ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 500 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
คนที่มีจิตใจอ่อนโยนส่วนใหญ่มัก คิดถึงสิ่งใดก่อนเสมอ  ( เลือกตอบแค่ ตัวเอง กับ คนอื่น ครับผม ):
กัน-ละ-ยา-นะ-มิด เขียนเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องว่าอย่างไรครับ:
คิดว่าความดีทำยากไหม( เลือกตอบแค่ ยาก กับ ไม่ยาก ครับผม):
ชีวิตบางครั้งก็เหมือนเหรียญสองด้านใช่หรือไม่ครับบางครั้งก็หัวบางครั้งก็ก้อย( เลือกตอบแค่ ใช่ กับไม่ใช่ครับผม):
คุณเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า แสงธรรมนำใจ:
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า ใต้ร่มธรรม:
เปล่งวาจาว่าสาธุ เป็นการอนุโมทนาต่อพระสงฆ์ที่วัด หรือมีใครทำบุญแล้วมาบอกให้ทราบ ทราบแล้วยกมือขึ้น (สาธุ) กรุณาพิมพ์คำนี้ครับ  สาธุ:
ท่านจะปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อตกลงของเว็บใต้ร่มธรรมทุกประการหรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
โดยปกติชน นิ้วมือของคนเรา มีกี่นิ้ว (ตอบเป็นภาษาไทยครับ):
วัฒนธรรมไทยเมื่อเห็นผู้ใหญ่ท่านจะทำความเคารพ ด้วยการไหว้ท่านก่อนเสมอใช่หรือไม่:
ใต้ร่มธรรม เป็น แค่เว็บไซต์และจินตนาการทางจิต การทำดี สำคัญที่ใจเรา เริ่มความดีที่ใจเราก่อนเสมอ พิมพ์คำว่า "เริ่มความดีที่ใจเราก่อนเสมอ":
คุณพ่อคุณแม่เปรียบดั่งพระอรหันต์ในบ้าน พิมพ์คำว่า "คุณพ่อคุณแม่ฉันรักและเคารพท่านดุจพระอรหันต์":
หากมีคน บอกว่า เราไม่ดีเราเลว แต่ใจเรารู้ว่าไม่เป็นเช่นนั้น เราจะใช้วิธีใดจัดการกับเรื่องนี้  (โต้เถียงให้แรงกว่าที่เค้าว่ามา) หรือ (เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความดีของเราเองไม่ต้องทำอะไร):
ในโลกออนไลน์หรือโลกแห่งจิต ไม่มีใครทำอะไรเราได้ นอกเสียไปจาก (คนพาล) หรือ (ใจของเราเอง):
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ใต้ร่มธรรมเองก็จะเป็นไปตามวัฐจักรนี้ ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้น (เป็นจริง) หรือ (ไม่จริง):
ธรรมะคือ ธรรมชาติ พิมพ์คำว่า (ธรรมะชาติ) ครับ:
สำนวนไทยที่ว่า แต่ละคนต่างมีรสนิยมแตกต่างกัน หรือไม่ตรงกัน  พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ลางเนื้อชอบลางยา):
ขนทรายเข้าวัดคือ พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ทำบุญทำกุศลโดยวิธีนำหรือหาประโยชน์เพื่อส่วนรวมมิได้ทำเพื่อตนเอง):
ไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้น พิมพ์เป็นประโยคภาษาอังกฤษครับ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ เว้นวรรคคำด้วยครับ (It is never too late to mend):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: สายลมที่หวังดี
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2011, 08:59:51 PM »

 :yoyo087: ความรักใดๆ จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่ เห็นจะไม่มี
ข้อความโดย: ดอกโศก
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2011, 07:46:18 PM »

ช่างน่าเศร้าที่ความลุ่มหลงทำให้หัวใจของคนมืดบอด...
 :14:
ข้อความโดย: rain....
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2011, 05:45:41 PM »

 :19: :19: :19: :19:
  หัวใจแม่       พิมพ์เรื่องนี้
Image
แม่… ลูกเคยได้ยินมาดังนี้
ครั้งหนึ่งยังมี ชายหนุ่มผู้ลุ่มหลงในความรัก เขาสารภาพกับหญิง ผู้เป็นยอดดวงใจของเขาว่า "ข้ารักนางเพียงหญิงเดียว" หญิงนั้นชาญฉลาด พิจารณาคำพูดของเขาอย่างมีเลศนัย นางกล่าวตอบว่า "ท่านโกหก" ... ชายหนุ่มผู้งมงามต่อความงาม ตื่นตระหนกต่อคำกล่าวของนาง

เขาระล่ำระลักวิงวอน
"โปรดเถิด บอกมาซิว่า จะให้ข้าพิสูจน์อย่างไร เพื่อนางจะได้เชื่อว่า ข้ารักนางแต่หญิงเดียว"
นางผู้มีเล่ห์มายา กล่าวตอบทันทีว่า " ข้าต้องการหัวใจของมารดาเจ้า โปรดจงนำมาให้ข้าทันที"

แม่… ลูกเคยได้ยินมาดังนี้
ชายหนุ่มรีบผลุนผลันกลับบ้าน เพื่อพบมารดาชราของเขา
และบอกกับนางว่า "แม่จงให้หัวใจของแม่แก่ฉันเถิด ฉันต้องการเอาไปมอบให้กับหญิงคนรัก"

มารดามองดูบุตรชายอย่างเข้าใจ นางกล่าวว่า "หัวใจแม่สำคัญต่อชีวิตลูกมากนักหรือ?"
"สำคัญที่สุด ฉันจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร ถ้าปราศจากความรักจากนาง" บุตรชายตอบ
หญิงชราเชิดหน้ายื่นอกให้บุตรชาย จาบจ้วงทะลวงดาบและควักดวงใจของนางออกมา แลสิ้นใจ

ชายหนุ่มปิติยินดี ถือ "หัวใจมารดา" ไว้ในมือ ระหว่างที่เขาวิ่งจากบ้านไปสู่หญิงคนรัก
จักเป็นด้วยเหตุใดไม่ปรากฏ เขาวิ่งพลาดถลำตกจากหน้าผา ไปแน่นิ่งอยู่กับแง่หิน
แลทันใดนั้น หัวใจมารดาในมือของเขา ก็ตะโกนขึ้นสุดเสียง
" ช่ ว ย ด้ ว ย ช่ ว ย ด้ ว ย ใ ค ร ก็ ไ ด้ โ ป ร ด ช่ ว ย ลู ก ข อ ง ข้ า ที "

-------------------------------------------------
เรื่อง : ฝากไว้ใต้หมอน โดย สันติ เศวตวิมล
http://www.carefor.org/content/view/29/2/

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham