กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
บทความ (Blog) / Wisdom
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々होशདང一རພຊຍ๛ เมื่อ เมื่อวานนี้ เวลา 11:32:42 PM »


ในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด ปัญญาประเสริฐสุด

นอกจากดินแดนแห่งแสงสงบสุขตลอดกาลที่ซึ่ง[พระพุทธะ]อาศัยทุกอาณาจักรคือสถานที่แห่งความทุกข์ ถ้าพวกเราออกจากอาณาจักร[ของพระพุทธะ]แห่งการรู้แจ้งดั้งเดิม พวกเราสามารถพบความสุขอะไร ? อาตมาเชื่อว่าการนับถือเมียวโฮ - เร็ง - เง-เคียว ซึ่งรับประกัน ความสงบสุขและความปลอดภัยในชาตินี้และสิ่งแวดล้อมดีในชาติหน้า คือเกียรติยศเดียวพึงแสวงหาในชาตินี้และคือข้อแนะนำเพื่อดำรงไว้ซึ่งการรู้แจ้งในอนาคต จงสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวอย่างแน่วแน่และสนับสนุนให้ผู้อื่นทำตาม สิ่งนี้จะยังคงเป็นความทรงจำเดียวของท่านในชาติปัจจุบันนี้ที่เป็นมนุษย์ นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว

บนพื้นฐานกรรมสัมพันธ์ลึกซึ้ง พวกเราเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้และพวกเราสามารถพบศาสนาพุทธแท้ ซึ่งยากอย่างยิ่งที่จะได้พบ ดังนั้น แทนที่จะไล่ตามชื่อเสียงทางโลกและทรัพย์สมบัติ ซึ่งสามารถหายไปชั่วกะพริบตา พวกเราควรจะเอาชีวิตของพวกเราเป็นเดิมพันและทุ่มเทความพยายามสุดความสามารถในการทำชะคุบุขุ เพื่อที่พวกเราสามารถบรรลุการรู้แจ้ง-ความสุขสมบูรณ์ที่ต่อเนื่อง 3 ชาติ2
บทความ (Blog) / ยามทุกข์
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々होशདང一རພຊຍ๛ เมื่อ เมื่อวานนี้ เวลา 09:46:10 PM »


ยามทุกข์ แสนทุกข์ แต่ถ้ามีความเข้าใจธรรม ขณะนั้น จะไม่ทุกข์เมื่อเข้าใจว่าสิ่งนั้นเกิดตามเหตุตามปัจจัย ไม่ใช่ใครไปทำให้เกิดเลย แล้วก็ดับแล้ว ไม่เหลือ

การสนทนาธรรม เป็นมงคล เพราะเหตุว่า ทำให้มีความเข้าใจ มีความชัดเจน มีการสอบถามทุกเรื่องที่เป็นความถูกต้อง จะได้รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด

3


<a href="http://youtu.be/bWubvmMDqms" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/bWubvmMDqms</a>


ฟังบทสวดมนต์จากยูทูปไปพร้อมกันน่ะครับถ่ายภาพโดย....กัลยาคอมพิวเตอร์เสียนั่งซ่อมทั้งวันเลย


สวัสดีครับกัลยาณมิตรทุก ๆ ท่าน และแล้วก็มาถึงโค้งสุดท้ายของเทศกาลกิน เจ ประจำปี 2561 แล้วครับ วันและเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินระหว่างโค้งสุดท้ายผมกำลังทำอะไรอยู่เหรอ ? คำตอบหลายวันมานี้ผมไม่ได้พูดกับใครเลย(สำรวมและระวังให้มากที่สุดครับ)วัน พฤหัส ที่ 18 ตุลาคม 2561 เป็นวันออก เจ ครับ ณ. บัดนี้ จึงถือได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับช่วงระหว่างกิน เจ เราต้องสำรวมอย่างเคร่งครัดสิ่งที่มากระทบเรามีมากมาย ปากต้องไม่พูดอะไรถ้าจะพูดต้องพูดแต่สิ่งดี ๆ หูจะฟังอะไรฟังแล้วต้องคิดแยกแยะให้ถูกระยะหลังนี้ผมถ่ายภาพเกี่ยวกับเทศกาลกิน เจ มาได้น้อยมากและก็อย่างที่ผมเคยเกริ่น ๆ เอาไว้ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลกิน เจ มีมากมายหลายตำนาน แต่ก็ยังไม่มีใครมากนักที่เขียนเรื่องราวประสบการณ์จากการที่ได้ถือศีล เจ เดี๋ยวผมจะเข้านอนแล้วครับ

หัวข้อธรรม......เมื่อบุคคลใส่ใจโดยแยบคาย(โยนิโสมนสิการ)กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ย่อมจะเสื่อมไป โยนิโส มนสิกโรโต อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ(เอกนิบาต ๒๐/๑๒)

พุทธวจน.......ราหุล ! เมื่อเธอกระทำกรรมใดด้วยกายอยู่พึงพิจรณากรรมนั้นว่ากายกรรมที่เรากำลังกระทำอยู่นี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ ราหุล ! ถ้าเธอพิจารณารู้สึกดีดังนั้นไซร้เธอเพิ่งเลิกละกายกรรมชนิดนั้นเสีย ราหุล ! ถ้าเธอพิจารณาอยู่ดังนี้ว่ากายกรรมที่เรากำลังทำอยู่นี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมอันเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ราหุล ! เธอพึ่งเร่งการกระทำกายกรรมชนิดนั้น


一心念佛,放下萬緣即布施。一心念佛,伏諸煩惱即持戒。一心念佛,無諍無求即忍辱。一心念佛 不稍夾雜即精進。一心念佛,妄念不起即禪定。一心念佛,信願往生即智慧 一心念佛,放下萬緣即布施。一心念佛,伏諸煩惱即持戒。一心念佛,無諍無求即忍辱。一心念佛 不稍夾雜即精進。一心念佛,妄念不起即禪定。一心念佛,信願往生即智慧。一心念佛,放下萬緣即布施。一心念佛,伏諸煩惱即持戒。一心念佛,無諍無求即忍辱。一心念佛 不稍夾雜即精進。一心念佛,妄念不起即禪定。一心念佛,信願往生即智慧。一心念佛,放下萬緣即布施。一心念佛,伏諸煩惱即持戒。一心念佛,無諍無求即忍辱。一心念佛 不稍夾雜即精進。一心念佛,妄念不起即禪定。一心念佛,信願往生即智慧。一心念佛,放下萬緣即布施。一心念佛,伏諸煩惱即持戒。一心念佛,無諍無求即忍辱。一心念佛 不稍夾雜即精進。一心念佛,妄念不起即禪定。一心念佛,信願往生即智慧。一心念佛,放下萬緣即布施。一心念佛,伏諸煩惱即持戒。一心念佛,無諍無求即忍辱。一心念佛 不稍夾雜即精進。一心念佛,妄念不起即禪定。一心念佛,信願往生即智慧。一心念佛,放下萬緣即布施。一心念佛,伏諸煩惱即持戒。一心念佛,無諍無求即忍辱。一心念佛 不稍夾雜即精進。一心念佛,妄念不起即禪定。一心念佛,信願往生即智慧。一心念佛,放下萬緣即布施。一心念佛,伏諸煩惱即持戒。一心念佛,無諍無求即忍辱。一心念佛 不稍夾雜即精進。一心念佛,妄念不起即禪定。一心念佛,信願往生即智慧。一心念佛,放下萬緣即布施。一心念佛,伏諸煩惱即持戒。一心念佛,無諍無求即忍辱。一心念佛 不稍夾雜即精進。一心念佛,妄念不起即禪定。一心念佛,信願往生即智慧。一心念佛,放下萬緣即布施。一心念佛,伏諸煩惱即持戒。一心念佛,無諍無求即忍辱。一心念佛 不稍夾雜即精進。一心念佛,妄念不起即禪定。一心念佛,信願往生即智慧。一心念佛,放下萬緣即布施。一心念佛,伏諸煩惱即持戒。一心念佛,無諍無求即忍辱。一心念佛 不稍夾雜即精進。一心念佛,妄念不起即禪定。一心念佛,信願往生即智慧。一心念佛,放下萬緣即布施。一心念佛,伏諸煩惱即持戒。一心念佛,無諍無求即忍辱。一心念佛 不稍夾雜即精進。一心念佛,妄念不起即禪定。一心念佛,信願往生即智慧。一心念佛,放下萬緣即布施。一心念佛,伏諸煩惱即持戒。一心念佛,無諍無求即忍辱。一心念佛 不稍夾雜即精進。一心念佛,妄念不起即禪定。一心念佛,信願往生即智慧 一心念佛,放下萬緣即布施。一心念佛,伏諸煩惱即持戒。一心念佛,無諍無求即忍辱。一心念佛 不稍夾雜即精進。一心念佛,妄念不起即禪定。一心念佛,信願往生即智慧。一心念佛,放下萬緣即布施。一心念佛,伏諸煩惱即持戒。一心念佛,無諍無求即忍辱。一心念佛 不稍夾雜即精進。一心念佛,妄念不起即禪定。一心念佛,信願往生即智慧。一心念佛,放下萬緣即布施。一心念佛,伏諸煩惱即持戒。一心念佛,無諍無求即忍辱。一心念佛 不稍夾雜即精進。一心念佛,妄念不起即禪定。一心念佛,信願往生即智慧。
南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛

南無阿彌陀佛(華藏版)


<a href="http://youtu.be/q-XYmVlXueg" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/q-XYmVlXueg</a>
4

ยังอยู่ในความทรงจำสำหรับเทศกาล(กินเจ)ปี 2561 ถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นไปแล้วนำภาพไฮไลท์มาฝาก Post รูปไม่ใช่เรื่อง่าย ๆ เลย


มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ......................
<a href="http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw</a>

<a href="http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE</a>

http://picture.in.th/id/b764b74eb26dddd73488386bcf301be9

http://picture.in.th/id/9c844d98be74dbdaec0c470f3a88173b
5ถนนจากที่เคยคึกคักก็โล่งทันตาเห็น วันนี้คือวัน พฤหัส 18 ตุลาคม 2561 สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วสำหรับเทศกาลกินเจปี 2561ก็ยังต้อง(ทานเจ)อีก 1 มื้อคือ มื้อเช้าหลังจากนั้นใครจะ(ทานเจ)ต่อไปหรือไม่ก็แล้วแต่อัทยาศัยของแต่ละคน


มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ......................

<a href="http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw</a>

<a href="http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE</a>
6

วันสุดท้ายจะเรียกว่านับถอยหลังอีกไม่ถึง 10 ชัว่โมงกลับสู่ภาวะปกติก็ได้วันนี้คือวัน พฤหัส 18 ตุลาคม 2561 ออก(เจ)แล้วส่งเสด็จพระพุทธและเทพยดาเจ้ากลับสู่พุทธภูมิแล้วก็ยังต้อง(ทานเจ)อีก 1 มื้อคือ มื้อเช้าหลังจากนั้นใครจะ(ทานเจ)ต่อไปหรือไม่ก็แล้วแต่อัทยาศัยของแต่ละคน


ไป Relax ที่ Paragon เดี๋ยวค่อยมาสรุปเหตุการณ์เทศกาล(กินเจ)ต่อ

มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ......................

<a href="http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw</a>

<a href="http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE</a>
7
วันนี้คือวัน พฤหัส 18 ตุลาคม 2561 เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงออก(เจ)แล้วส่งเสด็จพระพุทธและเทพยดาเจ้ากลับสู่พุทธภูมิแล้วก็ยังต้อง(ทานเจ)อีก 1 มื้อคือ มื้อเช้าหลังจากนั้นใครจะ(ทานเจ)ต่อไปหรือไม่ก็แล้วแต่อัทยาศัยของแต่ละคน


วันหนึ่ง ๆ ทุกท่านก็แสวงหาความเพลิดเพลินยินดี ไม่ว่าจะเป็นความเพลิดเพลินยินดี ในธิดา ในบุตร ในทรัพย์ ในการเล่น ในการฟ้อน การขับประโคมดนตรีต่างๆ แต่ว่าความยินดีนั้นๆทั้งหมด ยังสัตว์ให้ตกไปในสังสารวัฏฏ์ แล้วเสวยทุกข์โดยแท้ ต่างกับความยินดีของผู้แสดงธรรมก็ดี ผู้ฟังธรรมก็ดี ผู้กล่าวสอนธรรมก็ดี ความยินดีในธรรมเห็นปานนี้แหละ ประเสริฐกว่าความยินดีทั้งปวง


เรื่องของอกุศลในวันหนึ่ง ๆ เช่นเดียวกับเรื่องของกุศล คือ เป็นเรื่องที่ละเอียดมาก แล้วแต่ละท่านจะไม่เห็นการสะสมของอกุศลแต่ละขณะ ทั้งทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ว่า ค่อยๆเพิ่มขึ้นและสะสมปรุงแต่งทำให้มีอกุศลจิตที่วิจิตร ที่ทำให้เกิดการกระทำทางกาย ทางวาจา ที่ต่างกันออกไปในวันหนึ่งๆ มากสักแค่ไหน แต่พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียด ทรงชี้ให้เห็นอกุศล ซึ่งในขณะที่จิตเป็นอกุศลจะมีการกระทำทางกายและวาจาอย่างไรบ้าง ซึ่งต่างกับขณะที่เป็น กุศล


มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ......................

<a href="http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw</a>

<a href="http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE</a>
8


ห้องล้างรูป....http://www.tairomdham.net/index.php/topic,14760.0.html

Photo by......होशདངພວན2017


วันสุดท้ายแต่ว่าไม่ท้ายสุดจะเรียกว่านับถอยหลังอีกไม่ถึง 24 ชัว่โมงกลับสู่ภาวะปกติก็ได้วันนี้คือวัน พุธ 17 ตุลาคม 2561 เหลือเวลาอีก 1 วันและวันพรุ่งนี้ พฤหัส 18 ตุลาคม 2561 ออก(เจ)แล้วส่งเสด็จพระพุทธและเทพยดาเจ้ากลับสู่พุทธภูมิแล้วก็ยังต้อง(ทานเจ)อีก 1 มื้อคือ มื้อเช้าหลังจากนั้นใครจะ(ทานเจ)ต่อไปหรือไม่ก็แล้วแต่อัทยาศัยของแต่ละคน


เวลาที่กุศลจิตเกิด สภาพของจิตผ่องใส ไม่มีความเดือดร้อนด้วยความโกรธ ความขุ่นเคืองใจ ไม่มีการที่จะขาดความเมตตาในบุคคลอื่น จะเห็นได้ว่าจิตที่ผ่องใสเป็นกุศลนั้นไม่เป็นโทษเป็นภัย เพราะฉะนั้น ก็รู้ได้ว่า ด้วยจิตที่ไม่เป็นโทษเป็นภัยเป็นเหตุ ย่อมจะไม่เป็นผลให้เกิดโทษภัยขึ้นได้ เพราะฉะนั้น กุศลทั้งหลายมีวิบากที่เป็นสุข ไม่ใช่นำมาซึ่งวิบากที่เป็นทุกข์


เรื่องของจิตใจก็เป็นเรื่องที่ละเอียดจริง ๆ ว่า การขัดเกลากิเลสไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ต้องเป็นเรื่องพิจารณาสภาพของจิตโดยละเอียดจริง ๆ พร้อมทั้งเหตุผลด้วยว่า กุศลต้องเป็นกุศล แต่ถ้าขณะใดมีอย่างอื่นเกิดแทรก ขณะนั้นก็เป็น อกุศล


มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ......................

<a href="http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw</a>

<a href="http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE</a>
9


ห้องล้างรูป....http://www.tairomdham.net/index.php/topic,14760.0.html

Photo by......होशདངພວན2017


มาถึงวันสุดท้ายแต่ว่าไม่ท้ายสุดจะเรียกว่านับถอยหลังอีกไม่ถึง 24 ชัว่โมงกลับสู่ภาวะปกติก็ได้วันนี้คือวัน พุธ 17 ตุลาคม 2561 เหลือเวลาอีก 1 วันและวันพรุ่งนี้ พฤหัส 18 ตุลาคม 2561 ออก(เจ)แล้วส่งเสด็จพระพุทธและเทพยดาเจ้ากลับสู่พุทธภูมิ


ชีวิตข้างหน้าอีกยาวไกลชาตินี้สั้นมาก เพราะฉะนั้นชาติหน้าจะเป็นอย่างไรก็ต้องมาจากสิ่งที่กำลังเป็นไปในขณะนี้ในชาตินี้


มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ......................

<a href="http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw</a>

<a href="http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE</a>
10

ถ่ายภาพโดย..... होशདངພວན2017

Post บรรยากาศโดยทั่วไปยังไม่ได้ Post เกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ วันนี้(17 ตุลาคม 2561)สรุปกิจกรรมทำวัตรเย็นในช่วง 19.30 น.จนถึงวันสุดท้ายรูปภาพในแต่ละวันจะไม่ซ้ำกันเดี๋ยวจะมีไฮไลท์สรุปแต่ละวัน

ไว้ต้องสรุปกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่วันต้น ๆ จนถึงวันสุดท้ายใกล้ล่ะ ๆ ผม Post ตั้งแต่ก่อนเข้าเทศกาลจริง ๆ ซ่ะอีกวันละ 5 รูปบ้าง - มากกว่า 5 รูปบ้างแล้วแต่เหตุการณ์จะพาไปฝนฟ้าก็ตกบ้างไม่ตกบ้างในเขตกรุงเทพ ฯ


มาถึงปลายทางแล้ว 2 วันสุดท้ายจะเรียกว่านับถอยหลังสู่ภาวะปกติก็ได้วันนี้คือวัน พุธ 17 ตุลาคม 2561 เหลือเวลาอีก 2 วัน วัน พฤหัส 18 ตุลาคม 2561 ออก(เจ)แล้วส่งเสด็จพระพุทธและเทพยดาเจ้ากลับสู่พุทธภูมิ

ธรรม คือ สิ่งที่มีจริงไม่ใช่เรา{คนที่มั่นคงในธรรม}ไม่ประมาทในกุศลแม้เพียงเล็กน้อย อวิชชา ความไม่รู้มีจริงเป็น{ธรรม}

มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ......................

<a href="http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw</a>

<a href="http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE</a>
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham