ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 500 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
ระหว่างความดีกับความไม่ดี เราจะเลือกทำสิ่งใดจึงจะสามารถบรรลุธรรมได้จริง ( เลือกตอบแค่ ความดี กับ ความไม่ดี ครับผม):
คนที่มีจิตใจอ่อนโยนส่วนใหญ่มัก คิดถึงสิ่งใดก่อนเสมอ  ( เลือกตอบแค่ ตัวเอง กับ คนอื่น ครับผม ):
คุณเชื่อในศรัทธาของความดีไหมครับ ( เลือกตอบแค่ เชื่อ กับ ไม่เชื่อ ครับผม):
ถ้าเราโกรธใคร ธรรมะจะเป็นหนทางผ่อนคลายความโกรธนั้นลงได้ใช่ไหม ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม ):
ชีวิตบางครั้งก็เหมือนเหรียญสองด้านใช่หรือไม่ครับบางครั้งก็หัวบางครั้งก็ก้อย( เลือกตอบแค่ ใช่ กับไม่ใช่ครับผม):
คุณเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
เว็บใต้ร่มธรรมเป็นเว็บเล็กๆแนวธรรมะในจิตใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า แสงธรรมนำใจ:
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า ความดีนำทาง:
การแสดงความชื่นชมยินดีในบุญหรือความดีที่ผู้อื่นทำ นิยมใช้คำว่า (อนุโมทนา) กรุณาพิมพ์คำนี้ครับ อนุโมทนา:
เปล่งวาจาว่าสาธุ เป็นการอนุโมทนาต่อพระสงฆ์ที่วัด หรือมีใครทำบุญแล้วมาบอกให้ทราบ ทราบแล้วยกมือขึ้น (สาธุ) กรุณาพิมพ์คำนี้ครับ  สาธุ:
โดยปกติชน นิ้วมือของคนเรา มีกี่นิ้ว (ตอบเป็นภาษาไทยครับ):
วัฒนธรรมไทยเมื่อเห็นผู้ใหญ่ท่านจะทำความเคารพ ด้วยการไหว้ท่านก่อนเสมอใช่หรือไม่:
ใต้ร่มธรรม เป็น แค่เว็บไซต์และจินตนาการทางจิต การทำดี สำคัญที่ใจเรา เริ่มความดีที่ใจเราก่อนเสมอ พิมพ์คำว่า "เริ่มความดีที่ใจเราก่อนเสมอ":
เมื่อให้ท่านเลือก ระหว่าง (หนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งที่เรารัก) กับ (มิตรแท้ที่รักเรา) คุณจะะเลือก:
ระหว่าง (ผู้ที่เรียนรู้ธรรมะเพื่อเอาชนะผู้อื่น) กับ (ผู้ที่เรียนรู้ธรรมะเพื่อเอาชนะตัวเอง)  ท่านจะเลือกเป็น:
กล่าวคำดังนี้  "ให้อภัยนะ":
ในโลกออนไลน์หรือโลกแห่งจิต ไม่มีใครทำอะไรเราได้ นอกเสียไปจาก (คนพาล) หรือ (ใจของเราเอง):
สำนวนไทยที่ว่า แต่ละคนต่างมีรสนิยมแตกต่างกัน หรือไม่ตรงกัน  พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ลางเนื้อชอบลางยา):
ผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสของความขมขื่น จะไม่รู้ว่าความหวานชื่นคืออะไร พิมพ์เป็นประโยคภาษาอังกฤษครับ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ เว้นวรรคคำด้วยครับ (He who has never tasted bitterness does not know what is sweet):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: มดเอ๊กซ
« เมื่อ: ธันวาคม 19, 2017, 02:37:35 pm »คุณจีระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรท์ แปลเนื้อร้องเพลง IMAGINE ของ John Lennon  ได้เพราะมาก ...

และลองฟัง "Shakira" ร้องเพลง"Imagine"
 กลางเวทีประชุมใหญ่ยูเอ็น
 กล่อมผู้นำ 193 ประเทศ

<a href="https://youtube.com/v/8-3wIW1Rpiw" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/8-3wIW1Rpiw</a>

https://youtu.be/8-3wIW1Rpiw
...............

...Imagine there’s no heaven, it’s easy if you try
หากไม่มีสรวงสวรรค์.. ฝันง่ายๆ
No hell below us
นรกร้ายเบื้องล่าง ก็ว่างหาย
Above us only sky
เงยขึ้นเห็นฟ้าโปร่ง โล่งสบาย
Imagine all the people
ลอง นึกภาพ..คนทั้งหลาย
Living for today…
อยู่ร่วมกัน..เพื่อวันนี้

Imagine there’s no country
ลบเส้นแบ่งแห่งรัฐชาติ..ลองวาดฝัน
It isn’t hard to do
เพียงเท่านั้นเรื่องร้ายๆก็คลายคลี่
Nothing to kill or die for
ไม่ต้องฆ่า ไม่ต้องรีบเอาชีพพลี
And no religion too.
และไม่มีเส้นทาง ต่างศรัทธา

Imagine all the people
ลองนึกภาพ ผองชนคนทั้งหลาย
Living life in peace,,
สุขสบายสันติธรรมค้ำคุณค่า
You may say I’m a dreamer
เธอจะหยันว่าฉันเพ้อ ไม่ลืมตา
But I’m not the only one
แต่ก็มีมากกว่าฉัน ที่ฝันเป็น

I hope someday you join us
ได้แต่หวังว่าวันหนึ่งเธอจึงเห็น
And the world will be as one
มาร่วมเป็นหนึ่งเดียว สร้างโลกใหม่

Imagine no possessions
โลกที่ไร้การครอบครองของผู้ใด
I wonder if you can
ลอง คิดดูได้ไหม..อยากให้ลอง

No need or greed or hunger
จะสิ้นทุกข์ทรมาน การกดขี่
A brotherhood of man
เมื่อโลกนี้พี่น้องกัน ชนทั้งผอง

Imagine all the people
ลองวาดฝันวันใหม่ ได้ปรองดอง
Sharing all the world..
ร่วมแบ่งปันครรลองโลกของเรา

You may say I’m a dreamer
เธอจะหยัน ว่ายังเพ้อละเมอฝัน
But I’m not the only one
แต่มิใช่เพียงแค่ฉัน ฝันเก่าเก่า
I hope someday you join us
จะรอเธอมาร่วมแรง ช่วยแบ่งเบา
And the world will live as one
เพื่อโลกเราสุขสมาน ศานติครอง.

จีระนันท์ พิตรปรีชา

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham