กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
บทความ (Blog) / ภาพคลาสสิค
« กระทู้ล่าสุด โดย होशདངພວན2017 เมื่อ วันนี้ เวลา 01:01:41 AM »


คลาสสิค
2
บทความ (Blog) / อัญมณีแห่งอดีตกาล
« กระทู้ล่าสุด โดย होशདངພວན2017 เมื่อ เมื่อวานนี้ เวลา 09:42:41 PM »
3
บทความ (Blog) / Wat Saket Bangkok
« กระทู้ล่าสุด โดย होशདངພວན2017 เมื่อ เมื่อวานนี้ เวลา 09:21:26 PM »


<a href="http://youtu.be/qktflmS42wE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/qktflmS42wE</a>


http://2017th.wordpress.com

ถ่ายทำวีดีโอโดย.....होशདངພວན2017
4
บทความ (Blog) / กุศล
« กระทู้ล่าสุด โดย होशདངພວན2017 เมื่อ เมื่อวานนี้ เวลา 08:31:46 PM »

กุศลความดี ทั้งหมด ควรกระทำ ไม่ควรเว้นแล้วสำหรับวันนี้ มีกุศลอะไรที่ตนเองเว้นหรือเปล่าเล็ก ๆ น้อย ๆ ขณะใดก็ตามที่กุศลไม่เกิด อกุศลก็เกิด จะเห็นได้ว่า เพราะไม่รู้ จึงไม่บำเพ็ญกุศลใครก็ตามที่เคารพในกุศล ขณะนั้น ก็จะค่อย ๆ ขจัดความไม่รู้ ความติดข้องและความเห็นผิดได้

ต้องเจริญกุศลทุกประการ(สัพพสัมภารภาวนา)เพราะขณะใดที่กุศลไม่เกิด อกุศล ก็เกิด ต้องเจริญด้วยความเคารพในกุศล(สักกัจจภาวนา)และต้องอาศัยกาลเวลาที่ยาวนาน(จิรกาลภาวนา)และก็คือ เดี๋ยวนี้ตามเหตุปัจจัย เช่น ก่อนจะถึงวันนี้ ไม่ได้ฟังพระธรรม แต่เมื่อฟังแล้ว เห็นประโยชน์ก็ไม่ทอดทิ้ง ต้องฟังต้องศึกษาต่อไป(ก็เป็นนิรันตรภาวนา)

ความเข้าใจธรรม นำไปสู่กุศลทุกประการ ซึ่งคฤหัสถ์ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นในเพศของคฤหัสถ์ที่จะอนุเคราะห์พระพุทธศาสนาได้ ในขณะเดียวกันฝ่ายพระภิกษุที่เข้าใจ ก็ทำกิจของพระภิกษุเพิ่มขึ้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้น จึงมีพุทธบริษัทที่เป็นพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกา


5
บทความ (Blog) / บุญคือความดี
« กระทู้ล่าสุด โดย होशདངພວན2017 เมื่อ เมื่อวานนี้ เวลา 08:23:41 PM »บุญคือความดี ทำได้ทุกวันอะไรก็ได้ เล็กๆน้อย ๆ นิด ๆ หน่อย ๆ ที่เป็นความดี เป็นบุญ ทั้งหมด วันนี้ มีเวลาที่จะทำบุญได้ตั้งเยอะแยะ ถ้าเข้าใจ

ถ้าไม่ได้ทำความดี ก็บาปแล้วทั้งนั้น แล้วก็ยังทำบาปใหญ่อีก คือ ทำลายพระพุทธศาสนา ด้วยความที่เข้าใจผิด คิดว่าบาปเป็นบุญ เพราะฉะนั้น ก็เป็นการเพิ่มโทษให้กับชีวิตในแต่ละวัน


[/center]
6
บทความ (Blog) / เก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็เก่า
« กระทู้ล่าสุด โดย होशདངພວན2017 เมื่อ เมื่อวานนี้ เวลา 08:04:59 PM »


เก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็เก่า
7
บทความ (Blog) / ภาพคลาสสิคความงดงามแห่งอดีต
« กระทู้ล่าสุด โดย होशདངພວན2017 เมื่อ เมื่อวานนี้ เวลา 04:35:21 PM »


Scan By.....होशདངພວན2017.....ภาพถ่ายจากภาพยต์ไทยจำชื่อเรื่องไม่ได้ล่ะ
8
บทความ (Blog) / ภาพคลาสสิคความงดงามแห่งอดีต
« กระทู้ล่าสุด โดย होशདངພວན2017 เมื่อ เมื่อวานนี้ เวลา 04:30:31 PM »


Scan By.....होशདངພວན2017
9
บทความ (Blog) / สิ่งของคลาสสิคความงดงามแห่งอดีต
« กระทู้ล่าสุด โดย होशདངພວན2017 เมื่อ เมื่อวานนี้ เวลา 02:01:24 AM »ความงดงามแห่งอดีต
10
บทความ (Blog) / Child Classic
« กระทู้ล่าสุด โดย होशདངພວན2017 เมื่อ เมื่อวานนี้ เวลา 01:48:52 AM »Classic
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham