท่านดุจพระอรหันต์":
กล่าวคำดังนี้  "ขอโทษนะ":
กล่าวคำดังนี้  "ให้อภัยนะ":
พิมพ์คำว่า (แสงธรรมนำทางธรรมะนำใจ) ครับ:
สำนวนไทยที่ว่า แต่ละคนต่างมีรสนิยมแตกต่างกัน หรือไม่ตรงกัน  พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ลางเนื้อชอบลางยา):
ไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้น พิมพ์เป็นประโยคภาษาอังกฤษครับ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ เว้นวรรคคำด้วยครับ (It is never too late to mend):
ผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสของความขมขื่น จะไม่รู้ว่าความหวานชื่นคืออะไร พิมพ์เป็นประโยคภาษาอังกฤษครับ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ เว้นวรรคคำด้วยครับ (He who has never tasted bitterness does not know what is sweet):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: sithiphong
« เมื่อ: สิงหาคม 09, 2014, 07:37:51 PM »

เทศกาลสารทเดือน 7 จับตาของไหว้ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะส้ม ผลไม้มงคล ซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงเทศกาลสารทจีน
วันเสาร์ 9 สิงหาคม 2557 เวลา 01:00 น.


-http://www.dailynews.co.th/Content/Article/258024/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87...%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99-
ตามความเชื่อของชนชาวจีนในตลอดระยะเวลาหนึ่งปีจะมีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ก่อกำเนิดขึ้นจากบรรพบุรุษชาวจีนโพ้นทะเลถ่ายทอดจนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งพิธีกรรม ความเชื่อเหล่านั้น ล้วนจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายหลักนั้นคือความกตัญญู ตลอดระยะเวลา1ปีจะมีพิธีที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าและโลกวิญญาณ หลากหลายประเพณีนับตั้งแต่ ประเพณี ตรุษจีน ที่นิยมจัดไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษหรือพธีเชงเม้งในช่วงเมษายนที่จัดขึ้นเพื่อไหว้บรรพบุรุษหรือการไหว้บะจ่างเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของข้าราชการที่ประพฤติปฏิบัติดีพิธีเหล่านี้ล้วนจัดขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวนั้นคือต่อการถ่ายทอดความกตัญญูจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้สังคมของคนจีนยกย่องคนที่มีความกตัญญูรู้คุณเช่นเดียวกับประเพณีสารทจีนที่ต้องการถ่ายความกตัญญูสู่ลูกหลาน

ซึ่งเพื่อการแสดงความกตัญญูของลูกหลานที่มีต่อองค์เทพเจ้าที่บรรพบุรุษเคารพนับถือเปรียบประดุจเจ้าผู้ครองชะตาชีวิตของบุตรหลานชาวจีนโพ้นทะเลล้วนมีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลบันดาลประทานพรให้มีความสุขประสบความสำเร็จพบแสงสว่างในทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งของเซ่นไหว้ของชาวจีนทุกชนิดล้วนมีความหมายตั้งแต่เนื้อสัตว์ 5 อย่างและ 3 อย่างที่เรียกในภาษาจีนแต้จิ๋วว่าโหงวแซ และซาแซ ตามลำดับ ตลอดจนผลไม้ขนม และเครื่องกระดาษที่จัดสรรมาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรให้คุ้มครองในช่วงสารทเดือน7ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งโลกวิญญาณ

ของเซ่นไหว้ในเทศกาลสารทจีนนอกจากจะไหว้เจ้าแล้วยังได้จัดอาหารสำเร็จรูปไว้ไหว้บรรพบุรุษของตนเองเพื่อขอพรให้การค้าขายเจริญงอกงามและทำการไหว้ผีไร้ญาติหรือฮ่อเฮียตี่ซึ่งชาวจีนนิยมเรียกเป็นภาษาไทยว่า พี่น้องที่ดี เพื่อปิดปากผีให้ไม่มาทำร้ายคนในครอบครัวให้รับประทานอาหารให้อิ่มจะได้เดินทางไปแสวงบุญยังสถานที่อื่นต่อนั้นเอง

ในช่วงเทศกาลสารทจีนนี้ราคาสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสารทจีนจะปรับตัวสูงขึ้น อาทิเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆจะมีการปรับราคาสูงขึ้นมากกว่าช่วงปกติแต่ก็ถือว่ายังไม่สูงมากจนเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับพวกผลไม้อย่างส้ม ซึ่งถือเป็นผลไม้มงคลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นมาโดยราคาจากการตรวจสอบตามท้องตลาดตามคำบอกเล่าของแม่ค้าผลไม้เล่าว่าปีนี้ส้มน่าจะปรับตัวสูงขึ้นแต่ก็คงไม่น่าจะเกินกิโลกรัมละ 140 บาท

จากการศึกษาข้อมูลราคาขายปลีกส้มเขียวหวานที่ชาวจีนนิยมนำไปไหว้เจ้ามีระดับราคาอยู่ที่ กิโลกรัมละ130– 140 บาทมีแนวโน้มการปรับเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงปกติประมาณ30ถึง70% ขึ้นอยู่ที่ความต้องการของการใช้ส้มในแต่ละปีและปริมาณส้มที่มีผลผลิตออกมานอกจากนี้ตลาดส้มยังมีส้มนอกอย่างส้มจีนเข้ามาตีตลาดทำราคาแข่งขันกับส้มไทยส่งผลให้ราคาส้มมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นทุกปีและส้มยังถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรทางภาคเหนือนิยมคัดส้มส่งออกนอกเพื่อจะได้ในราคาที่ดีส่งผลให้ส้มภายในประเทศมีราคาที่สูง เพราะสินค้ามีน้อยแต่ความต้องการมีเยอะเช่นเดียวกับเทศกาลสารทจีนที่ถือว่าส้มเปรียบดังทองที่คู่ควรนำมาไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ

หลายปีผ่านมาราคาของผลไม้อย่างส้มเขียวหวานเบอร์6ตามการเก็บรวบรวมของกรมการค้าภายในมีราคาปรับสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่บางปีก็มีการปรับลดลงแต่ช่วงสองถึงสามปีหลังราคาส้มในช่วงเทศกาลสารทจีนหรือในช่วงเดือน กรกฏาคมสิงหาคม กันยายนของทุกปีราคาส้มจะอยู่ในระดับราคา119บาทจนถึงสูงสุด 155บาทซึ่งราคานี้ยังไม่ได้รับต้นทุนการขนส่งถึงปลายทางตามชุมชนชาวจีนทั่วประเทศราคาส้มคงต้องเพิ่มอีกประมาณโลละ10– 20 บาทส่งผลให้ราคาส้มอาจจะสูงถึงโลละ180บาทเลยทีเดียว

ราคาสินค้าที่ปรับตัวขึ้นส่งผลให้คนไทยเชื้อสายจีนหลีกเลี่ยงการไหว้เนื้อสัตว์บางชนิดเช่นอาจจะใช้ไข่เป็ดแทนเป็ดแล้วที่เหลือเป็นไก่ตัวกับหมูเป็นชิ้นเพื่อไหว้เจ้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนผลไม้อย่างส้มบางตระกูลอาจจะลดปริมาณส้มแล้วนำผลไม้ชนิดอื่นมาไหว้แทนเงาะที่มีราคาเพียงกิโลกรัมละ25– 35 บาทเมื่อเปรียบเทียบกับส้มจะมีราคาต่างกันกว่า75%

ปริมาณการจับจ่ายซื้อของไหว้ของชาวจีนในแต่ละเทศกาลบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ในเมืองนั้นเพราะถ้าเศรษฐกิจดี ค้าขายดีร้านค้าก็จะซื้อของไหว้ไปไหว้มากไหว้ด้วยความสุข แต่ถ้าปีไหนวันไหน เศรษฐกิจไม่ดีครอบครัวลำบากก็จะจัดของไหว้น้อยลงเลือกของที่จำเป็นเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องปกติแต่ทุกคนก็มุ่งหวังให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทั้งนั้น

เทศกาลสารทจีนถ้าเราหัดใช้ความพอเพียงเลือกซื้อสินค้าในสิ่งที่จำเป็นเลือกตามกำลังทรัพย์ที่เรามีเลือกด้วยความสุขเชื่อว่าทุกคนจะมีความสุขไม่ต้องมานั่งทุกข์ภายหลังไหว้เจ้าเสร็จค่าใช้จ่ายในการไหว้แต่ละครั้งนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมากการบริหารจัดการจึงมีความจำเป็นเพื่อให้สารทจีนปีนี้มีความสุขก่อนจัดของไหว้เจ้าลองไตร่ตรองความสำคัญของแต่ละสิ่งเลือกซื้อสิ่งของที่คิดว่าจำเป็นต่อครอบครัวตัวเองจะได้ช่วยให้ประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณได้เยอะอีกด้วย

ความหมายของเนื้อสัตว์ ที่ใช้ไหว้

-หมูหมายถึง ความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์

-ไก่หมายถึง 2นัยคือ ความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะหงอนไก่มีลักษณะคล้ายกับหมวกขุนนางหรือหมายถึงความขยันและตรงต่อเวลาเพราะไก่จะขันเป็นประจำทุกเช้า

-เป็ดหมายถึง ความสามารถอันหลากหลาย

-ตับหมายถึง ความก้าวหน้าในงานเพราะคนจีนแต้จิ๋วเรียกตับว่า"กัว"

-ปลาทั้งตัวหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้

-ปลาหมึกแห้งหมายถึง อำนาจวาสนานอกจากนั้นหนวดปลาหมึกยังหมายถึงการเกี่ยวเอาโชคลาภให้เข้ามา

ความหมายมงคลของขนมหวาน ที่ใช้เป็นของไหว้

-ขนมถ้วยฟูหมายถึง ความเจริญเฟื่องฟู

-ขนมจันอับหมายถึง เจริญงอกงามดั่งเมล็ดธัญพืช

-ซาลาเปาหมายถึง การห่อโชค ห่อเงินห่อทอง

-ขนมบัวลอยหรือขนมอี๋หมายถึง ให้ชีวิตมีความหวานและง่าย

-ซิ่วท้อหมายถึง การมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุยืนยาว

ความหมายมงคลของผลไม้

-ส้มหมายถึง โชคดี

-กล้วยหมายถึง การมีลูกหลานมากหรือการเรียกโชคลาภเข้าบ้าน

-แอปเปิ้ลหมายถึง การมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ความสงบ

-สับปะรดหมายถึงการมองเห็นที่กว้างไกลมีวิสัยทัศน์เหมือนตาสับปะรด

-องุ่นหมายถึง ความมั่งคั่งหรือสุขภาพแข็งแรง

-สาลี่หมายถึง เงินทองไหลมาเทมา

สถาพรสังข์ศิริ

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก กรมการค้าภายใน http://www.dit.go.th/pricestat/report2.asp?mode=A&product=1089
ข้อความโดย: sithiphong
« เมื่อ: สิงหาคม 09, 2014, 07:36:57 PM »

รวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับ "เทศกาลสารทจีน"


+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham