ใต้ร่มธรรม

คลังธรรมปัญญา => หนอนหนังสือ => หนังสือธรรมะ => ข้อความที่เริ่มโดย: มดเอ๊กซ ที่ สิงหาคม 09, 2016, 03:53:49 PM

หัวข้อ: ไซอิ๋ว (ฉบับเดินทางสู่พุทธภาวะ) : อนันตริกะสมาธิที่เกิดจากปัญญา
เริ่มหัวข้อโดย: มดเอ๊กซ ที่ สิงหาคม 09, 2016, 03:53:49 PM
(http://ntdimg.com/pic/2009/12-26/p685201a853153150.jpg)

อนันตริกะสมาธิที่เกิดจากปัญญา

ขึ้นฤดูวสันต์เวลาจวนค่ำ อาจารย์และศิษย์ทั้งสองบรรลุถึงฝั่งแม่น้ำ หลิวซัวฮ้อ ซึ่งเห็นฝั่งตรงข้ามไกลสุดสายตาของพระถังซัมจั๋ง และตือโป้ยก่าย แต่ไม่เกินทัศนวิสัยของเห้งเจีย ขณะที่กำลังรีรอว่าจะข้ามแม่น้ำอย่างไร ปีศาจมังกร (ซัวหงอเจ๋ง = สมาธิ) ก็โผล่พรวดขึ้นมาจะจับพระถังซัมจั๋ง (ขันติ = ความอดทนเพื่อบรรลุสิ่งที่ดีงาม) กินเป็นอาหาร
 
เห้งเจีย (ปัญญา = การหยั่งรู้เหตุผลในความดีและความชั่ว) และโป้ยก่าย (ศีล = การประพฤติดีงามทั้งกายและวาจา) เข้ารุมปีศาจตกใจ กระโดดลงน้ำ โป้ยก่ายตามลงไปรบแล้วล่อขึ้นมาบนบก ยังไม่ทันขึ้นมาเหนือน้ำ เห้งเจียใจร้อนกระโดดเข้าตีด้วยกระบอง ปีศาจจึงกลับมุดลงไปกบดานอยู่ใต้น้ำ เห้งเจียจนปัญญา คิดว่าหากไม่สามารถปราบปีศาจตนนี้ได้ คงไม่สามารถข้ามแม่น้ำหลิวซัวฮ้อได้
 
เห้งเจียจึงตีลังกาไปถึงสำนักเขาน่ำไฮ้ เล่าความให้พระโพธิสัตว์กวนอิมฟัง กวนอิมโพธิสัตว์ (เมตตา = ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข) จึงมอบน้ำเต้าให้แก่ฮุยไง้ (ทาน = การให้) ศิษย์เอก แล้วเดินทางไปกับเห้งเจีย
 
เมื่อมาถึงลำน้ำหลิวซัวฮ้อ จึงร้องเรียกว่า “ซัวหงอเจ๋ง ผู้ที่จะเดินทางไปยังไซที เพื่อไปอาราธนาพระไตรปิฎกมาถึงแล้ว เจ้าจงขึ้นมาเถิด”
 
พลันสิ้นเสียง ปีศาจซัวหงอเจ๋งก็ขึ้นมาคำนับพระถังซัมจั๋ง แล้วเห้งเจียทำการโกนผมให้ซัวหงอเจ๋ง เป็นการสมาทานศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
จากนั้น ซัวหงอเจ๋งเอาหัวกะโหลก ๙ หัว (พุทธคุณ ๙ = คุณของพระพุทธเจ้า) ของบรรดาผู้คิดจะไปไซทีแล้วถูกตนจับกิน นำมาร้อยกะโหลก เป็นมาลัยคล้องคอ แล้วนำมาร้อยติดกับหวายล้อมน้ำเต้าที่กวนอิมมอบให้ฮุยไง้เอาวางไว้ตรงกลาง (สุญญตา = ความว่าง) จากนั้นนิมนต์คณะที่จะไป ไซทีลงขี่น้ำเต้าเสมือนหนึ่งเรือข้ามฟาก
 
พระถังซัมจั๋ง (ขันติ = ความอดทนเพื่อบรรลุสิ่งที่ดีงาม)ยืนตรงกลาง โป้ยก่าย (ศีล = ความประพฤติที่ดีงามทั้งกายวาจา) ยืนซ้าย ซัวเจ๋ง (สมาธิ = จิตสงบแน่วแน่) ยืนข้างขวา ส่วนเห้งเจีย(ปัญญา = การหยั่งรู้เหตุและ ผลของ ความดีความชั่ว) จูงม้าขาว (วิริยะ = ความเพียรที่จะละความชั่ว) ยืนอยู่ข้างหลัง
 
ฮุยไง้ (ทาน - การให้) ศิษย์เอกของพระโพธิสัตว์กวนอิม เหาะลอยตามคุ้มครองอยู่เบื้องบน คลื่นลมสงบราบเรียบ เรือน้ำเต้าลอยลิ่วถึงฝั่งตรงข้ามอย่างปลอดภัย ฮุยไง้เก็บลูกน้ำเต้าคืน หัวกะโหลกทั้ง ๙ ก็หายไป เมื่อข้ามแม่น้ำหลิวซัวฮ้อแล้วช่างรู้สึกบันเทิงใจดียิ่ง เพราะฝั่งด้านนี้ อุดมไปด้วยผลไม้ดอกไม้เป็นที่รื่นรมย์ ศิษย์และอาจารย์มุ่งหน้าสู่ทิศปราจีน อย่างเบาใจ

(http://www.khuncharn.com/images/Contens/prologue/DSC03101.jpg)
 
(ณ แม่น้ำหลิวซัวฮ้อ การข้ามฟากด้วยการขี่น้ำเต้าครั้งนี้ ได้บังเกิด ความพร้อมด้วยบารมี ๖ อันประกอบด้วย
 
๑ ปัญญา - เห้งเจีย
 
๒ ศีล - โป้ยก่าย
 
๓ สมาธิ - ซัวเจ๋ง
 
๔ วิริยะ - ม้าขาว
 
๕ ทาน - ฮุยไง้ และ
 
๖ ขันติ - พระถังซัมจั๋ง
 
ทั้งหมดเดินทางข้ามฟากด้วยพาหนะน้ำเต้ากลวง = สุญญตา, หัวกระโหลกทั้ง ๙ = พุทธคุณ ๙
 
เมื่อเป็นเช่นนี้ ชีวิตเริ่มมีความพร้อมด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา และน้อมเอียงไปสู่นิโรธ = การดับทุกข์ ชีวิตจึงมีความสงบสุขในระดับหนึ่ง จึงทำให้สองข้างทางเดินมีไม้ดอกไม้ผลออกช่อน่าชมยิ่งนัก
 
พุทธคุณ ๙ ได้แก่

๑. อรหํ - เป็นพระอรหันต์

๒. สมฺมาสมฺพุทโธ - ตรัสรู้เองโดยชอบ

๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน - ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

๔. สุคโต - เสด็จไปดีแล้ว

๕. โลกวิทู - เป็นผู้รู้แจ้งโลก

๖. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ - เป็นสารถีฝึกคนที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่า

๗. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ - เป็นสาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

๘. พุทฺโธ - เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว

๙. ภควา - เป็นผู้มีโชค)


จาก http://www.khuncharn.com/skills?start=7 (http://www.khuncharn.com/skills?start=7)

อีกอัน ไซอิ๋ว ฉบับ อาจารย์ เขมานันทะ http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maekai&month=10-07-2008&group=15&gblog=1 (http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maekai&month=10-07-2008&group=15&gblog=1)