ใต้ร่มธรรม

อริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมอันดี => มาลาบูชาครู => สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) => ข้อความที่เริ่มโดย: มดเอ๊กซ ที่ ธันวาคม 19, 2017, 10:41:24 am

หัวข้อ: รู้จักบ้านของตัวเองไว้ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ป. อ. ปยุตฺโต)
เริ่มหัวข้อโดย: มดเอ๊กซ ที่ ธันวาคม 19, 2017, 10:41:24 am
https://www.youtube.com/v/AEZMkFO76ZY