ใต้ร่มธรรม

อริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมอันดี => มาลาบูชาครู => สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) => ข้อความที่เริ่มโดย: มดเอ๊กซ ที่ พฤศจิกายน 27, 2016, 01:35:05 pm

หัวข้อ: จุดเปลี่ยน "มหาเถรสมาคม" เมื่อ พระประยุทธ ปยุตโต เป็นกรรมการ (ทีนิวส์ออนไลน์)
เริ่มหัวข้อโดย: มดเอ๊กซ ที่ พฤศจิกายน 27, 2016, 01:35:05 pm

https://www.youtube.com/v/y3b1McTKahE

สำรอง

https://www.youtube.com/v/IPjRqA973p0