ใต้ร่มธรรม

แสงธรรมนำใจ => ใต้ร่มบารมี สดุดีราชัน => ข้อความที่เริ่มโดย: มดเอ๊กซ ที่ ธันวาคม 17, 2016, 01:39:25 AM

หัวข้อ: ตอบโจทย์ : "ศาสตร์พระราชา" กลางใจราษฎร์ จาก "เจ้าพระยา" สู่ "ภูฏาน"
เริ่มหัวข้อโดย: มดเอ๊กซ ที่ ธันวาคม 17, 2016, 01:39:25 AM
(https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/gallery/1/Ch/MY/1ChMYrTMiUsk-default.jpg)

(https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/gallery/1/Ch/N5/1ChN5oF7bNCM-default.jpg)

(https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/gallery/1/Ch/MY/1ChMYwaOGl5I-default.jpg)

(https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/gallery/1/Ch/N5/1ChN5t2ppsy2-default.jpg)

ดำเนินรายการโดย : คุณณัฏฐา โกมลวาทิน

ผู้ร่วมรายการ :

1. คุณโซนัม ลุนดุบ นักเรียนจากประเทศภูฏาน /ทายาทที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์ด้านการศึกษา
2. คุณลุนดุบ วังโม นักเรียนจากประเทศภูฏาน /ทายาทที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์ด้านการศึกษา
3. คุณโซนัม เดมา นักเรียนจากประเทศภูฏาน
4. คุณโชกิ ดอร์จิ นักเรียนจากประเทศภูฏาน

ตอบโจทย์ ร่วมพูดคุยประเด็น...การเข้ามาศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อนำไปเผยแพร่ที่ประเทศภูฏาน

https://www.youtube.com/v/zMTtal0y6WY

จาก http://program.thaipbs.or.th/Tobjote/episodes/42309 (http://program.thaipbs.or.th/Tobjote/episodes/42309)