ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 500 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
กัน-ละ-ยา-นะ-มิด เขียนเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องว่าอย่างไรครับ:
คุณเชื่อในศรัทธาของความดีไหมครับ ( เลือกตอบแค่ เชื่อ กับ ไม่เชื่อ ครับผม):
คิดว่าความดีทำยากไหม( เลือกตอบแค่ ยาก กับ ไม่ยาก ครับผม):
ถ้าเราโกรธใคร ธรรมะจะเป็นหนทางผ่อนคลายความโกรธนั้นลงได้ใช่ไหม ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม ):
ชีวิตบางครั้งก็เหมือนเหรียญสองด้านใช่หรือไม่ครับบางครั้งก็หัวบางครั้งก็ก้อย( เลือกตอบแค่ ใช่ กับไม่ใช่ครับผม):
เว็บใต้ร่มธรรมเป็นเว็บเล็กๆแนวธรรมะในจิตใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า ความดีนำทาง:
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า ใต้ร่มธรรม:
การแสดงความชื่นชมยินดีในบุญหรือความดีที่ผู้อื่นทำ นิยมใช้คำว่า (อนุโมทนา) กรุณาพิมพ์คำนี้ครับ อนุโมทนา:
เปล่งวาจาว่าสาธุ เป็นการอนุโมทนาต่อพระสงฆ์ที่วัด หรือมีใครทำบุญแล้วมาบอกให้ทราบ ทราบแล้วยกมือขึ้น (สาธุ) กรุณาพิมพ์คำนี้ครับ  สาธุ:
ท่านจะปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อตกลงของเว็บใต้ร่มธรรมทุกประการหรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
โดยปกติชน นิ้วมือของคนเรา มีกี่นิ้ว (ตอบเป็นภาษาไทยครับ):
เมื่อให้ท่านเลือก ระหว่าง (หนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งที่เรารัก) กับ (มิตรแท้ที่รักเรา) คุณจะะเลือก:
กล่าวคำดังนี้  "ขอโทษนะ":
กล่าวคำดังนี้  "ให้อภัยนะ":
กล่าวคำดังนี้  "ขออโหสิกรรม":
หากมีคน บอกว่า เราไม่ดีเราเลว แต่ใจเรารู้ว่าไม่เป็นเช่นนั้น เราจะใช้วิธีใดจัดการกับเรื่องนี้  (โต้เถียงให้แรงกว่าที่เค้าว่ามา) หรือ (เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความดีของเราเองไม่ต้องทำอะไร):
เคยนวดฝ่าเท้าให้ คุณพ่อคุณแม่บ้างไหม ถ้ามีโอกาส เราควรทำหรือไม่ (ควรกระทำอย่างยิ่ง หรือ ไม่ควรทำ):
ธรรมะคือ ธรรมชาติ พิมพ์คำว่า (ธรรมะชาติ) ครับ:
ขนทรายเข้าวัดคือ พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ทำบุญทำกุศลโดยวิธีนำหรือหาประโยชน์เพื่อส่วนรวมมิได้ทำเพื่อตนเอง):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: แก้วจ๋าหน้าร้อน
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 09:44:40 PM »

 :13: อนุโมทนาสาธุครับ ขอบคุณครับพี่ปู
ข้อความโดย: होशདངພວན2017
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 10:55:33 AM »

ไม่มีสิ่งใดในการบรรลุ


ทันใดนั้นท่านสุภูติ.จึงทูลถามต่อว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าเช่นนั้นในการบรรลุอนุตตรสัมโพธิญาณแท้จริงแล้ว พระพุทธเจ้าก็มิได้มาซึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นกระนั้นหรือพระพุทธเจ้าข้า พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่า เป็นดังนั้น สุภูติ การบรรลุอนุตตรสัมโพธิญาณ เรามิได้สิ่งใดมาเลยแม้แต่น้อยเพราะเหตุนั้นมันจึงชื่อว่า อนุตตรสัมโพธิญาณ


อิสระโดยสิ้นเชิง


ยิ่งกว่านั้น สุภูติ.นั่นหมายรวมถึงทุก ๆ อย่างด้วยกันที่ปราศจากความแตกต่างและลำดับขั้นอันใดเช่นนั้นจึงเรียกว่าอนุ ตตระสัมโพธิญาณนั่นหมายถึงการบรรลุตรงไปสู่อิสระภาพจากการแบ่งแยกโดย อัตตา - ตัวตนอย่าสิ้นเชิงและบรรลุถึงกุศลธรรมอันเลิศ สุภูติ....แม้เราพูดว่า กุศลธรรมแต่ ตถาคตก็แสดงไว้แล้วว่ามันมิได้มีกุศลธรรมที่แท้จริงอันใดมันเป็นชื่อที่ใช้ เรียกขานเท่านั้น


บุญกุศลที่มีอาจหาที่เปรียบมิได้


หากมีบุคคลหนึ่งบริจาคทานด้วยสมบัติทั้ง เจ็ดในจำนวนมากมายมหาศาลกองเท่าเขาพระสุเมรุ กับอีกคนหนึ่งได้ทำความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งท่องบ่นและสอน สาธยายพระสูตรนี้ให้แก่ผู้อื่นแม่เพียงคาถาเดียว บุคคลหลังย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญมากว่าบุคคลแรกมากมายนักอย่างเปรียบเทียบ กันไม่ได้เลย


จบวัชรเฉทิกปรัชญาปรามิตาสูตรตอนที่ 8 ไว้เพียงเท่านี้น
ข้อความโดย: होशདངພວན2017
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 10:51:02 AM »ภาษามิอาจแสดงสัจจะที่แท้จริง


สุภูติ.อย่าได้กล่าวเลยว่า ตถาคต มีความปรารถณาที่จะเผยผ่พระธรรมคำสอนถ้ามีใครกล่าวว่า ตถาคต ได้เผยแผ่พระธรรมคำสอนเขาย่อมหมิ่นประมาทพระพุทธเจ้าและย่อมแสดงว่า เขาไม่สามารถเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยบุคคลพยายามใช้ระบบทั้งหลาย แสดงสัจจะความจริงกลับมิใช่สิ่งที่แสดงได้ด้วยระบบใด ๆ การประกาศสัจจะธรรมความจริงเป็นเพียงชื่อที่ใช้เรียกขานเท่านั้น
ทันใด นั้นท่านสุภูติ.ได้กราบทูลขึ้นว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในอนาคตกาลภายภาคหน้าหากมีบุคคลคลใดมาได้ยินคำสอนนี้ ใครเล่าจะเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นได้ พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่า สุภูติ.บุคคลที่เธอหมายถึงย่อมไม่ใช่ทั้งสรรพสัตว์ เพราะเหตุใด ? เพราะเหตุว่าสรรพสัตว์ทั้ง
หลายก็หาใช่สรรพสัตว์ไม่มันเป็นแค่ชื่อที่ถูก สมมุติขึ้นเท่านั้น


+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham