ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 500 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
ระหว่างความดีกับความไม่ดี เราจะเลือกทำสิ่งใดจึงจะสามารถบรรลุธรรมได้จริง ( เลือกตอบแค่ ความดี กับ ความไม่ดี ครับผม):
คนที่มีจิตใจอ่อนโยนส่วนใหญ่มัก คิดถึงสิ่งใดก่อนเสมอ  ( เลือกตอบแค่ ตัวเอง กับ คนอื่น ครับผม ):
ถ้าเราโกรธใคร ธรรมะจะเป็นหนทางผ่อนคลายความโกรธนั้นลงได้ใช่ไหม ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม ):
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า แสงธรรมนำใจ:
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า ความดีนำทาง:
เปล่งวาจาว่าสาธุ เป็นการอนุโมทนาต่อพระสงฆ์ที่วัด หรือมีใครทำบุญแล้วมาบอกให้ทราบ ทราบแล้วยกมือขึ้น (สาธุ) กรุณาพิมพ์คำนี้ครับ  สาธุ:
เว็บใต้ร่มธรรมเป็นเว็บเล็กๆในโลกออนไลน์ใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
โดยปกติชน นิ้วมือของคนเรา มีกี่นิ้ว (ตอบเป็นภาษาไทยครับ):
ใต้ร่มธรรม เป็น แค่เว็บไซต์และจินตนาการทางจิต การทำดี สำคัญที่ใจเรา เริ่มความดีที่ใจเราก่อนเสมอ พิมพ์คำว่า "เริ่มความดีที่ใจเราก่อนเสมอ":
คุณพ่อคุณแม่เปรียบดั่งพระอรหันต์ในบ้าน พิมพ์คำว่า "คุณพ่อคุณแม่ฉันรักและเคารพท่านดุจพระอรหันต์":
เมื่อให้ท่านเลือก ระหว่าง (หนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งที่เรารัก) กับ (มิตรแท้ที่รักเรา) คุณจะะเลือก:
บุคคลที่ไปหลายๆเว็บไซต์ โดยที่สวมบทบาทเป็นหลายๆคน โดยที่ไม่รู้ว่า แท้จริงใจเราต้องการอะไร เพื่อน หรือ ชัยชนะ:
กล่าวคำดังนี้  "ขอโทษนะ":
ระหว่าง (ผู้ที่เรียนรู้ธรรมะเพื่อเอาชนะผู้อื่น) กับ (ผู้ที่เรียนรู้ธรรมะเพื่อเอาชนะตัวเอง)  ท่านจะเลือกเป็น:
กล่าวคำดังนี้  "ให้อภัยนะ":
ในโลกออนไลน์หรือโลกแห่งจิต ไม่มีใครทำอะไรเราได้ นอกเสียไปจาก (คนพาล) หรือ (ใจของเราเอง):
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ใต้ร่มธรรมเองก็จะเป็นไปตามวัฐจักรนี้ ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้น (เป็นจริง) หรือ (ไม่จริง):
พิมพ์คำว่า (แสงธรรมนำทางธรรมะนำใจ) ครับ:
สำนวนไทยที่ว่า แต่ละคนต่างมีรสนิยมแตกต่างกัน หรือไม่ตรงกัน  พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ลางเนื้อชอบลางยา):
ขนทรายเข้าวัดคือ พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ทำบุญทำกุศลโดยวิธีนำหรือหาประโยชน์เพื่อส่วนรวมมิได้ทำเพื่อตนเอง):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: มดเอ๊กซ
« เมื่อ: ธันวาคม 28, 2016, 01:51:55 AM »<a href="https://www.youtube.com/v/eRrAxIlE5ws" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/eRrAxIlE5ws</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/4N9y-jt6WlY" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/4N9y-jt6WlY</a>


เพิ่มเติม https://www.youtube.com/channel/UCY7vkWIkzPl0ghS5YYMJT9Q/videos

https://www.youtube.com/channel/UCGSJOkptDbXyllitWZFZMdw/videos
มหาสุขาวตีวยูหสูตร 佛說大乘無量壽莊嚴清浄平等覺經

萬佛嵗府 仙佛寺 釋聖傑譯
พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก วัดเทพพุทธาราม
แปลจากจีนพากย์สู่ไทยพากย์
พ.ศ. ๒๕๕๑

บทนำ

มหาสุขาวตีวยูหสูตร หรืออมิตายุสสูตร หรือมหาอมิตายุสยูตรนี้ เป็นหนึ่งในสูตรสำคัญของนิกายมหายานสำนักสุขาวตี (淨土宗) และเป็นหนึ่งใน ๕ คัมภีร์หลักของสำนักนี้ ที่ภายในกล่าวถึงบุพชาติ ของพระอมิตาภอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า (อีกพระนามคือ อมิตายุสะ) เมื่อเสวยพระชาติเป็นภิกษุชื่อธรรมกร แล้วได้ประกาศปณิธานที่ยิ่งใหญ่เพื่อโปรดสรรพสัตว์ไว้ ๔๘ ประการ

อนึ่ง พระสูตรนี้ได้มีการแปลสู่ภาษาจีนถึง ๑๒ สำนวนในหลายสมัย เมื่อมาถึงปัจจุบันคงเหลือไว้เพียง ๕ สำนวนคือ

(๑)無量壽清浄平等覺經 แปลโดยพระโลกเกษมมหาเถระ(Lokaksema)เป็นชาวแคว้นตุขาราหรือง้วยสี(月氏) ในยุคฮั่น (漢) ราวพ.ศ.๗๑๙-๗๓๒
(๒)無量壽經 แปลโดยพระสังฆวรมันมหาเถระ ในยุคเว่ย(魏) ปี พ.ศ.๗๙๕,
(๓) 佛說諸佛阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經 แปลโดยอุบาสกจีเหลียน ในยุคอู๋(吳) ราวปี พ.ศ. ๗๖๕-๘๒๓
(๔) 佛說大乘無量壽莊嚴經 แปลโดยพระธรรมภัทรมหาเถระ ราชวงศ์ซ่ง(宋)  ราวปี พ.ศ.๙๖๓-๑๐๒๒ และ
(๕) 無量壽如來會 แปลโดย พระโพธิรุจิมหาเถระ ในสมัยราชวงศ์ถัง(唐)  ราวปี พ.ศ.๑๑๖๑-๑๔๕๐ ซึ่งอยู่ในผูกที่ ๑๗ ของคัมภีร์มหารัตนกูฏสูตร(大寶積經)
สำหรับพระสูตรชื่อ 佛說大乘無量壽莊嚴清浄平等覺經 ฉบับนี้ อุบาสก 夏蓮居 (พ.ศ.๒๔๒๗ – ๒๕๐๘) เป็นบุคคลในราชวงศ์ชิง(清)  พร้อมด้วยนักปราชญ์อีก ๒ ท่าน ได้ชำระพระสูตรทั้ง ๕ ฉบับข้างต้นให้บริสุทธิ์หมดจดและชัดเจนยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่ลิ้งค์ข้างล่าง http://www.mahaparamita.com/wp-content/uploads/MahasukowateeWayuha(Edited).pdf

จาก http://www.mahaparamita.com/tag/ มหาสุขาวดีวยูหสูตร/

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham