ใต้ร่มธรรม

แสงธรรมนำใจ => ดอกบัวโพธิสัตว์ => มหายาน => ข้อความที่เริ่มโดย: होशདངພວན2017 ที่ สิงหาคม 21, 2010, 10:51:02 AM

หัวข้อ: วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร ตอนที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: होशདངພວན2017 ที่ สิงหาคม 21, 2010, 10:51:02 AM


ภาษามิอาจแสดงสัจจะที่แท้จริง


สุภูติ.อย่าได้กล่าวเลยว่า ตถาคต มีความปรารถณาที่จะเผยผ่พระธรรมคำสอนถ้ามีใครกล่าวว่า ตถาคต ได้เผยแผ่พระธรรมคำสอนเขาย่อมหมิ่นประมาทพระพุทธเจ้าและย่อมแสดงว่า เขาไม่สามารถเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยบุคคลพยายามใช้ระบบทั้งหลาย แสดงสัจจะความจริงกลับมิใช่สิ่งที่แสดงได้ด้วยระบบใด ๆ การประกาศสัจจะธรรมความจริงเป็นเพียงชื่อที่ใช้เรียกขานเท่านั้น
ทันใด นั้นท่านสุภูติ.ได้กราบทูลขึ้นว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในอนาคตกาลภายภาคหน้าหากมีบุคคลคลใดมาได้ยินคำสอนนี้ ใครเล่าจะเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นได้ พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่า สุภูติ.บุคคลที่เธอหมายถึงย่อมไม่ใช่ทั้งสรรพสัตว์ เพราะเหตุใด ? เพราะเหตุว่าสรรพสัตว์ทั้ง
หลายก็หาใช่สรรพสัตว์ไม่มันเป็นแค่ชื่อที่ถูก สมมุติขึ้นเท่านั้น

หัวข้อ: Re: วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร ตอนที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: होशདངພວན2017 ที่ สิงหาคม 21, 2010, 10:55:33 AM
ไม่มีสิ่งใดในการบรรลุ


ทันใดนั้นท่านสุภูติ.จึงทูลถามต่อว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าเช่นนั้นในการบรรลุอนุตตรสัมโพธิญาณแท้จริงแล้ว พระพุทธเจ้าก็มิได้มาซึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นกระนั้นหรือพระพุทธเจ้าข้า พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่า เป็นดังนั้น สุภูติ การบรรลุอนุตตรสัมโพธิญาณ เรามิได้สิ่งใดมาเลยแม้แต่น้อยเพราะเหตุนั้นมันจึงชื่อว่า อนุตตรสัมโพธิญาณ


อิสระโดยสิ้นเชิง


ยิ่งกว่านั้น สุภูติ.นั่นหมายรวมถึงทุก ๆ อย่างด้วยกันที่ปราศจากความแตกต่างและลำดับขั้นอันใดเช่นนั้นจึงเรียกว่าอนุ ตตระสัมโพธิญาณนั่นหมายถึงการบรรลุตรงไปสู่อิสระภาพจากการแบ่งแยกโดย อัตตา - ตัวตนอย่าสิ้นเชิงและบรรลุถึงกุศลธรรมอันเลิศ สุภูติ....แม้เราพูดว่า กุศลธรรมแต่ ตถาคตก็แสดงไว้แล้วว่ามันมิได้มีกุศลธรรมที่แท้จริงอันใดมันเป็นชื่อที่ใช้ เรียกขานเท่านั้น


บุญกุศลที่มีอาจหาที่เปรียบมิได้


หากมีบุคคลหนึ่งบริจาคทานด้วยสมบัติทั้ง เจ็ดในจำนวนมากมายมหาศาลกองเท่าเขาพระสุเมรุ กับอีกคนหนึ่งได้ทำความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งท่องบ่นและสอน สาธยายพระสูตรนี้ให้แก่ผู้อื่นแม่เพียงคาถาเดียว บุคคลหลังย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญมากว่าบุคคลแรกมากมายนักอย่างเปรียบเทียบ กันไม่ได้เลย


จบวัชรเฉทิกปรัชญาปรามิตาสูตรตอนที่ 8 ไว้เพียงเท่านี้น
หัวข้อ: Re: วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร ตอนที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: แก้วจ๋าหน้าร้อน ที่ สิงหาคม 21, 2010, 09:44:40 PM
 :13: อนุโมทนาสาธุครับ ขอบคุณครับพี่ปู