ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 500 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
กัน-ละ-ยา-นะ-มิด เขียนเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องว่าอย่างไรครับ:
ถ้าเราโกรธใคร ธรรมะจะเป็นหนทางผ่อนคลายความโกรธนั้นลงได้ใช่ไหม ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม ):
คุณเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า แสงธรรมนำใจ:
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า ความดีนำทาง:
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า ใต้ร่มธรรม:
ท่านจะปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อตกลงของเว็บใต้ร่มธรรมทุกประการหรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
วัฒนธรรมไทยเมื่อเห็นผู้ใหญ่ท่านจะทำความเคารพ ด้วยการไหว้ท่านก่อนเสมอใช่หรือไม่:
ใต้ร่มธรรม เป็น แค่เว็บไซต์และจินตนาการทางจิต การทำดี สำคัญที่ใจเรา เริ่มความดีที่ใจเราก่อนเสมอ พิมพ์คำว่า "เริ่มความดีที่ใจเราก่อนเสมอ":
คุณพ่อคุณแม่เปรียบดั่งพระอรหันต์ในบ้าน พิมพ์คำว่า "คุณพ่อคุณแม่ฉันรักและเคารพท่านดุจพระอรหันต์":
บุคคลที่ไปหลายๆเว็บไซต์ โดยที่สวมบทบาทเป็นหลายๆคน โดยที่ไม่รู้ว่า แท้จริงใจเราต้องการอะไร เพื่อน หรือ ชัยชนะ:
กล่าวคำดังนี้  "ขอโทษนะ":
ระหว่าง (ผู้ที่เรียนรู้ธรรมะเพื่อเอาชนะผู้อื่น) กับ (ผู้ที่เรียนรู้ธรรมะเพื่อเอาชนะตัวเอง)  ท่านจะเลือกเป็น:
หากมีคน บอกว่า เราไม่ดีเราเลว แต่ใจเรารู้ว่าไม่เป็นเช่นนั้น เราจะใช้วิธีใดจัดการกับเรื่องนี้  (โต้เถียงให้แรงกว่าที่เค้าว่ามา) หรือ (เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความดีของเราเองไม่ต้องทำอะไร):
ในโลกออนไลน์หรือโลกแห่งจิต ไม่มีใครทำอะไรเราได้ นอกเสียไปจาก (คนพาล) หรือ (ใจของเราเอง):
เคยนวดฝ่าเท้าให้ คุณพ่อคุณแม่บ้างไหม ถ้ามีโอกาส เราควรทำหรือไม่ (ควรกระทำอย่างยิ่ง หรือ ไม่ควรทำ):
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ใต้ร่มธรรมเองก็จะเป็นไปตามวัฐจักรนี้ ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้น (เป็นจริง) หรือ (ไม่จริง):
ธรรมะคือ ธรรมชาติ พิมพ์คำว่า (ธรรมะชาติ) ครับ:
ไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้น พิมพ์เป็นประโยคภาษาอังกฤษครับ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ เว้นวรรคคำด้วยครับ (It is never too late to mend):
ผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสของความขมขื่น จะไม่รู้ว่าความหวานชื่นคืออะไร พิมพ์เป็นประโยคภาษาอังกฤษครับ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ เว้นวรรคคำด้วยครับ (He who has never tasted bitterness does not know what is sweet):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: ฐิตา
« เมื่อ: กันยายน 21, 2013, 11:43:49 AM »
Om  โอม จิตยิ่งใหญ่ดั่งฟ้า ...
Tare  ตาเร ความกรุณาแผ่ไปทุกแห่งหน ...
Tuttare  ตุตตาเร สรรพชีวิตพ้นจากทุกข์ระทม ...
Ture ตูเร  สายฝนแห่งพรชโลมกาย ...
Soha โซฮา  ขอประณตน้อมแด่พระองค์ ...
ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสวนาและภาวนาเรื่อง
“ตารากับปณิธานพระโพธิสัตว์ร่วมสมัย”
และพิธีมนตราภิเษกพระโพธิสัตว์ตารา (Tara and Bodhisattva Training)
ที่ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*** วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ นี้ ***
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=504389546311511

ข้อความโดย: ฐิตา
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 03:12:43 PM »พระแม่ตารา
เสียงสวดมนต์เพราะๆแบบ นิกายวัชรยาน เพื่อทำอารมณ์ให้สงบ

พระแม่ตารา
พระแม่ตารา

ข้อความโดย: ฐิตา
« เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 01:50:04 PM »

ธรรมอำนวยพร
ขอให้.....มีจิตที่รู้ ที่ตื่น ที่เบิกบาน (พุทธะ)
ขอให้.....ทำการงานด้วยความสุข (อิทธิบาทสี่)
ขอให้.....ขจัดทุกข์ได้ด้วยปัญญา (อริยสัจสี่)
ขอให้.....มีดวงตาที่เห็นความจริง (ไตรลักษณ์)
ขอให้.....เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยไตรสิกขา (ศีล, สมาธิ, ปัญญา)


รูปประวัติศาสตร์ พระอาจารย์ใหญ่ของทิเบต...
สมเด็จองค์ดาไลลามะประทับยืนอยู่ตรงกลาง ทางขวาของพระองค์
คือสมเด็จสาเกีย ทริซิน ริมโปเช (ประมุขนิกายสาเกียปะ)
และสมเด็จซูชิกริมโปเช (อดีตประมุขนิกายญิงมาปะ)
ทางซ้ายของพระองค์คือสมเด็จแมนรี ทริซิน ริมโปเช (ประมุขนิกายพุทธเพิน/ยุงตรุงเพิน)
และสมเด็จองค์การ์มาปะ (ประมุขนิกายกาจูร์ปะ)
พระอาจารย์อาวุโสสุดในขณะนี้คือแมนรี ริมโปเช และสาเกีย ริมโปเช
สำหรับท่านสาเกีย ริมโปเช ท่านไว้ผมยาว นุ่งสบงสีขาว
สัญลักษณ์ของผู้ปฏิบัติตนเป็นโยคี (ไม่ใช่พระภิกษุ) พระอาจารย์ทั้งหลาย
มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน มีใจเปิดกว้าง
และภาวนาด้วยกันไม่ว่าท่านจะได้รับการฝึกฝนในนิกายใด

F/B สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ามด

ข้อความโดย: ฐิตา
« เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 07:59:34 PM »ขอนอบน้อมแด่พระแม่ตารา
ผู้ทรงถือกำเนิดจากดอกบัวสีทองและสีขาบ
พระหัตถ์ประดับตกแต่งไปด้วยดอกบัวอันวิจิตร
พระผู้ทรงเป็นเรือนกายแห่ง.. ทาน วิริยะ ตบะ
สันติ ขันติ และสมาธิ


ขอนอบน้อมต่อพระแม่ตาราและต่อคุณงามความดีทั้งหลาย
Homage to Tara and all the virtue

มูลนิธิ พันดารา-http://www.pinklotus.co.uk/viewnews.asp?ID=19
vajrasattva.jpg

vajrasattva6.jpg
ภาพศักดิ์สิทธิ์แห่งธรรมกาลยุขาว เก็บงานปรกโปรดสามโลก
-http://matiepoppy.multiply.com/photos/album/14/14#


*http://www.zenheart.hk/viewthread.php?tid=6956&extra=page%3D1&page=28


+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham