ใต้ร่มธรรม

แสงธรรมนำใจ => ดอกบัวโพธิสัตว์ => มหายาน => ข้อความที่เริ่มโดย: มดเอ๊กซ ที่ ธันวาคม 28, 2016, 01:51:55 AM

หัวข้อ: มหาสุขาวดีวยูหสูตร อมิตายุสสูตร หรือ มหาอมิตายุสยูตร (แปลไทย)
เริ่มหัวข้อโดย: มดเอ๊กซ ที่ ธันวาคม 28, 2016, 01:51:55 AM
(http://namoamitabha.ws/resources/_wsb_919x574_AmitabhaBuddhaAndBodhisattvasArriveToBringPureLandPractitionersMindToPureLand3.jpg)

https://www.youtube.com/v/eRrAxIlE5ws

https://www.youtube.com/v/4N9y-jt6WlY


เพิ่มเติม https://www.youtube.com/channel/UCY7vkWIkzPl0ghS5YYMJT9Q/videos (https://www.youtube.com/channel/UCY7vkWIkzPl0ghS5YYMJT9Q/videos)

https://www.youtube.com/channel/UCGSJOkptDbXyllitWZFZMdw/videos (https://www.youtube.com/channel/UCGSJOkptDbXyllitWZFZMdw/videos)


(https://www.buddhistdoor.net/upload/article/1769/5bbcd274a7b6498a36023744ae842309.jpg)

มหาสุขาวตีวยูหสูตร 佛說大乘無量壽莊嚴清浄平等覺經

萬佛嵗府 仙佛寺 釋聖傑譯
พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก วัดเทพพุทธาราม
แปลจากจีนพากย์สู่ไทยพากย์
พ.ศ. ๒๕๕๑

บทนำ

มหาสุขาวตีวยูหสูตร หรืออมิตายุสสูตร หรือมหาอมิตายุสยูตรนี้ เป็นหนึ่งในสูตรสำคัญของนิกายมหายานสำนักสุขาวตี (淨土宗) และเป็นหนึ่งใน ๕ คัมภีร์หลักของสำนักนี้ ที่ภายในกล่าวถึงบุพชาติ ของพระอมิตาภอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า (อีกพระนามคือ อมิตายุสะ) เมื่อเสวยพระชาติเป็นภิกษุชื่อธรรมกร แล้วได้ประกาศปณิธานที่ยิ่งใหญ่เพื่อโปรดสรรพสัตว์ไว้ ๔๘ ประการ

อนึ่ง พระสูตรนี้ได้มีการแปลสู่ภาษาจีนถึง ๑๒ สำนวนในหลายสมัย เมื่อมาถึงปัจจุบันคงเหลือไว้เพียง ๕ สำนวนคือ

(๑)無量壽清浄平等覺經 แปลโดยพระโลกเกษมมหาเถระ(Lokaksema)เป็นชาวแคว้นตุขาราหรือง้วยสี(月氏) ในยุคฮั่น (漢) ราวพ.ศ.๗๑๙-๗๓๒
(๒)無量壽經 แปลโดยพระสังฆวรมันมหาเถระ ในยุคเว่ย(魏) ปี พ.ศ.๗๙๕,
(๓) 佛說諸佛阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經 แปลโดยอุบาสกจีเหลียน ในยุคอู๋(吳) ราวปี พ.ศ. ๗๖๕-๘๒๓
(๔) 佛說大乘無量壽莊嚴經 แปลโดยพระธรรมภัทรมหาเถระ ราชวงศ์ซ่ง(宋)  ราวปี พ.ศ.๙๖๓-๑๐๒๒ และ
(๕) 無量壽如來會 แปลโดย พระโพธิรุจิมหาเถระ ในสมัยราชวงศ์ถัง(唐)  ราวปี พ.ศ.๑๑๖๑-๑๔๕๐ ซึ่งอยู่ในผูกที่ ๑๗ ของคัมภีร์มหารัตนกูฏสูตร(大寶積經)
สำหรับพระสูตรชื่อ 佛說大乘無量壽莊嚴清浄平等覺經 ฉบับนี้ อุบาสก 夏蓮居 (พ.ศ.๒๔๒๗ – ๒๕๐๘) เป็นบุคคลในราชวงศ์ชิง(清)  พร้อมด้วยนักปราชญ์อีก ๒ ท่าน ได้ชำระพระสูตรทั้ง ๕ ฉบับข้างต้นให้บริสุทธิ์หมดจดและชัดเจนยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่ลิ้งค์ข้างล่าง http://www.mahaparamita.com/wp-content/uploads/MahasukowateeWayuha(Edited).pdf (http://www.mahaparamita.com/wp-content/uploads/MahasukowateeWayuha(Edited).pdf)

จาก http://www.mahaparamita.com/tag/ (http://www.mahaparamita.com/tag/) มหาสุขาวดีวยูหสูตร/