ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 500 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
คนที่มีจิตใจอ่อนโยนส่วนใหญ่มัก คิดถึงสิ่งใดก่อนเสมอ  ( เลือกตอบแค่ ตัวเอง กับ คนอื่น ครับผม ):
คุณเชื่อในศรัทธาของความดีไหมครับ ( เลือกตอบแค่ เชื่อ กับ ไม่เชื่อ ครับผม):
คิดว่าความดีทำยากไหม( เลือกตอบแค่ ยาก กับ ไม่ยาก ครับผม):
ถ้าเราโกรธใคร ธรรมะจะเป็นหนทางผ่อนคลายความโกรธนั้นลงได้ใช่ไหม ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม ):
ชีวิตบางครั้งก็เหมือนเหรียญสองด้านใช่หรือไม่ครับบางครั้งก็หัวบางครั้งก็ก้อย( เลือกตอบแค่ ใช่ กับไม่ใช่ครับผม):
คุณเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
เว็บใต้ร่มธรรมเป็นเว็บเล็กๆแนวธรรมะในจิตใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
การแสดงความชื่นชมยินดีในบุญหรือความดีที่ผู้อื่นทำ นิยมใช้คำว่า (อนุโมทนา) กรุณาพิมพ์คำนี้ครับ อนุโมทนา:
ท่านจะปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อตกลงของเว็บใต้ร่มธรรมทุกประการหรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
โดยปกติชน นิ้วมือของคนเรา มีกี่นิ้ว (ตอบเป็นภาษาไทยครับ):
เมื่อให้ท่านเลือก ระหว่าง (หนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งที่เรารัก) กับ (มิตรแท้ที่รักเรา) คุณจะะเลือก:
บุคคลที่ไปหลายๆเว็บไซต์ โดยที่สวมบทบาทเป็นหลายๆคน โดยที่ไม่รู้ว่า แท้จริงใจเราต้องการอะไร เพื่อน หรือ ชัยชนะ:
ระหว่าง (ผู้ที่เรียนรู้ธรรมะเพื่อเอาชนะผู้อื่น) กับ (ผู้ที่เรียนรู้ธรรมะเพื่อเอาชนะตัวเอง)  ท่านจะเลือกเป็น:
กล่าวคำดังนี้  "ให้อภัยนะ":
เคยนวดฝ่าเท้าให้ คุณพ่อคุณแม่บ้างไหม ถ้ามีโอกาส เราควรทำหรือไม่ (ควรกระทำอย่างยิ่ง หรือ ไม่ควรทำ):
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ใต้ร่มธรรมเองก็จะเป็นไปตามวัฐจักรนี้ ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้น (เป็นจริง) หรือ (ไม่จริง):
พิมพ์คำว่า (แสงธรรมนำทางธรรมะนำใจ) ครับ:
สำนวนไทยที่ว่า แต่ละคนต่างมีรสนิยมแตกต่างกัน หรือไม่ตรงกัน  พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ลางเนื้อชอบลางยา):
ขนทรายเข้าวัดคือ พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ทำบุญทำกุศลโดยวิธีนำหรือหาประโยชน์เพื่อส่วนรวมมิได้ทำเพื่อตนเอง):
ผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสของความขมขื่น จะไม่รู้ว่าความหวานชื่นคืออะไร พิมพ์เป็นประโยคภาษาอังกฤษครับ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ เว้นวรรคคำด้วยครับ (He who has never tasted bitterness does not know what is sweet):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: sithiphong
« เมื่อ: ตุลาคม 27, 2012, 08:43:00 AM »

บางปะอิน..ตำนานรัก..ชายผู้สูงศักดิ์ กับ สาวชาวบ้าน
วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2555
-http://www.oknation.net/blog/nard/2012/10/26/entry-1-บางปะอิน..ตำนานรัก ชายผู้สูงศักดิ์ กับ สาวชาวบ้าน

              ไม่ได้อินกับละคร เจ้าชายในสายหมอก  ความรัก ของเจ้าชายต่างเมือง ที่มีต่อ หญิงสาวชาวบ้านธรรมดาๆ  ที่กำลังออนแอร์ อยู่ขณะนี้ แต่อย่างใด...แต่ที่นี่  บางปะอิน ...ตำนานรัก ชายผู้สูงศักดิ์  กับ หญิงสาวชาวบ้าน  ของจริง และเป็นประวัติศาสตร์ ที่หลายคน ไม่เคยรู้มาก่อน ว่า  สถานที่ที่กลายมาเป็น พระราชวัง บางปะอิน ในปัจจุบัน  มีความเป็นมาอย่างไร...ลองฟังดูครับ..สำหรับความเป็นมาของ พระราชวังบางปะอิน นั้น ตามตำนานได้กล่าวไว้พอสรุปความได้ว่า...เมื่อครั้งที่ สมเด็จพระเอกาทศรถ เสด็จประพาส ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วเรือเกิดล่มที่บริเวณ เกาะบ้านเลน อยุธยา
       
       เหตุการณ์ครั้งนั้น ทำให้ พระเอกาทศรถฯได้พบกับ “อิน” หญิงสาวชาวบ้าน ที่พอพบพาก็ถูกตาต้องใจและมีสัมพันธ์กันจนให้กำเนิดพระราชโอรส ที่ภายหลังขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่า“สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง” สถานที่แห่งนี้ จึงชื่อว่า " บาง ปะ อิน " ซึ่งในปี พ.ศ. 2175 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นในบริเวณที่เสด็จพระราชสมภพ แล้วพระราชทานชื่อว่า “วัดชุมพลนิกายาราม”นอกจากนี้ยังมีการสร้าง “พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์”ขึ้นที่มีศิลปะสถาปัตยกรรมที่สวยงาม  ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม  และเป็นแหล่งเรียนรู้  ที่คนไทยควรหาโอกาสได้ไปเยือนสักครั้ง ในชีวิต    นับแต่นั้นมาพระราชวังแห่งนี้กลายเป็นที่เสด็จประพาสเพื่อความสำราญของ พระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยา เรื่อยมา ก่อนจะถูกทิ้งร้างหลังเสียกรุงฯ  จากนั้นใน  ยุครัตนโกสินทร์  พระราชวังบางปะอิน  ได้รับการฟื้นฟูเรื่อยมาทั้งใน  สมัย รัชกาลที่ 4 และ รัชกาลที่ 5...  พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ....เป็นพระที่นั่งปราสาทโถง ที่อยู่กลางสระน้ำ  สร้างเป็นแบบปราสาทจตุรมุข พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จำลองแบบมาจากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท  ในพระบรมมหาราชวัง  สร้างเสร็จเมือปี พ.ศ. ๒๔๑๙  และพรราชทานนามว่า  "พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์" ตามนามพระที่นั่งองค์แรก ซึ่งพระเจ้าปราสาททอง  ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น ณ พระราชวังบางปะอิน แห่งนี้   ปัจจุบัน เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมรูปหล่อ รัชกาลที่ ๕  ที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖  ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าให้สร้างขึ้น

ประติมากรรม เทพีธาเลีย ซึ่งเป็นเทพีแห่งเรื่องราวความสนุกสนานของเทพปกรณัม กรีกโบราณ  ..ยืนเด่นอยู่บนราวสะพานข้ามคลอง หน้าพระที่นั่งไอยศวรรย์ทิพยอาสน์  งดงามมากหอวิฑูรทัศนา....เป็นหอสูง ยอดมน  ตั้งอยู่กลางเกาะ ในพระราชอุทยาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๔  เพื่อใช้เป็น หอส่องกล้องชมภูมิประเทศ และดูดาว หอวิฑูรทัศนา หอสูง 4 ชั้น ยอดมนตั้งโดดเด่นอยู่ ซึ่งหอวิฑูรแห่งนี้ถือเป็นหอชมวิวพระราชวังบางปะอินชั้นเยี่ยม ที่หากใครมีกำลังขาเหลือเฟือน่าจะเดินขึ้นบันไดเวียนชึ้นไปชมวิวด้านบน
       
          ที่บนหอวิฑูรฯ สามารถมองเห็นทิวทัศน์มุมสูงสวยๆงามๆของพระราชวังบางปะอินได้หลายมุม ไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรในมุมสูง หรือพระที่นั่งเวหาศจำรูญที่อยู่ใกล้ๆกับหอวิฑูรฯ ที่หากเดินจากหอวิฑูรฯไปอีกนิดก็จะถึงยังพระที่นั่งแห่งนี้ ซึ่งเป็นพระที่นั่งหลังใหญ่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนสีฉูดฉาดที่ดูโดดเด่นแปลกกว่าใคร ภายในตกแต่งด้วยศิลปะแบบจีนที่วิจิตรงดงาม พระที่นั่งเวหาศจำรูญ....เป็นพระที่นั่งสองชั้นสร้างในแบบศิลปะจีนอย่างงดงาม โดยกลุ่มพ่อค้าชาวจีนในไทยได้สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายรัชกาลที่ ๕

  พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร ...เป็นพระที่นั่งเรือนไม้สองชั้นแบบชาเลต์ของสวิต คือมีเฉลียงทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ทาสีเขียวอ่อนและเขียวแก่สลับกันทั้งองค์พระที่นั่ง  ภายในตกแต่งแบบยุโรปด้วยเครื่องเรือนแบบฝรั่งเศสสมัยพระเจ้านโปเลียนที่ ๓ เป็นชุดเดียวเข้ากันทั้งหมดทั้งพระที่นั่งอย่างงดงาม เป็นที่ประทับที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดปรานมากที่สุด  ได้เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ บางคราวถึง ๓ ครั้งต่อปี  แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๑  ขณะที่มีการดำเนินการซ่อมทาสีพระที่นั่ง ได้เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้พระที่นั่งหมดสิ้นทั้งองค์ เหลือแต่หอน้ำลักษณะคล้ายหอรบของยุโรปเท่านั้นต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๗  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต  สร้างพระที่นั่ง อุทยานภูมิเสถียร นี้ขึ้นมาใหม่ ดังที่เห็นในปัจจุบัน

<a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=7VZihGvzKp4" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=7VZihGvzKp4</a>

-http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7VZihGvzKp4#!-

<a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=7VZihGvzKp4" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=7VZihGvzKp4</a>
!

-http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7VZihGvzKp4#!-

.

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham